Entrada destacada

638 - Accés a tots els recursos de ciències adn-dna.net

Recursos adn-dna.net En la següent web trobaràs l'accés a tots els recursos de ciències de la naturalesa: adn-dna.net . ...

dissabte, 10 de novembre de 2012

246- Extracció de DNA humà en un laboratori virtual


L'ADN és la molècula portadora de la informació genètica en  els éssers vius. Per aprofundir, a nivell pràctic, en el coneixement d'aquesta molècula; els alumnes de biologia i geologia de 4t ESO realitzaran al laboratori de l'escola la pràctica d'extracció del seu propi ADN.

Amb la finalitat de facilitar el coneixement de com es realitza aquest procés en  un laboratori professional, farem previàment una simulació a través d'un laboratori virtual. Per treballar en el laboratori virtual cal anar a l'aula virtual adn-dna.net en:


Aula virtual adn-dna.net 
Curs P02- Pràctiques de laboratori: bioquímica
Pràctica- 4 Àcids nucleics: extracció de DNA
Recurs 3- Virtual Lab: DNA extraction
Com activitat complementària, els alumnes de biologia i geologia de 4t ESO, biologia de 1r i 2n de batxillerat han de respondre, en l'apartat de comentaris d'aquest post, a la següent pregunta:

   Quines aplicacions pràctiques pot tenir l'extracció del DNA d'un ésser viu?

Cal guardar en el Mister Wong personal la webgrafia consultada per respondre a aquesta pregunta.
 
Els comentaris es faran públics el proper dilluns 19 de novembre de 2012.

Nota: Els lectors dels blocs adn-dna, biologia i naturalesa i usuaris de l'aula virtual adn-dna.net poden participar també en aquesta activitat identificant-se amb el nom i curs.

42 comentaris:

Anònim ha dit...

L’extracció d’ADN dels éssers vius ha sigut molt important en l’àmbit de la medicina, ja que han pogut extreure ADN de microorganismes i recombinar-lo per tal de poder crear substàncies útils per a nosaltres, com per exemple insulina. Aquesta tècnica per extreure ADN també és útil a l’hora de poder tractar malalties hereditàries, ja que sense l’ADN que s’està estudiant no es podrien trobar cures o diagnosticar malalties. Les mostres d’ADN, també són essencials en la medicina forense, ja que es poden trobar delinqüents a partir de proves de semen, pell o sang, amb les mostres trobades al cos de la persona. L’ADN, també pot servir per veure algunes proves de l’evolució, ja que comparen diferents ADN de diferents espècies antigues i d’ara i poden comprovar les diferències. Aquesta extracció d’ADN també es pot utilitzar en l’agricultura gràcies a l’enginyeria genètica, que recombina ADN de plantes amb unes característiques i els afegeixen unes característiques que afavoriran a que la planta, collita o conreu sigui més adaptada al que les persones volen, com que les verdures tinguin més gust, o que siguin més grans, i també adaptada a que els pagesos tinguin facilitats a l’hora de cultivar, com que la planta creixi més ràpid i que necessiti menys aigua,etc.

Mireia Serena 2n B Batxillerat

Unknown ha dit...

Com tots sabem el DNA o ADN, és l’encarregat de guardar la nostra informació genètica i d’aquesta manera fer que els nostres descendents tinguin unes característiques genètiques semblants a les nostres, així com també, és l’encarregat “d’explicar” com fer les proteïnes que el nostre cos necessita. El trobem situat al nucli de cada cèl•lula del nostre cos, excepte als globus vermells que ha desaparegut.
L’extracció d’ADN d’un ésser viu ens pot servir per diferents coses:
Una de les funcions mes importants d’aquesta pràctica és la de poder fer microorganismes canviats genèticament per produïr medicaments, antibiòtics i antígens. Un exemple d’aquest cas es la de la fabricació de l’insulina per a les perosnes diabètiques o la de la fabricació de la hormona del creixement. Podriem dir que una de les altres aplicacions és la mes coneguda ja que és la que surt mes per la televisió, aquesta és la de a partir d’un cabell, per exemple, poder obtenir el DNA d’una persona i per tant detectar qui és l’assasí o el lladre. Finalment, una altra de les aplicaciós de l’extracció de l’ADN dels éssers vius és per a poder fer mapes genètics i per a detecter malalties hereditàries.
Com a conclusió dir que l’extracció de DNA o ADN de cualsevol ésser viu és molt bona per a totes les raons anteriors, però també pot tenir alguns aspectes negatius ja que es pot fer servir per a clonar persones o animals.
Mar Solà Montrabeta 1batx B

Ester Rabell 4t-A ha dit...

Unes de les aplicacions pràctiques que pot tenir l'extracció del DNA d'un èsser viu és la de crear un èsser idèntic al progenitor ja que en el DNA hi haurà la informació genètica.
També aconseguir la informació hereditària d'un èsser viu.

Anònim ha dit...

L’extracció d’ADN dels éssers vius ha sigut molt important en l’àmbit de la medicina, ja que han pogut extreure ADN de microorganismes i recombinar-lo per tal de poder crear substàncies útils per a nosaltres, com per exemple insulina. Aquesta tècnica per extreure ADN també és útil a l’hora de poder tractar malalties hereditàries, ja que sense l’ADN que s’està estudiant no es podrien trobar cures o diagnosticar malalties. Les mostres d’ADN, també són essencials en la medicina forense, ja que es poden trobar delinqüents a partir de proves de semen, pell o sang, amb les mostres trobades al cos de la persona. L’ADN, també pot servir per veure algunes proves de l’evolució, ja que comparen diferents ADN de diferents espècies antigues i d’ara i poden comprovar les diferències. Aquesta extracció d’ADN també es pot utilitzar en l’agricultura gràcies a l’enginyeria genètica, que recombina ADN de plantes amb unes característiques i els afegeixen unes característiques que afavoriran a que la planta, collita o conreu sigui més adaptada al que les persones volen, com que les verdures tinguin més gust, o que siguin més grans, i també adaptada a que els pagesos tinguin facilitats a l’hora de cultivar, com que la planta creixi més ràpid i que necessiti menys aigua,etc.


