Entrada destacada

638 - Accés a tots els recursos de ciències adn-dna.net

Recursos adn-dna.net En la següent web trobaràs l'accés a tots els recursos de ciències de la naturalesa: adn-dna.net . ...

dilluns, 26 de gener de 2015

424 - Curació de continguts: biologia i geologia ESO-4


La cerca, selecció i difusió d'informació a Internet, curació de continguts, és un procés que cal conèixer en tots els ámbits de treball actuals. En l'aula virtual adn-dna.net hi ha un recull d'orientacions que poden facilitar el desenvolupament d'aquesta activitat en:


 Categoria:RECURSOS TICs
 Curs T01 - Cerca d'informació a Internet
 Tema - 1 Orientacions per fer cerca
 Recursos nº 01 al 22
Activitat a realitzar:
Obrir un compte personal a Scoop.it on es recollirà les webgrafia consultada degudament comentada i etiquetada en la matèria de biologia i geologia de 4t ESO.
Cada alumne incorporarà, en l'apartat de comentaris d'aquest post, l'enllaç al seu compte.

En el post 336 d'aquest blog adn-dna es poden consultar les instruccions detallades per obrir aquest compte.

Termini per publicar comentaris diumenge 1 de febrer de 2015 a les 22:00h 


Només seran publicades i avaluades les respostes incorporades a l'apartat de comentaris d'aquest blog adn-dna seguint els criteris indicats en el post 341

En el lateral d'aquest blog hi ha l'enllaç per subscriure´s per email al blog adn-dna i també et pots subscriure al canal adn-dna.net a Youtube. 

diumenge, 25 de gener de 2015

423 - Curació de continguts: biologia de 1r batxillerat


La cerca, selecció i difusió d'informació a Internet, curació de continguts, és un procés que cal conèixer en tots els ámbits de treball actuals. En l'aula virtual adn-dna.net hi ha un recull d'orientacions que poden facilitar el desenvolupament d'aquesta activitat en:

 Categoria:RECURSOS TICs
 Curs T01 - Cerca d'informació a Internet
 Tema - 1 Orientacions per fer cerca
 Recursos nº 01 al 22
  Activitat a realitzar:
Obrir un compte personal a Scoop.it on es recollirà les webgrafia consultada degudament comentada i etiquetada en la matèria de biologia de 1r batx.
Cada alumne incorporarà, en l'apartat de comentaris d'aquest post, l'enllaç al seu compte.

En el post 336 d'aquest blog adn-dna es poden consultar les instruccions detallades per obrir aquest compte.
Termini per publicar comentaris diumenge 1 de febrer de 2015 a les 22:00h 

Només seran publicades i avaluades les respostes incorporades a l'apartat de comentaris d'aquest blog adn-dna seguint els criteris indicats en el post 341

En el lateral d'aquest blog hi ha l'enllaç per subscriure´s per email al blog adn-dna i també et pots subscriure al canal adn-dna.net a Youtube. 

dissabte, 24 de gener de 2015

422 - Societat Catalana de Biologia - SCB


La Societat Catalana de Biologia és una de les societats científiques amb més tradició i més actives del nostre país. Aplega actualment a uns 1500 socis dels quals un 80% estan fent recerca activa en les nostres universitats o centres de recerca. Les jornades científiques de la SCB tenen una llarga tradició i són punts de trobada que permeten als investigadors fer xarxes properes i col.laboracions de gran eficàcia. La SCB organitza actuacions al voltant de les seves 19 seccions temàtiques en els aspectes més actuals de la Biologia bàsica o aplicada, i 6 seccions territorials. També aplega a un gran nombre de docents de secundària i altres persones properes a l’ambit BIO. 

Ha entrat en funcionament la nova web de la SCB, amb continguts ampliats i actualitzats, un disseny atractiu, enllaços directes a les xarxes socials, etc. 

L'enllaç directe a la SCB s'ha incorporat, en un nou tema, a l'aula virtual adn-dna.net 2.7 en:

Aula virtual adn-dna.net 2.7

Categoria: BIOLOGIA
Curs B01 - La biologia i els éssers vius 
Tema - 5 Societats científiques
Recurs: 01 -  SCB 


En aquest Tema - 5 societats científiques, s'anirà fent un recull d'enllaços a les webs de diferents societats científiques, d'ámbit nacional i internacional, relacionades directament amb la biologia.

Es convida als lectors del blog adn-dna i usuaris de l'aula virtual adn-dna.net a proposar enllaços a les diferents webs relacionades amb aquesta temàtica,  a través dels comentaris d'aquest post.

