Entrada destacada

638 - Accés a tots els recursos de ciències adn-dna.net

Recursos adn-dna.net En la següent web trobaràs l'accés a tots els recursos de ciències de la naturalesa: adn-dna.net . ...

dimarts, 3 de maig de 2011

142- Quin procés d'osmosi podem veure en aquest vídeo?

Osmosi
Per respondre a aquesta pregunta cal entrar en l'aula virtual adn-dna.net  i consultar el

 Curs P01- Pràctiques de laboratori - 1: observació microscòpica
         Pràctica - 10 Observació de fenomens d'osmosi
         Recurs 02- Quin procés d'osmosi podem veure en aquest vídeo?

Aquesta activitat està adreçada als alumnes de biologia de 1r de batxillerat (científic) i a la vegada oberta a tots els lectors del bloc adn-dna que vulguin respondre en l'apartat de comentaris d'aquest post.

El termini per respondre a l'activitat finalitza el proper divendres 6 de maig de 2011.

19 comentaris:

Anònim ha dit...

En el vídeo, apareix un procés d'osmosi és a dir, la difusió entre dues dissolucions a través d'una barrera semipermeable que, en aquest cas, es tracta de la membrana plasmàtica d'un microorganisme.

Els processos d'osmosi tenen lloc a causa de la tendència de l'aigua a desplaçar-se a la zona amb major concentració de soluts (pressió osmòtica)

Les cèl•lules davant la pressió osmòtica poden tenir tres respostes diferents:
- Hipotònica: és la que podem observar al vídeo.
- Isotònica
- Hipertònica

La resposta hipertònica es produeix quan el medi extern de la cèl•lula presenta una concentració menor a la del medi intern. Com a conseqüència, el líquid es desplaça a l'interior de la cèl•lula de manera que aquesta s'infla fins que es trenca (turgència) de manera que el seu contigut s'escampa pel medi extern.


Assumpció Ferran
1 Batxillerat B

Anònim ha dit...

En aquest video podem veure una cèl·lula al microscopi, en la que se li aplica unes gotes d'aigua, a causa d'això el citoplasma,queda menys concentrat de sals perquè s'han dissolt, com a reacció, l'aigua entra a dins de la cèl·lula per intentar mantenir constant el medi intern i el medi extern, com que ha d'entrar molta aigua, la membrana plasmàtica no pot aguantar la qauntitat d'aigua i acaba trencant-se.

Carola M. (1r Batxillerat B)

Anònim ha dit...

La cèl•lula primerament està en un medi on el Ph és neutre i ella no té problemes de concentració. Quan l’investigador posa aquesta substància, que és una substància amb una concentració més alta que la del medi, el medi es torna hipertònic i la cèl•lula farà servir un recurs anomenat plasmòlisi. Aquest recurs permet a la cèl•lula treure aigua de dins seu i així fent que el medi on viu baixi la seva concentració per poder viure establement. Si el medi hipertònic té una elevada concentració por provocar la mort de les cèl•lules que viuen en aquest medi ja que treuen tanta aigua de dins seu i així provocant la seva mort trencant la seva membrana cel•lular.

Marc González Valls.
1r B.

Anònim ha dit...

En aquest video podem trobar diferents cèl·lules en el portaobjectes d'un microscopi. S'hi afegeix una dissolució hipotònica, la qual produeix el trencament de la membrana d'aquestes cèl·lules desprès del seu inflament. La cèl·lula s'infla perquè l'aigua entra dins la cèl·lula i la estabilitza.
Toni pujadó

Anònim ha dit...

En aquest vídeo podem veure l’osmosi cel•lular. Quan es tira una dissolució d’un medi hipotònic a la mostra de cèl•lules, aquestes es trenquen i escampen el contingut del seu interior pel medi. Després, una imatge mostra més detalladament que la cèl•lula abans de trencar-se s’infla.
Aquest fenòmen és la turgència cel•lular: l’aigua entra a l’interior de la cèl•lula per estabilitzar la concentració del seu solut, ja que és més alta que la concentració del medi exterior. A vegades, si la diferència de concentració entre els dos medis és molt gran, les membranes es poden trencar. Això és el què ha passat a aquestes cèl•lules.

Laura Figueras
1r batxillerat B

Anònim ha dit...

es tracta de plasmòlisi!!!
Toni Pujadó

Anònim ha dit...