Mireia Serena 2n B Batxillerat

Unknown ha dit...

L’extracció de l’ADN té diverses aplicacions. Pot servir per:

• La ciència forense, per comparar sospitosos amb mostres de sang, cabell o saliva.
• La identificació de restes humanes per compara amb mostres de familiars.
• Proves de Paternitat
• Estudis per la compatibilitat en donacions d'òrgans.
• Estudis d'evolució de poblacions animals salvatges.
• Estudis de la composició dels aliments.
• Generació d'hipòtesi sobre les migracions humanes en la migració.
• Identificació d'immigrants.
•Per detectar malalties hereditàries, infeccions...
•Ovella Dolly, el primer mamífer clonat d'una cèl•lula adulta.

Martina Baliu 4tA ha dit...

L'extracció d'ADN ens pot servir: - - Per trobar relacions de parentiu.
- Detectar malalties siguin o no hereditàries.
- Per identificar les causes a certes afeccions i buscar-lis solucions.
- Realitzar estudis de diagnòstic de malalties genètiques
- Anàlisi de polimorfismes de ADN.
- Identificació d'individus.

Anònim ha dit...

Quines aplicacions pràctiques pot tenir l'extracció del DNA d'un ésser viu?
L'ADN és el tipus de molècula més complexa que es coneix. La seva seqüència de nucleòtids conté la informació necessària per poder controlar el metabolisme d’un ésser viu i és el lloc on resideix la informació genètica i per això té moltes aplicacions pràctiques com:
-L’anàlisi d’ADN: és una tècnica utilitzada per a distingir entre els individus d'una mateixa espècie utilitzant mostres del seu ADN.
-L’extracció de l'àcid desoxiribonucleic: pot provar un nadó d’una malaltia genètica.
-Proves forenses: aquestes proves i la biologia molecular són algunes de les aplicacions que pot tenir l’extracció del DNA. S’ha de dir també que els metges forenses han incorporat la pràctica de proves genètiques per detectar patologies hereditàries en les morts sobtades i inexplicables.
-Proves genètiques: a partir d’una mostra de sang es pot dur a terme un examen genètic. Aquestes proves, les quals extreuen el ADN es fan amb l’objectiu de prediure algunes malalties de manera clara que son causades per un sol gen defectuós, calcular el risc de desenvolupar malalties o bé per confirmar diagnòstics.
-Estudiar un gen implicat en el càncer.
Laia Torras. 1rB Batxillerat

Unknown ha dit...

L'extracció deL DNA té els següents usos:

Plantes:

L'extracció del DNA s'utilitza en la modificació genètica de les plantes. Moltes empreses agrícoles utilitzen l'extracció genètica per crear el DNA que després modifiquen perquè una determinada soca genètica d'un cultiu sigui resistent a diverses substàncies químiques o plagues.

Animals:

L'enginyeria genètica dels animals és un tema molt ampli que va des del canvi d'un sol gen fins a la clonació d'animals, un procés del qual es poden fer animals idèntics.

Farmacèutics:

L'extracció del DNA s'utilitza com el pas inicial en la fabricació d'un nombre de productes farmacèutics. Els farmacèutics fets a través de la genètica recombinant, inclouen l'hormona de creixement bovina (BVH) i l'hormona del creixement humana (hGH).

Diagnòstics mèdics:

El diagnòstic de certes condicions mèdiques sovint es poden fer a partir del DNA extret d'un pacient. Les condicions que poden ser diagnosticades mitjançant proves genètiques són la fibrosi quística, anèmia de cèl•lules falciformes, síndrome de X fràgil, la malaltia de Huntington, la síndrome d'hemofília A Down i la malaltia de Tay-Sachs. A més de diagnosticar les malalties existents, també és pot comprovar si una persona és portadora d'una malaltia en particular, però sense tenir-la.

Verificació d'identitat:

Un ús ben conegut per l'extracció genètica és l'empremta genètica, un procés en el qual el material genètic pot ser aparellat en una escena del crim, per exemple o per identificar a qualsevol persona en un lloc determinat.

Unknown ha dit...

L'extracció d'ADN en un ésser viu pot arribar a tenir grans aplicacions avui en dia, ja que dins l'ADN i trobem tota la informació genètica de l'individu. Llavors a partir d'aquí algunes de les aplicacions més utilitzades serien per exemple conèixer relacions parentesques, detectar una gran quantitat de malalties concretes analitzant la mostra d'ADN i saber com solucionar-les basant-se en l'individu que la pateix, en la recerca de pistes en crims analitzant l'ADN de mostres obtingudes... També un dels camps on més s'utilitza l'extracció de l'ADN és en l'enginyeria genètica amb animals, per així obtenir d'ells característiques diferents que ens beneficien o fer fàrmacs a partir del seu ADN veient si són inmunes a alguna malaltia a la qual els humans som susceptibles.
Finalment podem arribar a la conclusió que l'estudi de l'ADN i la seva manipulació ha provocat grans canvis en la nostra societat i la seva investigació serà imprescindible per avançar en nous coneixements científics i trobar així noves aplicacions encara més prometedores i útils que les actuals.

