dimarts, 6 d’octubre de 2009

40- Actualització aula virtual adn-dna.net

Curs B02- La química de la vida

El curs "B02- La química de la vida" inclou informació sobre els bioelements i biomolècules que constitueixen la matèria viva. Els continguts es presenten en diferents formats: textos, videos, animacions, activitats, exercicis d'autoevaluació, etc. S'agrupen en cinc apartats:
  1. Els bioelements, l'aigua i les sals minerals
  2. Els glúcids
  3. Els lípids
  4. Les proteïnes
  5. Els àcids nucleics
He afegit enllaços nous i actualitzat altres que havien canviat la seva URL. En l'apartat de comentaris sobre aquest post es poden proposar enllaços relacionats amb aquests continguts per ser incorporats a l'aula virtual adn-dna.net.