Entrada destacada

638 - Accés a tots els recursos de ciències adn-dna.net

Recursos adn-dna.net En la següent web trobaràs l'accés a tots els recursos de ciències de la naturalesa: adn-dna.net . ...

dissabte, 26 de març de 2011

132 - El melanisme industrial (Biston betularia)

Biston betularia
El melanisme industrial és un exemple de com un canvi en el medi afecta al procés de la seleccció natural.
Les papallones Biston betularia presenten dos fenotips: un de color clar i l'altre de color  fosc. Aquesta espècie serveix de presa a ocells depredadors que les capturen de la superfície dels troncs dels arbres on estan durant el dia.

Fins al 1845 la major part de les papallones capturades pels naturalistes, eren de fenotip clar, fet que els facilitava el camuflament en la superfície arbres i pedres. Les de fenotip fosc eren ràpidament devorades pels seus depredadors.

La revolució industrial de finals del XIX, amb la combustió de carbó, va generar una gran quantitat de contaminants en el medi i les superfícies dels arbres es van enfosquir. En les àrees industrials d'Anglaterra cap al 1890 el 95% de la població de papallones era de fenotip fosc. Les proporcions s'havien invertit, ara les de fenotip clar eren capturades en major nombre i les de fenotip fosc quedaven camuflades en les superfícies més ennegrides.

Posteriorment la implantació de mesures de control ambiental de la contaminació ha afavorit de nou un augment progressiu de les formes clares en front de les fosques.

Gràfic sobre l'evolució de les dues poblacions al llarg del temps
Per ampliar coneixements sobre l'evolució i el melanisme industrial podem consultar en l'aula virtual adn-dna.net els següents cursos:

                B08 - Evolució biològica
                             Tema -1 evolució biològica
                             Recurs nº 10 Simulació de selecció natural

                   P08 - Pràctiques de laboratori-8: evolució
                             Pràctica 1- Selecció natural - melanisme industrial

Els lectors del bloc adn-dna poden descriure, en l'apartat de comentaris d'aquest post, altres processos de selecció natural.

divendres, 25 de març de 2011

131- Inauguració del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

NAT- Museu Blau
El proper diumenge dia 27 de març a les 12h tindrà lloc la inauguració de la nova seu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Per detalls sobre l'activitat consultar la web del museu.


Per trobar altres enllaços a diferents museus de ciències, en l'aula virtual adn-dna.net consultar:
                         
                        Curs B01- La biologia i els éssers vius
                        Tema- 5 Museus de ciències naturals

Els lectors del bloc adn-dna poden suggerir, en l'apartat de comentaris d'aquest post, altres enllaços a diferents museus de ciències per ser incorporats en aquest llistat. A la vegada es poden comentar els aspectes que es considerin més rellevants d'aquest nou museu.

dilluns, 21 de març de 2011

130- Libertexto, per treballar continguts en format digital

Libertexo es una extensió de Mozilla Firefox que permet treballar sobre textes en format digital (pdf, html) com si fos una edició en paper.
En el següent videotutorial ens expliquen el seu funcionament.


Per descarregar l'extensió cal anar a libertexto.org .

Els lectors del bloc adn-dna poden indicar, en l'apartat de comentaris d'aquest post, altres eines informàtiques que puguin ser d'interès general. Aquests suggeriments seran incorporats a la categoria Recursos TICs de l'aula virtual adn-dna.net.

diumenge, 13 de març de 2011

129- Ecologia, relacions intraespecífiques i interespecífiques


En ecologia les poblacions de les diferents espècies que viuen relacionades en el mateix biòtop constitueixen la comunitat o biocenosi. Entre elles estableixen les anomenades relacions biòtiques que poden ser:
Relacions intraespecífiques, s'estableixen entre individus de la mateixa espècie, podem citar: competència, temporals, perennes, familiars, colonials, gregàries, estatals ...
Relacions interespecífiques, s'estableixen entre individus d'espècies diferents, podem citar: depredació,  competència, parasitisme, explotació, comensalisme, inquilinisme, tanatocresi, foresi, epibiosi, mutualisme, simbiosi, antibiosi, ...

En el següent vídeo es mostra una d'aquestes relacions.Activitat a realitzar:

1- Podries respondre, en l'apartat de comentaris d'aquest post, quin tipus de relació s'observa? 
2- Busca un altre vídeo on es presenti algun altre tipus de relació biòtica. Cal explicar quina relació podem observar i posar l'enllaç al video.( ATENCIÓ: comprovar que l'enllaç funcioni correctament) 

Per ampliar coneixements sobre ecologia, es pot consultar altres posts en aquest bloc i en l'aula virtual adn-dna.net
                                    
                                                Curs B09-  Ecologia

Aquesta activitat està adreçada als alumnes de biologia-geologia de 4t ESO i als lectors del bloc adn-dna que vulguin respondre. El termini és el proper dissabte 19 de març a les 22h.

dissabte, 12 de març de 2011

128- Concurs de vídeos Science and the City


Els lectors d'aquest bloc adn-dna amb "vocació científica" tenen una oportunitat més de posar-la en pràctica mitjançant una filmació en vídeo d'una durada de dos minuts.

En el bloc buscaciencia.cat es pot trobar tota la informació referent aquest concurs, recordant que el termini finalitza la següent data.

Aquí es poden veure dos exemples de vídeos:

Dins l'aula virtual adn-dna.net es pot consultar àmplia informació sobre diferents camps de la ciència que poden ajudar en el desenvolupament d'aquest projecte. A la vegada es posa a disposició l'espai de comentaris d'aquests post per aquells lectors que vulguin aportar informacións adicionals.

Ànims i bona feina a tots els participants.

dilluns, 7 de març de 2011

127- Influència de la dieta en la salut


El Dr. Jorge Pérez Calvo ens explica en el programa singulars de TV3 la importància de la dieta per gaudir de bona salut.Per ampliar coneixements sobre la nutrició humana,es pot consultar  en l'aula virtual adn-dna.net
                                       Curs B11- La nutrició humana
Els lectors del bloc adn-dna poden suggerir, en l'apartat de comentaris d'aquest post, altres enllaços que considerin adients sobre nutrició humana i dietes saludables.