Anònim ha dit...

Podem trobar diferents aplicacions on podem distingir aquestes 4 diferents:

1. OBTENCIÓ DE PROTEÏNES DE MAMÍFERS:
Una sèrie d'hormones com la insulina, l'hormona del creixement, factors de coagulació, etc ... tenen un interès mèdic i comercial molt gran. Abans, l'obtenció d'aquestes proteïnes es realitzava mitjançant la seva extracció directa a partir de teixits o fluids corporals.
En l'actualitat, gràcies a la tecnologia de l'ADN recombinant, es clonen els gens de certes proteïnes humanes en microorganismes adequats per a la seva fabricació comercial.
Un exemple típic és la producció d'insulina que s'obté a partir del llevat Sacharomyces cerevisae, en la qual es clona el gen de la insulina humana.

2. OBTENCIÓ DE VACUNES RECOMBINANTS
El sistema tradicional d'obtenció de vacunes a partir de microorganismes patògens inactius, pot comportar un risc potencial.
Moltes vacunes, com la de l'hepatitis B, s'obtenen actualment per enginyeria genètica. Com la majoria dels factors antigènics són proteïnes que es fa és clonar el gen de la proteïna corresponent.

3. Diagnostiques DE MALALTIES D'ORIGEN GENÈTIC:
Coneixent la seqüència de nucleòtids d'un gen responsable d'una certa anomalia, es pot diagnosticar si aquest gen anòmal és present en un determinat individu. En el següent dibuix s'explica breument la base del diagnòstic.

4. OBTENCIÓ D'ANTICOSSOS MONOCLONALS.
Aquest procés obre les portes per lluitar contra malalties com el càncer i diagnosticar fins i tot abans que apareguin els primers símptomes.


Xavier Álvarez Cantero
Biologia 2n B Batx.

Unknown ha dit...

Actualment, el procediment d’extracció d’ADN en éssers vius comporta una gran extensió d’aplicacions reflexades en àmbits molt diversos, però bàsicament es tracta de la vessant relativa a la genètica de tots aquests. Pel que fa a la investigació, en seria un clar exemple la seqüenciació completa i l’estudi del genoma humà i de la resta d’éssers vius, que constituiria el fonament del qual partirien la resta d’aplicacions. Seguidament, en el camp de les ciències de la salut resulta imprescindible per a procediments com el diagnòstic clínic, l’anàlisi dels gens responsables d’un determinat transtorn o malaltia, la identificació de bactèries i virus patògens, proves de paternitat i infinitat d’estudis vigents en aquest àmbit de la ciència. Pel que fa a l’antropologia i les ciències forenses, l’extracció de la molècula d’ADN permet, entre d’altres, la identificació de cadàvers, l’anàlisi de l’escena d’un crim o un delicte, l’obtenció d’empremptes genètiques, o bé l’estudi de restes paleontològiques, així com aplicacions en l’agronomia, l’ecologia i la indústria alimentària.
Una de les utilitats més destacada d’aquesta operació, pertanyent a l’àmbit de la biologia molecular, és la Reacció en Cadena de la Polimerasa o PCR, tècnica en què és possible obtenir un gran nombre de còpies d’un fragment determinat d’ADN a partir d’un sol fragment extret inicialment. Cal dir que si les extraccions d’ADN no se sotmetessin a aquest procediment l’estudi d’aquest resultaria gairebé impossible.

Vidal Melero Iglesias 4t C ha dit...

Avui en dia, l'extracció del DNA té diverses aplicacions i finalitats en diferents camps de la ciència, entre les quals es troben:
Establir relacions de parentes, la identificació de persones, crear aliments i éssers transgènics (éssers modificats genèticament), per la clonació d'éssers vius, de cél·lules i moleculars, per realitzar el projecte Genoma Humà, detectar malalties genètiques i les causes d'aquestes, crear tractaments farmacèutics com per exemple la insulina...

Vidal Melero Iglesias
4t C

Anònim ha dit...

L'extracció de DNA del nucli cel•lular, actualment, té diverses aplicacions en diferents camps de la ciència:
Per començar, en l'àmbit de les ciències forenses, l'extracció i l'estudi del DNA ens pot ajudar a identificar cadàvers, persones i sospitosos, per altra banda, també en aquest àmbit, amb l'estudi del DNA podem establir relacions de parentesc.
Per altra banda, en l’àmbit de la Medicina, podem detectar malalties genètiques i les causes d'aquestes. Actualment, hi ha diversos tractaments farmacològics que són produïts per bacteris, els quals se'ls hi ha ingerit un gen que produeix una determinada hormona, com per exemple la insulina.
Conèixer i estudiar el DNA, ja sigui humà o d'altres éssers vius, ens ajuda a crear un mapa genòmic que ens indica a quina part de cada cromosoma es troba cadascun dels gens, això, ens pot ajudar a conèixer i entendre millor aquesta molècula i per tant, ens proporciona grans avenços en l’àmbit científic.
Actualment, i cada vegada més, es creen més aliments i éssers transgènics, plantes resistents a determinades plagues, bacteris que realitzen hormones que no els hi pertoca... aquest fet, que en molts cassos ens proporciona una millora en la nostra qualitat de vida, com he dit abans amb els malalts de diabetis, es pot realitzar gràcies al coneixement de la molècula de DNA.
Per tant, i cada vegada més, l'estudi del DNA ens està proporcionant grans avenços en diferents àmbit de la ciència, i és que encara ens queda molt per descobrir sobre aquesta molècula.

Sofia Melero Iglesias
2n Batxillerat B

Aura 4t-B ha dit...

