dimarts, 16 de març de 2010

59- Taula de ponderacions matèries de modalitat SELECTIVITAT 2010


En l'aula virtual adn-dna.net, dins el curs O01- Orientació acadèmica i professional podeu consultar la nova taula de ponderacions de les matèries de modalitat per la selectivitat 2010.

Mirar Tema 3 dedicat a la selectivitat, recurs nº 7.

( última actualització)