En el video sobre l'osmosi he observat una cèl·lula amb forma de fus que es desplaça per un medi isotònic (la mateixa concentració de sals tant a l'interior de la cèl·lula com en l'extrerior). En un moment donat amb un compte gotes s'afegeix una solució ipertònica (amb una concentració superior de sals en comparació en el medi cel·lular), en consequència apareix una pressió osmótica (impuls de l'aigua cap al medi més concentrat) des de la cèl·lula cap a l'exterior. Al perdre aigua del seu interior disminueix el volum, s'arruga i fins i tot podria trencar-se. Aquest procés s'anomena plasmòlisi.
J.Brescó (1rB)

Anònim ha dit...

L'osmosi és una de les propietats de les dissolucions que és basa en el pas del dissolvent entre dues solucions de concentració diferents a través d'una membrana semipermeable que impedeix el pas de les molècules de solut.
En el vídeo podem veure com és produeix un fenomen d'osmosi on el medi extern és hipertònic. És a dir, el medi extern està més concentrat. Com a conseqüència d'això, la cèl•lula perd aigua i s'arruga i la membrana pot acabar trencant-se, és a dir, pot arribar a produir una plasmòlisi. En aquest cas podem veure com cap al final del vídeo la membrana es trenca i perd l'aigua.


Iris Carré Rubio
1r Batx. B

Anònim ha dit...

La cèl·lula que es veu al vídeo està en un procés d'osmosi on el medi extern està més concentrat, és a dir hipertònic. La cèl·lula perd aigua i això fa que la membrana s'arrugui fins que arriba a trencar-se, el fet que es trenqui s'anomena, plasmòlisi.

Aniol Collado Càrcel
1r BATX. B

Anònim ha dit...

Observem pressió osmòtica quan tiren una dissolució de concentració diferent a la molècula i es produeix osmosi, ja que la molècula deixa passar el dissolvent del seu interior cap a l’exterior, a través de la seva capa semipermeable. Això provoca que extregui el seu dissolvent cap a l’exterior, perquè el medi extern és hipertònic. Com que té més concentració al medi extern, la cèl•lula treu aigua per igualar la concentració dels dos medis, i això provoca la plasmòlisis.

Marta Torras
1r batxillerat B

Anònim ha dit...

En aquest vídeo es poden observar unes cèl·lules que estan en un medi isotònic en una preparació per observar en un microscopi, llavors s'afegeix en aquesta preparació una solució hipertònica fent així reaccionar a les cèl·lules perquè entrin en osmosi. El tipus d'osmosi és plasmòlisi ja que les cèl·lules per tal de compensar la diferència de concentració entre el medi intern cel·lular i el medi extern, perden aigua del seu medi intern per la pressió osmòtica, i les cèl·lules queden totes arrugades. Així la concentració entre medis queda igualada, però si el medi extern és molt hipertònic, les membranes cel·lulars de les cèl·lules poden arribar a trencar-se comportant la mort de les cèl·lules.

Pol Morales Vilumara

Anònim ha dit...

Primer de tot entenem l'osmosi és el pas del dissolvent entre dues solucions de concentració diferent a través d'una membrana sempipermeable que impedeix al pas de les molècules de solut.
El dissolvent es mou des de la dissolució més diluïda fins a la més concentrada. Apareix així un impuls d'aigua cap a la més concentrada, l'anomenada pressió osmòtica.
En les imatges anteriors observem que es tracta d'una cèl·lula en una solució hipotònica on acaba formant una turgència.
Entenem com a turgència l'estat de rigidesa d'una cèl·lula. Les cèl·lules en absorbir aigua, s'inflen, exercint pressió contra la membrana cel·lular.

Janna Morera
1r B biologia

Anònim ha dit...

Turgència, ja que la cèl·lula s'infla i es destrueix.

Gerard Guerra 1r Batx. B

Anònim ha dit...

En el vídeo es pot observar que hi ha cèl•lules en un medi isotònic, és a dir, de la mateixa concentració. En un moment donat, posa una solució d’aigua que fa que la cèl•lula es trenqui. En un principi creia que la dissolució d’aigua contenia sal, per tant era més concentrada que l’aigua del medi de la cèl•lula. Aleshores pensava que passava d’un medi isotònic a un hipertònic i la cèl•lula es deshidratava i feia plasmòlisi.
Però m’he fitxat bé, i he vist que les cèl•lules, abans de trencar-se, s’inflaven una mica. A partir d’aquí he arribat a la conclusió que la dissolució que ha afegit a la mostra era aigua destil•lada , menys concentrada que l’aigua de la cèl•lula. Aleshores el medi passa de ser isotònic a ser hipotònic. La cèl•lula s’infla ja que la concentració que té al seu medi intern és més elevada que la concentració del medi exterior, i com a conseqüència, la cèl•lula s’infla i es trenca.