Serveix per a la recerca biològica bàsica, per a altres branques de recerca que utilitzen la seqüenciació d'ADN, i per a nombrosos camps aplicats com el diagnòstic (el test de genètica maternal o parental, etc), la biotecnològica, la biologia forense (identificació de cossos,anàlisi de proves forenses d'un cas,etc) i la sistemàtica biològica.

Anònim ha dit...

La possible extracció del DNA en éssers vius significa un gran avantatge per l'espècie humana. Per exemple:

- En l'ADN d'una cèl·lula hi ha tota la infomació genètica. Per tant, amb la seva extracció, es pot dur a terme un estudi dels cromosomes i els gens i detectar si hi ha qualsevol anomalia o mutació, o una possible malaltia genètica, i no només per a l'individu present, sinó també per la seva descendència, de manera preventiva o merament informativa.

- Segona aplicació: ens permet identificar una persona. Cada individu té una determinada informació genètica, la mateixa per a totes les cèl·lules. En el cas, per exemple, d'un judici o una investigació policial, en els quals hi ha un sospitós, aquesta aplicació pot servir per comprovar si realment és culpable o no (determinar si una persona és el pare d'una criatura, si és culpable d'una violació, un assassinat, etc).

-La tercera aplicació podria ser a nivell de plantes i aliments en biotecnologia: els éssers vius transgènics. Consisteix en la modificació de gens de l'ADN de les cèl·lules de plantes o aliments per obtenir-ne avantatges per els humans: més tamany dels aliments, més pigmentació en el seu aspete, i sobretot sobretot per fer-los resistents a plagues o altres dificultats del medi ambient, com les sequeres, per exemple.

- Una altra aplicació de l'extracció del DNA de cèl·lules d'éssers vius seria la possibilitat que s'ofereix avui en dia de triar el gènere de l'embrió en les fecundacions in-vitro , només en cas que hi pugui haver malalties hereditàries lligades al sexe.

- També a nivell de laboratori, per produir proteïnes terapèutiques en gran quantitat, com és el cas de la insulina: s'extreu del porc el gen que codifica la síntesi d'aquesta proteïna i s'insereix en un organisme de ràpida reproducció, com serien els bacteris.


Marta Llorens Marsal, 2n batx. B

Ana Lechuga 4t ha dit...

L'aplicació de l'extracció de l'Adn és molt útil a molts camps de la ciència, però està clar que hi ha una lluita entre saber si és ètic o no.
Les principals aplicacions podrien ser al camp de la medicina,sabem amb certesa que amb un Adn extret previament és pot aconseguir saber les enfermetats que aquell individu desenvoluparà o les enfermetats que l'individu porta al seu genotip i pot transmetre als seus descendents. Al camp de l'alimentació, en els últims anys podem observar que s'ha disparat la producció de productes transgènics, que ens porten facilitats al nostre dia a dia, a més de que són més econòmics tot i que encara no sabem les repercussions al nostre organisme d'aquests aliments.
També és útil:
-Al camp de la criminologia.
-Per a proves de paternitat.

Marina Marfil ha dit...

Té una gran quantitat d'utilitats l'extracció de l'ADN. Pot servir per:
Relacions de Parentiu
Detectar malalties siguin o no hereditàries
Per identificar les causes a certes afeccions
De la mateixa manera per buscar solució a aquestes afeccions
En fi és important en moltíssims aspectes

Unknown ha dit...

En la ciència forense poden utilitzar l'ADN de sang, pell,... trobats a l'escena d'un crim per identificar l'ADN d'un individu, com ara l'autor d'un crim.

carla albareda corbella ha dit...

Existeixen varies aplicacions pràctiques, com per exemple: obtenció de vacunes, diagnostic de malalties de origen genetic, obtenció de proteines de mamífers,ja que gàcies a aixo podem obtenir per exemple: insulina a partir de la llevadura en la que es clona el gen de la insulina humana; i també obtenció d'anticosos monoclonals, els cuals serveixen per lluitar contra enfermetats com el càncer, i diagnosticar-lo avans que apareixin els primens simtomes.

Ricard Fuste ha dit...

L'extracció del DNA pot servir per fer relacions parantescas, per detectar malalties tan siguin hereditàries o no, per identificar les causes de certes afeccions, de la mateixa manera per buscar solució a aquestes afeccions, per ser emprat en diferents estudis de caràcter genètc, biològic o bioquímic, per fer mapes geonologics, per detectar moltes malalties... Té moltíssimes aplicacions pràctiques.

Anònim ha dit...

Amb l'adn es poden realitzar moltes coses diferents com conèixer el genoma d'una persona.
Aquesta branca de la biologia ha estat molt important per saber tot sobre els caracters d'una persona i l'adn es molt important perqué és la que et diu com seras i el teu especte meny la musculatura peró tots els altres caracters de de les persones estan en el nostre adn.
alguna aplicació mes es per saber si dos persones son germanes o familia se sap gracias als caracters hereditaris que te l'adn.
l'adn es pot extreure de qualsevol part del cos : cél-lules epitelias, de la saliva, mocositat, etc.
ELIAS GALIANO

Sara Eberlé Martin ha dit...

La pregunta que ens plantegem és la següent: "Quines aplicacions pràctiques pot tenir l'extracció del DNA d'un ésser viu?"

L'ADN (àcid desoxiribonucleic) és una molècula constituïda per dues cadenes enrotllades l'una sobre l'altra que formen una doble hèlix. Aquesta estructura conté el material genètic que es transmet de pares a fills en els éssers vius.

