diumenge, 15 de novembre de 2009

46- El tamany de les cèl·lules


The University of Utah ens presenta un interessant recurs on line que permet comparar el tamany de diferents cèl·lules, organuls cel·lulars, macromolècules i àtoms.
En l'aula virtual adn-dna.net , dins els curs B03 -Cèl·lules i virus, clicar en el recurs nº 7 de l'apartat d'observació microscòpica per accedir a la web.