Cristina Farrés 1rBatx B.

Anònim ha dit...

L'osmosi és el pas de dissolvent entre dues solucions de diferents concentracions a través d'una membrana semipermeable que priva el pas de les molècules de solut.
La cèl•lula del vídeo es troba inicialment en un medi isotònic. Com veiem al principi, va circulant per una medi aquós, en el qual es troba igualada la concentració de l'interior de la cèl•lula i la del medi exterior on està.
Com a primera hipòtesi, podríem dir que el líquid que s'afegeix a la mostra és aigua concentrada. En el cas que es donés aquesta hipòtesi, partiríem d'un medi isotònic que convertiríem en un medi hipertònic (més concentrat). Per aquesta raó, la cèl•lula perdria aigua per tal d'igualar la concentració entre els dos medis i tornar a ser un medi isotònic. Com a conseqüència de perdre aigua i arrugar-se, es produiria un trencament de la membrana de la cèl•lula.
Per contra, com podem observar en el vídeo, no es dóna el cas, ja que un cop afegida el que seria l’aigua concentrada, la cèl•lula reacciona inflant-se i acaba amb el trencament de la membrana.
Així doncs, hem de descartar la hipòtesi que s’afegeix aigua concentrada a la mostra.
Finalment, podem extreure les conclusions següents:
La cèl•lula, com s’esmenta anteriorment, es troba inicialment en un medi isotònic, on la concentració de l’interior de la cèl•lula i la concentració del medi on es troba estan igualades. Li afegim aigua destil•lada a la mostra. Com a conseqüència, la cèl•lula s’infla (turgència) ja que passa d’estar en un medi isotònic a un medi hipotònic (menys concentrat). A l’inflar-se, provoca una certa elasticitat de la membrana a causa de la pressió interior de la cèl•lula. A l’interior d’aquesta hi ha els diferents òrgans (vacúols, mitocondris...) que també tenen certes concentracions pròpies. Per aquesta raó, la cèl•lula s’anirà inflant sense arribar a aconseguir un medi isotònic, el que produirà el trencament de la membrana, com es pot observar en els diversos casos del vídeo.

Mònica Biosca
1r de batxillerat B

Anònim ha dit...

En aquest vídeo podem veure el procés de l’osmosi a través d’un microorganisme, possiblement un parameci. Aquest està en un medi aquós i, després de tirar-hi unes gotes líquides, es pot observar com aquest mateix microorganisme es trenca.
Crec que al principi el microorganisme està en un medi isotònic respecte al seu medi intern, és a dir, la concentració d’aquests dos medis és la mateixa i l’aigua es mou en les dues direccions. En canvi, després de tirar al medi unes gotes d’una solució més diluïda que l’anterior, fa que el medi extern sigui menys concentrat (hipotònic) que el medi cel•lular. Per tant, en l’animació, es pot veure com el microorganisme absorbeix aigua del medi, per intentar igualar les concentracions, s’infla (turgència), fins que es trenca la membrana plasmàtica, explota i mor.

Marta Bacardit
1r batxillerat B

Anònim ha dit...

En el vídeo podem veure una cèl•lula en una solució amb menys concentració, llavors la cèl•lula haurà d’igualar les concentracions. La cèl•lula s’omple d’aigua fins a explotar (turgència).
Llavors, el procés que es veu en aquest vídeo és el de turgència.


Irene Martínez

Anònim ha dit...

En aquest vídeo podem observar un procés d'osmosi, en el qual la cèl•lula es troba en una solució hipotònica, és a dir, una solució amb menys concentració en el medi. La cèl•lula a l’estar en aquest medi ha d'igualar les concentracions. La cèl•lula s'ha inflat massa perquè ha entrat aigua a l'interior, anomenat procés de turgència, i en aquest cas ha entrat massa aigua i la cèl•lula no ha pogut aguantar la pressió i ha hagut d’eclosionar.

Aarón de la Cruz, 1r Batx. B.

Anònim ha dit...

En aquest vídeo podem observar un procés d'osmosi, en el qual la cèl•lula es troba en una solució hipotònica, és a dir, una solució amb menys concentració en el medi. La cèl•lula a l’estar en aquest medi ha d'igualar les concentracions. La cèl•lula s'ha inflat massa perquè ha entrat aigua a l'interior, anomenat procés de turgència, i en aquest cas ha entrat massa aigua i la cèl•lula no ha pogut aguantar la pressió i ha hagut d’eclosionar.

Aarón de la Cruz, 1r Batx. B.