Avui en dia, l'ADN continua sent un objecte d'estudi en el camp de la investigació, on es pot trobar en diversos àmbits: Medicina, Biologia, Agricultura i Informàtica. En les principals aplicacions tenim El Projecte Genoma Humà, la Medicina Forense, les Bases de Dades Genètiques, la Enginyeria Genètica, la Teràpia Genètica i per acabar, la Biotecnologia.

A continuació, us explicaré de què consten cada una d'aquestes aplicacions:

-El Projecte Genoma Humà es basa principalment en la investigació genètica amb l'objectiu de descodificar la dotació genètica humana sencera, on la podem trobar en totes les cèl•lules del nostre cos.

-La Medicina Forense determina l'origen de les lesions sofertes per un ferit o bé, la causa de la mort mitjançant l'estudi del cadàver.

-Les Bases de Dades Genètiques són la conseqüència de l'acumulació de dades de l'ADN, en l'actualitat existeixen diferents tipus de bases de dades genètiques segons la seva finalitat: les generals (corresponen a tota una població o un país) i les profesionals (inclou a professionals amb un cert perill com les forces armades d'un país en concret).

-L' Enginyeria Genètica (Teràpia Genètica i Biotecnologia) estudia l'ADN dels organismes amb la finalitat de manipular-lo amb un propòsit determinat. No obstant, aquest camp partiria de la Medicina fins a la Indústria on hi trobaríem tots els usos d'aquestes tècniques de manipulació genètica.

Encara que actualment l'ADN no està del tot estudiat, ja hem descobert molts usos importants que afecten la nostra societat però la ciència continua i qui sap el què pot amagar aquesta molècula tant complexa i increïble per investigar.

Sara Eberlé Martin
Ciències pel Món Contemporani
1er Batxillerat B

Marta Segura ha dit...

L'ADN, o àcid desoxiribonucleic, és un àcid nucleic on hi ha les informacions genètiques de tots els éssers vius. En els segments de l'ADN trobem els gens
La funció de les seves molècules és emmagatzemar informació.
L'ADN està compost per dos polímers llargs i un tronc de sucres i grups fosfats units per èster
La informació s'interpreta mitjançant el codi genètic, amb la seqüència dels aminoàcids de les proteïnes. El codi permet ser llegit per la copia dels segments, en el procés de transcripció.
Dins de les cèl·lules és on trobem els cromosomes, els cromosomes són duplicats abans que les cèl·lules es divideixin, en la replicació de l'ADN.

Al realitzar l'activitat que es proposa al bloc d'ADN-DNA, en l'extracció d'ADN en un laboratori virtual, he pogut veure que es pot extreure l'ADN de diverses parts del nostre cos. Pot ser en restes de sang, e nun peu de nadó... En les diapositives es mostra que dins la cèl·lula té lloc els cromosomes. Una manera fàcil d'extreure'ns el nostre propi ADN és en les cèl·lules bucals.

Algunes de les aplicacions pràctiques que pot tenir l'extracció d'ADN en els éssers vius és per poder detectar si algunes malalties són hereditàries o no, per poder fer mapes genètics, realitzar estudis genètics, per identificar les causes d'algunes malalties, per buscar la solució d'aquestes malalties...
Si aquesta extracció se'n fa un bon ús, pot arribar a ser molt important, ja gracies a això es poden fabricar antibiòtics, trobar la cura de càncer o sida, fabricació de proteïnes...

Penso que per una part l'extracció de l'ADN és molt bona i rendible ja que pot solucionar molts problemes, es pot usar en moltes maneres a la ciència i medicina, però per l'altre part, si se'n fa un mal ús, pot haver-hi casos de clonatge no permesos i que no sigui tan útil a la nostra societat.

http://www.mister-wong.es/user/marta14/

Marta Segura Tomàs - 1r.BatxB

Ariadna Pedraza 2nB ha dit...

L'extracció del DNA en un ésser viu té moltes utilitats, com poden ser la clonació d'éssers vius (com l'ovella Dolly) o l'obtenció de cèl·lules sense informació genètica per a la fabricació d'òrgans que no produeixin rebuig als pacients. També, mitjançant l'extracció de gens específics, posteriorment afegits al DNA d'un altre ésser viu, es poden obtenir éssers vius transgènics (que posseeixen DNA recombinant), amb la capacitat de fabricar proteïnes que abans no podien fabricar o per exemple, en plantes i animals destinats a l'alimentació, amb característiques diferents que fan que es puguin cultivar en medis més difícils on abans no tenien la possibilitat de créixer. També es pot fer servir per tal de poder estudiar el grau evolutiu que existeix entre dues espècies diferents, per tal d'esbrinar si tenen un avantpassat comú.

En humans, l'extracció de DNA permet codificar la seva cadena de nucleòtids, fet que podria suposar la teràpia gènica en un futur (poder curar malalties genètiques o escollir el millor medicament en funció de cada pacient). A més, es podria fer servir per a estudiar la compatibilitat dels donants d'òrgans i l'obtenció de vacunes recombinants (que no necessitarien introduir els organismes causants en l'individu). Actualment, però, l'extracció del DNA permet l'obtenció de proteïnes per a ús farmacològic (com la insulina per a pacients diabètics)i l'alta fiabilitat de les proves de paternitat, per exemple.

Joaquim Font ha dit...

Quines aplicacions pràctiques pot tenir l'extracció del DNA d'un ésser viu?

En la societat actual, hem descobert que L’ADN conté molta informació que ens pot ser útil en molts aspectes que poden permetre millorar la nostra vida.