Per participar a l'apartat de comentaris dels posts d'aquest blog adn-dna  cal seguir les instruccions indicades en el post 341.

divendres, 23 de gener de 2015

421 - Biologia humana: aparell respiratori i excretor


Els alumnes de biologia humana han treballat l'aparell respiratori i excretor. Els contiguts tractats en aquests temes es poden consultar  a l'aula virtual adn-dna.net 2.7 en:

Aula virtual adn-dna.net 2.7
Categoria : BIOLOGIA
Curs B10 - Cos humà
Tema - 4 Aparell respiratori
Tema - 6 Aparell excretor
Curs B15 - Educació per a la salut
Tema - 5 Aparell respiratori
Tema - 6 Aparell excretor

A nivell d'educació per a la salut, cada alumne a escollit una patologia relacionada amb un dels aparells, per explicar als seus companys.
La medotodologia emprada en aquesta exposició es la tècnica Pecha Kucha 20x20. Per conèixer els detalls d'aquesta metodologia es pot consultar a l'aula virtual adn-dna.net 2.7 en:

Aula virtual adn-dna.net 2.7

Categoria: Recursos TICs
Curs T02 - Recursos web
Tema - 2 Presentacions
Recursos nº 4,5,6

ACTIVITAT A REALITZAR:

En l'apartat de comentaris d'aquest post, cada alumne, inclourà un resum detallat del contingut de la seva exposició oral.
A nivell opcional es pot penjar la presentació utilitzada en l'exposició oral, en un compte personal a Slideshare o bé al seu al seu canal de YouTube. En aquest cas, cal incloure l'enllaç a la presentació o video al final del comentari corresponent.

Només seran publicades i avaluades les respostes incorporades a l'apartat de comentaris d'aquest blog adn-dna seguint els criteris indicats en el post 341.

Termini per publicar comentaris dimecres 28 de gener de 2015 a les 22:00h

En el lateral d'aquest blog hi ha l'enllaç per subscriure´s per email al blog adn-dna i també et pots subscriure al canal adn-dna.net a Youtube.  

dilluns, 19 de gener de 2015

420 - Recopilació exàmens de selectivitat de biologia


En l'aula virtual adn-dna.net 2.7 s'incorpora un nou curs amb la recopilació d'exàmens de selectivitat de la matèria de biologia corresponents a convocatòries oficials de  cursos anteriors.  Els exàmens es presenten en format pdf i es poden descarregar i imprimir. Per accedir als documents cal anar a:

adn-dna.net 2.7
Categoria: ORIENTACIÓ ACADÈMICA
Curs O02- Exàmens de selectivitat:
                 biologia - Catalunya

Tema-1 Recull d'exàmens
            Nº 01 a Nº 26
En aquest blog adn-dna pots consultar l'etiqueta, proves de selectivitat , on trobaràs altres recursos que poden ser útils per superar aquests exàmens.

Els lectors del blog adn-dna i usuaris de l'aula virtual de ciencies de la naturalesa adn-dna.net poden incorporar, en l'apartat de comentaris d'aquest post, altres informacións i recursos per preparar les proves de selectivitat.

Per participar a l'apartat de comentaris dels posts d'aquest blog adn-dna  cal seguir les instruccions indicades en el post 341.

diumenge, 18 de gener de 2015

419- Nueva teoría: ribosomas egoístas en el origen de la vida por evolución


Según la teoría del 'gen egoísta', las células y los organismos existen simplemente para proteger y transmitir los genes.

Estructura de los ribosomas
Una nueva investigación realizada por especialistas de la Universidad de Aarhus (Dinamarca) cuestiona esta idea, proponiendo que, si algo es 'egoísta' en los organismos, eso es el ribosoma. Los ribosomas son complejos macromoleculares de proteínas y ácido ribonucleico (ARN) que se encuentran en todas las células vivas. El contenido de ARN y proteínas es diferente entre las células procariotas y eucariotas. Se encargan de sintetizar proteínas a partir de la información genética que les llega del ADN, transcrita en forma de ARN mensajero (ARNm).

Estructura del ADN
Los científicos daneses se preguntaron para empezar, ¿qué quiere el ADN? Según, la teoría del gen egoísta, el ADN "quiere reproducirse", por encima de todas las cosas. Desde el punto de vista químico orgánico, por otra parte, cualquier molécula lo que busca es una conformación de baja energía. Esto significa que las moléculas pueden moverse en diferentes conformaciones, pero tienen una posición de reposo a la que siempre regresan.

La posición de reposo en el caso de la molécula de ADN consiste en estar 'enrollado', lo cual dificulta su descompresión para la replicación y traducción. Por eso, los científicos han dudado de que la intención de los genes sea su propia transmisión. Y han concluido que es poco probable que el ADN sea el motor dinámico de los procesos evolutivos. 

