dilluns, 2 de març de 2009

06- Nova categoria de cursos a adn-dna.net

S' inicia una nova categoria de cursos en l'aula virtual adn-dna.net, sobre l'orientació acadèmica i professional.
El primer curs és el O01 Informació acadèmica que inclou els següents temes:

  • Tècniques d'estudi
  • Treball de recerca
  • Proves de selectivitat
  • Infomació notes de tall per accés a la universitat