La medicina, és un camp en que hi ha moltes esperances posades i s’espera resoldre molts problemes gràcies ha haver pogut desxifrar el genoma humà ara fa uns anys i a partir d’aquí intentant descobrir els gens causants de moltes malalties i poder fer l’anomenada teràpia gènica, especialitzada per a cada persona.

A més, l’estudi de l’ADN té moltes altres aplicacions pràctiques, com per exemple en l’àmbit de les ciències forenses per identificar cadàvers o en criminologia on l’ADN soposa una prova molt determinat per enxampar als sospitosos. A més, però, també es pot utilitzar per saber els parentescos entre les persones i reconstruir arbres genealògics molt antics.

Actualment, però, no en tenim prou extreien l’ADN i analitzant-lo, també el modifiquem. Així, hem creat les tant polèmiques plantes que resisteixen les plagues, aliments amb les millors propietats i bacteris que produeixen hormones humanes modificant els gens del seu ADN.
Així doncs, hem descobert en aquesta molècula un gran ventall d’aplicacions científiques que ens afecten tard o d’hora a la nostra vida.

JOAQUIM FONT
2n B

Marta Salgado ha dit...

L'extracció de l'ADN ens permet fer moltes proves com per exemple la prova de paternitat,maternitat una que serveix per saber si una persona es el teu germà/na i en àmbit forense.

Jo ha dit...

l’extracció d’ADN té moltes utilitats ja que a partir d’ell es formen totes les estructures, molècules… que regulen i produeixen la producció de ARN missatger. Es fa servir en estudis de caràcter genètic, biològic i bioquímic. La extracció per tant pot servir per:
esbrinar relacions de parentesc, detectar malalties siguin o no hereditàries i mutacions, identificar la causa de moltes malalties i buscar-ni la solució, veure característiques pròpies dels tipus de ADN, per a clonar (gens específics, fragments de cromosomes o individus), aïllar el ADN infectat i comparar-lo amb el sa, identificar resistència microbiana, avaluar desordres genètics, neurodegeneratius, neoplàstics i immunològics, per a la medicina forense en la identificació de persones, millorament dels aliments i la ramaderia, neteja de ambients contaminats i per a la elaboració de detergents.

Unknown ha dit...

Un dels casos fer freqüents, és el de l'extracció de adn per obtenir diferents proteïnes que tenen un interès mèdic comercial molt gran. Es clonen els gens de certes proteïnes humanes en microorganismes adequats per a la seva fabricació comercial. Un exemple és la insulina.

Una altre aplicació és per detectar diferents malalties genètiques o per obtenir vacunes com la del Hepatitis B on també es clonen els gens de la proteïna corresponent.

Unknown ha dit...

L’extracció de l’ADN d’un ésser viu pot tenir moltes aplicacions des del punt pràctic. Un dels més evidents seria el mèdic i d’investigació biomèdica però també s’utilitza l’ADN en criminologia. En la part de medicina i tractament de malalties es fa servir molts cops per curar o solucionar alguns problemes de tractament en problemes hormonals en que no es fabrica una hormona o altres substancies que el cos ha de sintetitzar. Molts cops s’extreu d’altres animal que tenen el genoma molt semblant al nostre però això pot seguir generant intoleràncies i rebuig no obstant si aconseguíssim modificar l’ADN i reparar la part d’aquest en que falta la informació necessària per la síntesis d’aquestes no caldria la injecció externa de la substancia o també es podria sintetitzar externament però tenint en compte les característiques genètiques de cada pacient impedint el rebuig.
Amb l’extracció de l’ADN també es poden detectar malalties genètiques de caràcter hereditari ja que si analitzem l’ADN dels progenitors les podríem detectar o predir.
Per l’àmbit criminològic es poden identificar la identitat de restes humans o si més no descobrir-ne alguns trets.
Extraient l’ADN es poden descobrir moltes coses sobre una persona i els seus antecessors, podem saber els seus trets que s’han fet evidents i els que han quedat emmascarats, també podem saber d’on venen les seves arrels, d’on prové i quines modificacions ha patit el seu ADN...
De fet les possibilitats de l’ADN són gaire bé infinites ja que aquest és la nostra base, és el que dictamina com som i com serem, i nomes modificant una minúscula part d’aquest podria suposar un canvi radical en nosaltres, la mort o que no passes res i no ens adonéssim que em patit una mutació.

Pol Soler Aparisi ha dit...

l'extracció de DNA humà és molt pràctica i té moltes aplicacions:

- Mediació pel tractament de
malalties humanes
- criminologia i probes de paternitat
- obtenció de proteïnes produïdes en
hostes mamífers
- obtenció de vacunes recombinables
- diagnòstics de malalties d'origen
genètic
- obtenció d'anticossos
monoclonables

i moltes més possibilitats que s'aniran descobrint amb el pas del temps i es posaran en pràctica.

Paula Vila ha dit...L' ADN, és la molècula que conté l'informació genètica d'un ésser viu i es troba al nucli de la cèl.lula.
L' extracció de l'ADN, és un procés mitjanament complex, comparat amb els que hem dut a terme al laboratori del col.legi.
Aquest procés d' extració d'ADN té unes aplicacions concretes, com poden ser:proves genètiques (per exemple: per demostrar que el bebé acabat de néixer és fill de l' home que representa que és el seu pare).
detectar malalties, ja siguin o no hereditaries,
identificar cossos de persones mortes (normalment)
quan té lloc un crim, investigar a qui pertany la sang, i per tan saber qui ha sigut la víctima.

El próces per extreure l' ADN té un cert grau de complexitat.

Tenint en conte que a la boca es moren milers de cèl.lules al dia, és un dels possibles llocs d'on podriem extreure les cèl.lules amb més facilitat.