La siguiente pregunta: ¿Qué es lo que pretende transmitirse sin cesar? Según los investigadores, la respuesta está clara: el ribosoma. Además, aseguran haber encontrado la prueba que la justifica. En un comunicado de la Universidad de Aarhus se explica que los ribosomas están compuestos de dos tipos de moléculas que son proteínas y ácido ribonucleico o ARN. El ARN es estructuralmente muy similar al ADN y, a su vez, existe en tres formas. Una forma de ARN es el ARN ribosómico o ARNr, que es puramente estructural, pues forma el armazón o esqueleto de la 'máquina' que constituye el ribosoma. Otros dos tipos de ARN, el ARN mensajero o ARNm y el ARN de transferencia o ARNt, se encuentran fuera del ribosoma, pero ayudan a este a sintetizar las proteínas, a partir de las instrucciones de ADN.

El ARNm transcribe la información genética del ADN y la lleva al ribosoma. El ARNt traduce el mensaje del ARNm en aminoácidos. Y el ribosoma utiliza todos estos 'datos' para fabricar las proteínas.

El Dogma Central de la Biología en la actualidad se representa en el siguiente esquema.

Si lo que los ribosomas estuvieran buscando fuera reproducirse 'egoístamente' a sí mismos, toda esta maquinaria podría haber sido creada por los propios ribosomas: ¿Reciclaron los ribosomas el ARNr para interactuar con las proteínas y crearon los ARNm y los ARNt, además de inventar el ADN como almacén seguro de las instrucciones de montaje? 

Si los ribosomas hubiesen querido reproducirse a sí mismos, el ARNr debería contener:

1- 'Genes' que codifiquen sus propias proteínas ribosómicas, de tal manera que sea capaz de formar una 'máquina' de trabajo.

2- Debería contener el ARNm necesario para llevar su propia información genética a esa 'máquina'. 

3- Codificar los ARNt precisos para traducir el ARNm en proteínas.

Escherichia coli
Todo esto ha sido hallado por los científicos daneses en una bacteria, la Escherichia coli. Con ella, los investigadores demostraron que el ARNr  contenía vestigios de ARNm, ARNt e incluso de 'genes' que codifican su propia estructura proteíca y su función.

¿Los ribosomas no son simplemente traductores pasivos del ADN?

Este modelo del ribosoma egoísta cerraría una importante brecha teórica entre las moléculas biológicas simples y los organismos unicelulares. Según los investigadores: "quizá el ribosoma egoísta dé un nuevo giro a la percepción de parentesco con otras criaturas. Todos somos, simplemente, diferentes tipos de hogares para los ribosomas".
Fuente: Tendencias21
Se puede suscribir por email, en el lateral derecho de este blog, para recibir los posts publicados y las actualizaciones del aula virtual de ciencias de la naturaleza adn-dna.net . Tambien puede suscribirse a los canales de YouTube:  adn-dna.net  y bionat

dimecres, 14 de gener de 2015

418- ¿Cómo cambia el cáncer la visión de la vida?


"No apreciamos la vida hasta que sentimos que la perdemos. Apreciad las pequeñas cosas, pues  son grandes cuando nos faltan"

Un grupo de alumnos de biologia humana de bachillerato han propuesto el visionado del vídeo de la  campaña de la Asociación Española de Adolescentes y Adultos jóvenes con cáncer, donde se contrapone los mayores deseos de un grupo de jóvenes sanos con los de enfermos de cáncer y los de sus familiares. 

Ninguno de los voluntarios supo hasta el momento en el que se puede ver en la grabación que un enfermo de cáncer  iba a contestar las mismas preguntas que ellos. Ni tampoco que los iban a tener tan cerca, apenas medio metro tras una pared, ni por supuesto que iban a compartir plano con ellos.

Es un vídeo emotivo, desgarrador pero muy didáctico y realista. Te va a remover por dentro y te hará plantearte tus prioridades en la vida.


Los lectores de los blogs: adn-dna, biologia i naturalesa , canal adn-dna.net a YouTube y los usuarios del aula virtual de ciencias de la naturaleza adn-dna.net pueden explicar, en el apartado de comentarios de este post, otras informaciones adicionales  relacionadas con el tema del post.

diumenge, 11 de gener de 2015

417- Activitat procedimental pels alumnes biologia i geologia de 4t ESO

Es demana resoldre la situació experimental proposada a l'aula virtual adn-dna.net 2.7 en:

Categoria: ACTIVITATS DELS ALUMNES
Curs: A05- 4t ESO biologia i geologia
Activitat blog adn-dna post 417

Publicar la resposta a la situació plantejada en l'apartat de comentaris d'aquest post 417.

Termini per publicar comentaris dimecres 14 de gener a les 22:00h.

