dijous, 1 de novembre de 2018

592 - Biologia: la química de la vida


En la següent conferència TED, Jakob Magolan ens presenta un "curset" de química orgànica que ens pot servir d'introducció als continguts de bioquímica que podem ampliar en el curs BO2 - La química de la vida dins l'aula virtual adn-dna.net 2.7.


Per seguir les actualitzacions d'aquest blog adn-dna, els recursos de ciències de la naturalesa adn-dna.net i notícies d'actualitat científica, també es pot fer a través de Twitter : adn-dnanet i #adndnanet.

Els lectors del blog adn-dna i usuaris dels recursos de ciències de la naturalesa adn-dna.net poden incorporar, en l'apartat de comentaris d'aquest post, altres informacions i recursos que es podran incorporar dins el curs B02 - la química de la vida.

Participa en l'apartat de comentaris dels posts d'aquest blog adn-dna  seguint les instruccions indicades en el post 341.