1- Agafem un bastonet com pot ser un escura-dents i el passem per l'interior de la boca. Amb la finalitat de que la major part de les cèl.lules mortes, s'hi adhereixin.

2- Afegim la part de l' escura-dents que s' ha introduit dins la boca, i que per tant conté cèl.lules mortes en un tub; en el qual hi afegim una petita quantitat d' una dissolució anomenada “lisis”, mitjançant una micropipeta.

3- Tot seguit posem el tub en un bany d' aigua calenta. La dissolució de lisis afegida anteriorment, conté una petita part de detergent que té la funció d' expulsar l' ADN del nucli de la cèl.lula i també conté un enzim anomenat proteinasa K que té com a funció alliberar l' ADN que està adherit a les proteïnes.

4- Un cop ja s'ha dut a terme aquest procés d' hidrolització, es treu el tub del bany d' aigua calenta i se li afegeix una petita quantitat de dissolució de sal concentrada, mitjançant una micropipeta, hi això farà que les proteïnes s' uneixin amb altres runes (per entendre'ns) no desitjades i que quedi l'ADN sol.

5- Posem el tub a la centrifugadora, per tal de separar les proteïnes i runes de l' ADN. (separació per densitats).


6- Al treure el tub de la centrifugadora, podem observar que les proteïnes i les runes que anteriorment s' havien ajuntat mitjançant la dissolució de sal, han quedat al fons, mentre que l' ADN i la resta de líquid, ha quedat en superficie.

7- Mitjançant una micropipeta separem el líquid que conté l'ADN, de les proteïnes i runes que han quedat al fons del tub, i ho posem en un altre tub nou.

8- En el tub que li hem afegit el líquid que conté l' ADN i afegim una petita quantitat de alcohol isopropílic mitjançant la micropipeta. Tot seguit o remenem, i o posem directament a la centrifugadora.

9- Un cop extret de la centrifugadora podem observar que l' ADN ha anat a parar al fons del tub i tot l' altre és líquid. Per tant mitjançant una micropipeta, extreiem el líquid amb la finalitat de que ens quedi l' ADN al fons.


Paula Vila
Biologia 1r batx. B

Unknown ha dit...

L'extracció de DNA té moltes aplicacions pràctiques. El DNA és la base de com som i de les nostres característiques, i gràcies a poder-lo conèixer podem tenir una informació molt valuosa. Una d'aquestes aplicacions és per corroborar relacions parentesques comparant les informacions genètiques de dos individus; una altra és el poder detectar que enfermetats siguin o no hereditàries i ajudar-nos a saber si es poden curar; per la medicina forensa al distingir individus; per distingir i comparar els DNA de diferents éssers vius; per clonar; per identificar mutacions... definitivament és una gran avantatge poder-lo extreure.

Unknown ha dit...

L'extracció de ADN té moltes aplicacions pràctiques, però en destacaré només unes poques aplicacions per la seva importància: Per començar, gràcies a l'extracció de DNA és possible la majoria dels estudis que es realitzen avui en dia sobre genètica (ex. mapa del genoma humà), i l'estudi d'aquestes coses, permet que l'extracció de l'ADN també sigui útil en tests de paternitat (relacions de parentiu), en detecció de malalties hereditàries i en elaborar solucions per aquestes, en la criminologia, el l'enginyeria genètica...

Nota: També he utilitzat fonts orals.

Gemma Solanellas Bofarull 1r Bat. B

Aina Eroles ha dit...

L'extracció de l'ADN ens serveix per detectar les malalties siguin hereditaries o no, per identificar les caues de certes infeccions i buscar-ne la solució entre d'altres.

Adriana Muntané ha dit...

A partir del material genètic d'un ésser viu, podem determinar gran part de la seva estructura, ja que a partir de l'ADN es formen la majoria de molècules que ens constitueixen.
Fent doncs, un estudi de la molecula d'àcid desoxiribonucleic podem determinar aspectes com:
1)les possibles malalties que pot contraure un organisme (hereditàries o no) i també poder fabricar una cura o un tractament adient.
2) les relacions de parentiu que tene un ésser en comparació amb un altre. (es comparen les seves molècules de DNA)La tècnica de l'empremta genètica és usada usualment en laboratoris científics que colaboren en investigacions criminals.
3)En la indústria dels transgènics s'utilitzen els gens d'uns éssers vius per recombinar-los amb d'altres i aixi formar organismes transgènics que en alguns casos s'adapten millor a les nostres necessitats que els normals.-Adriana Muntané Ramon
2n B Bat. Biologia

Elsa ha dit...

Quines aplicacions pràctiques pot tenir l'extracció del DNA d'un ésser viu?

Té aplicacions en medicina forense: identificació de sospitosos a escenes del crim a partir de mostres biologiques.

Té aplicacions en reproducció assistida: es fa transfarència del material genètic d'un òvul malalt a un altre òvul d'un individu sa, al qual previament s'ha buidat de material genètic.

Té aplicacions en la indústria agroalimentaria : creació de varietats transgèniques (per exemple el blat de moro Bt), identificació d'espècies i varietats transgèniques ( per exemple per controls en instal·lacions portuaries).

Té aplicacions de disseny de farmacs: s'extreu el DNA per seqüènciar-lo i a partir d'aquí s'analitza el gen o gens que produeixen una malaltia determinada i llavors es pot sintetitzar un medicament a mida per cada pacient, ( com per exemple en alguns tipus determinats de càncer).

Per l'estudi filogenètic d'espècies : s'extreu el DNA de diferents espècies, es seqüència i es compara. Com més properes evolutivament són dues espècies més semblants serant les seqüències de DNA en determinades regions del genoma.