Només seran publicades i avaluades les respostes incorporades a l'apartat de comentaris d'aquest blog adn-dna seguint els criteris indicats en el post 341.

En el lateral d'aquest blog hi ha l'enllaç per subscriure´s per email al blog adn-dna i també et pots subscriure al canal adn-dna.net a Youtube
 

dissabte, 10 de gener de 2015

416- APP - educación: horario de clase para alumnos y profesores en Android

Una nueva aplicación android que puede ayudar mucho a alumnos y profesores en este año, disponible de forma gratuita.

La idea es ofrecer una horario sencillo para su uso por parte de los alumnos. Al abrirlo veremos siempre el día actual, siendo posible desplazarse como si de un libro se tratara.

La aplicación incluye:

- Horario fácil de configurar, sencillo y flexible.
- Un diario de cada asignatura (trabajos, exámenes, etc.)
- Un diario general
- Puedes anotar tareas realizadas en el diario de la asignatura
- Puedes incluir en Google Calendar cualquier entrada del diario (recordar exámenes, trabajos, etc.)
- Puede crear avisos visuales para cada asignatura (para recordar algo para la próxima clase por ejemplo).
- Puedes llevar el control de las notas de cada asignatura
- Dispones de una ficha de la asignatura donde puede incluir una descripción y botones de acceso directo (blog del profesor, aula virtual, email, etc.)
Fuente: wwwhatsnew.com 
El enlace para la descarga de la aplicación está incorporado al aula virtual adn-dna.net 2.7 en:

Categoria: ORIENTACIÓ ACADÈMICA 
Curs:  O01- Informació acadèmica

Tema-1 Organització acadèmica
Recurs per consultar:

06- Horario de clases para alumnos y prof. 


Los lectores de los blogs: adn-dna, biologia i naturalesa , canal adn-dna.net a YouTube y los usuarios del aula virtual de ciencias de la naturaleza adn-dna.net pueden explicar, en el apartado de comentarios de este post, otras aplicaciones de interés educativo.
 
Se puede suscribir por email, en el lateral derecho de este blog, para recibir los posts publicados y las actualizaciones del aula virtual de ciencias de la naturaleza adn-dna.net . Tambien puede suscribirse a los canales de YouTube:  adn-dna.net  y bionat

divendres, 2 de gener de 2015

415 - La vida inmortal de Henrietta Lacks


Esta es la apasionante historia de una mujer cuyos tejidos 
han salvado la vida a millones de personas en todo el mundo

Henrietta Lacks
Se llamaba Henrietta Lacks. Era una campesina cuyas células, que fueron tomadas sin su conocimiento, siguen vivas a pesar de que ella lleva muerta más de sesenta años y se han convertido en una de las herramientas más importantes de la biomedicina: fueron vitales para el desarrollo de la vacuna contra la polio, desvelaron secretos sobre el cáncer o los virus, ayudaron a realizar importantes avances como la fertilización in vitro o la clonación y han sido compradas y vendidas por laboratorios de todo el mundo, generando grandes beneficios económicos a la industria farmacéutica. Sin embargo, su familia, que no puede permitirse pagar un seguro médico, vivió cincuenta años sin conocer la historia de Henrietta, y todavía hoy lucha por defender el legado de su madre y abuela.

La periodista y escritora científica Rebecca Skloot realiza una apasionante labor de investigación que nos transporta desde la pequeña y decadente ciudad natal de Henrietta, en los años cincuenta, hasta el Baltimore actual, en un viaje extraordinario que mezcla las vivencias de la actual familia Lacks con la historia de unas células que todavía hoy son un misterio de la biología. En el siguiente vídeo nos hace una presentación del libro.
Pueden consultarse otras recomendaciones de libros de divulgación científica en el aula virtual de ciencias de la naturaleza adn-dna.net 2.7.

Aula virtual adn-dna.net 2.7

Categoria: VOCACIÓ CIENTÍFICA

Curs: VC03- Llibres de ciència
Los lectores de los blogs: adn-dna, biologia i naturalesa , canal adn-dna.net a YouTube y los usuarios del aula virtual de ciencias de la naturaleza adn-dna.net pueden explicar, en el apartado de comentarios de este post, otras informaciones adicionales  relacionadas con Henrietta Lacks y la aplicación de las células HeLa en diferentes campos de la biomedicina.
 
Se puede suscribir por email, en el lateral derecho de este blog, para recibir los posts publicados y las actualizaciones del aula virtual de ciencias de la naturaleza adn-dna.net . Tambien puede suscribirse a los canales de YouTube:  adn-dna.net  y bionat

Nota: Para comentar este post se recomienda seguir las instrucciones indicadas  en el post 341 de este blog adn-dna.