Elsa Nicio Boladeras

Unknown ha dit...

Extraure DNA d'algún ésser viu ens permet tenir a l'abast infinitat d'informació sobre aquella persona/animal.
Les aplicacions pràctiques que pot tenir l'estracció de DNA d'un ésser viu són diverses. Com ara en la genètica forense.
La Genètica forense consisteix en l'anàlisi del polimorfisme o variabilitat genètica humana aplicada als problemes judicials. Aquests poden ser:
-Investigació de la paternitat: Impugnació per part del suposat pare o reclamació per part de la mare o del fill (agafant l'ADN dels pares i el fill i comparant-los).
-Criminalística: Assassinat i delictes sexuals (violacions). Analitzant restes orgàniques humanes (sang, pèls, saliva, esperma, pell).
-Identificació: cadàvers o persones desaparegudes.

Formes de recollida de cèl·lules per a l'extracció d'ADN: obtenció de cabells, pell, saliva, sang, cèl·lules sexuals, mucosa, ungles.

Anònim ha dit...

L’extracció d’ADN, pot tenir varies aplicacions.

Una pot ser aplicada a la criminologia. En aquest camp és molt útil ja que qualsevol cosa que desprén el cos conté adn. Si en l’escena de crim, es troba sang o qualsevol cosa pertanyent al sospitós, es pot saber qui és.

Una altra aplicació més freqüent és la prova de parternitat d’un nen. Aquesta és fiable un 99%

També hi ha moltes aplicacons per al camp de l'investigació, com per exeple:
Per a tractaments contra el càncer, contra la sida, per fer una fecundació, per crear cèl•lules mare i per diagnostic i solució a a malalties hereditàries.

Júlia Murga 1r. BATX B

Martini's ha dit...

L'ADN és present en totes les cèl·lules del nostre cos, allà hi trobem tota la informació necessària per poder sintetitzar proteïnes, obtenir energia forma cèl·lules filles és a dir (informació genètica). Si nosaltres coneixem aquesta informació podem (salut humana)sintetitzar proteïnes o pèptids amb finalitat sanitaria al laboratori,podem millorar els efectes dels medicaments ja sigui contra bacteris o virus o fins i tot utilitzar-ho en la lluita contra el càncer (medicaments personalitzats) per altra banda ajuda als científics a l'hora d'estudiar les diferents espècies d'animals. Si coneixem l'ADN podem descobrir el locus de cada caràcter. Aiò pot ajudar a conèixer millor l'evolució que ha patit un ndividu. I ja per últim avui en dia s'està utilitzan en l'àmbit alimentari concretament en els productes trangènics. Amb la tecnologia i coneixements d'avui en dia podem modificar el ADN o bescanviar-ho entre dos espècies. Si fem això podem millorar n aliment ja sigui perquè sigui més facil de produïr i cultivar o a l'hora de consumir.

Martí Dalmases Guilera
2n batx biologia

Unknown ha dit...

L'extracció d'ADN es pot utilitzar en molts àmbits: per a trobar pistes en una investigació criminal, així com en un estudi de factors genètics hereditaris, en trobar una cura d'una malaltia per a un individu concret (tenint en compte el seu genoma) i en la modificació genètica en la indústria alimentària per a augmentar la resistència dels cultius davant de plagues i malalties (aliments transgènics).
Un altre dels usos de l'ADN és la verificació d'identitat en, per exemple, la ciència forense.

Unknown ha dit...

Un exemple d’una aplicació de l’extracció de l’ADN es troba en l’agricultura on, un cop determinats els gens que ens interessen (com ara els que determinen que el fruit sigui més gran, més sucós o que es desenvolupi més ràpid) es poden recombinar les seqüències d’ADN d’una espècie concreta per poder, evidentment, treure el màxim benefici econòmic.
També és possible manipular l’ADN de certes espècies per fer-les més resistents a virus, plagues d’insectes, etc.
Un altre exemple el podem trobar en el camp de la medicina. És possible aïllar un gen i introduir-lo en el genoma d’un altre organisme. D’aquesta manera s’obté insulina a partir de bacteris genèticament manipulats. Seguint el mateix procediment es poden obtenir moltes altres proteïnes.
La policia pot utilitzar el ADN trobat en sang, cabells, pell, saliva del lloc del crim per descobrir algun criminal.
El fet de conèixer l’ADN ens permet prevenir i curar malalties genètiques, com ara el Síndrome de Down.

Webgrafia:
-http://www.dnacenter.com/science-technology/dna-technology.html
-http://www.sbs.utexas.edu/mbierner/BIO212/lecturenotes/Practical%20Applications.pdf
-http://www.slideshare.net/lesterrosario/aplicaciones-del-adn-en-la-nueva-tecnologia

Josep Codina Figueras,1r Batx B

Bernat Canals ha dit...

Els usos de l'extracció de l'ADN i per extensió l'estudi d'aquest, serveix én molt àmbits:
-Permet saber, fins i tot abans del naixement, quines malalties hereditàries pot patir un cop adult la persona en qüestió.
-permet aconseguir k un descendent tingui un ADN concret per pal·liar malalties d'algun parent.
-Permet aportar proves forenses en l'investigació de delictes o crims, per provar qui va ser al lloc dels fets.
-En accidents on els cadàvers queden desfigurats o per cadàvers molt antics permet trobar la identitat del cadàver o almenys els parents.
-En antropologia, a partir de l'ADN de les mòmies i esquelets recuperats, podem determinar una mica l'història de la humanitat seguint les mutacions que han anat apareixent al llarg de la història.