Entrada destacada

638 - Accés a tots els recursos de ciències adn-dna.net

Recursos adn-dna.net En la següent web trobaràs l'accés a tots els recursos de ciències de la naturalesa: adn-dna.net . ...

dimecres, 22 de setembre de 2010

85- La meiosi


La meiosi és un mecanisme de divisió cel·lular que té com a objectiu produir gàmetes haploides. Comprèn dues divisions succesives:

- La primera divisió meiòtica ( meiosi I ), és reduccional  ja que les cèl·lules filles tenen la meitat de cromosomes que la cèl·lula mare. Durant la profase I es produeix l'entrecreuament entre cromàtides no germanes que dóna lloc a la recombinació genètica

- La segona divisió meiòtica (meiosi II) té lloc simultàniament a les dues cèl·lules filles originades en la primera divisió, és semblant a una divisió mitòtica. És una divisió equacional, les cèl·lules filles tenen el mateix nombre de cromosomes que la cèl.lula mare.

Entre les dues divisions meiòtiques no hi ha replicació (duplicació) del DNA.

El resultat final de la meiosis és obtenir quatre cèl·lules haploides ( n cromosomes) a partir d'una cèl·lula diploide ( 2n cromosomes).

En la següent animació de Ramón Giráldez (Universidad de Oviedo)  podem veure en detall el procés de la meiosi



En l'aula virtual adn-dna.net es pot ampliar informació ( videos, animacions, activitats, imatges microscòpiques, ...) sobre la meiosi consultant:

                       Curs B05- La meiosi i la reproducció sexual

També en el canal adn-dna.net a YouTube es poden veure altres videos i animacions que faciliten la comprensió del procés.

Els lectors del bloc poden participar  a través dels comentaris d'aquest post  indicant enllaços sobre la meiosi.

11 comentaris:

Anònim ha dit...

Aquest és un video de la meiosis. Durant el transcurs del vídeo ens expliquen tot el procés:

http://www.youtube.com/watch?v=-9DP5fveyVQ

Sofia Melero
4t A

Anònim ha dit...

La Profase 1: és la fase més llarga pel que fa a situacions diferents: és la més complexa. En ella, en la cèl.lula mare, els cromosomes homòlegs s'aparellen, unint-se estretament un amb un altre Cada parell de cromosomes intercanvia material amb el seu homòleg.

Metafase 1: els cromosomes estan en el pla equatorial.

Anafase 1: cada cromosoma homòleg migra cap a un dels pols de la cèl lula.

Telofase 1: els cromosomes han arribat al pol de la cèl lula i comencen a formar-se els nous nuclis.

Profase 2: Els cromosomes es condensen novament, després d'una nova interfície.

Metafase 2: els cromosomes es loocalizan en el pla equatorial. S'ha format ja el fus meiòtic, es trenca el centròmer i se separen les cromàtides.

Anafase 2: Els centròmers es dupliquen i les cramatidas dels cromosomes es separen.

Telofase 2: se separen per complet les cromàtides.




http://www.youtube.com/watch?v=jtWctNQ_Vho


Xavier Álvarez Cantero

Anònim ha dit...

La meiosi és la divisió cel•lular que ens permet obtenir gàmetes, per que aquest procés es dugui a terme, hi ha d’haver dos divisiona cel•lulars, en la primera divisó cel•lular la fase més important és el fet de la recombinació genètica i un cop acabada la telofase I i la citocinesi no hi ha duplicació d’ADN, i hi ha la segona divisió cel•lular amb la que al final d’aquesta formen els cèl•lules haploides (gàmetes).
Al final d’una reporducció per meiosi on 2n=4 s’acaben formant 4 cèl•lules haploides.

Carola M. (1rBatx B)

Anònim ha dit...

La meiosi és un procés de divisió cel·lular que té com a objectiu produir gàmetes haploides. Té dues divisions succesives: la primera es reduccional, mentre que la segona, es equacional.

alumne: Iris Carré Rubio
1r bxtB

Anònim ha dit...

LA MEIOSI:

La meiosi es un procés de divisió cel•lular pel qual a partir d’una cèl•lula mare obtenim 4 cèl•lules haploides. En el cas dels humans n=23
Aquesta divisió serveix principalment per les cèl•lules reproductores masculines i femenines.
A la primera divisió és fa la recombinació genètica. Les fases són: profase I, metafase I, anafase I i telofase I. Aquí tenim dues cèl•lules diploides, però en fer la segona divisió meiòtica amb la profase II, metafase II , anafase II i telofase II aconseguirem les quatre cèl•lules haploides.

Cristina F. 1r BATX B

berta plans ha dit...

http://www.biologia.edu.ar/animaciones/temas/ciclos/meiosis.html
En aquest enllaç es veu molt clarament i en forma d'animació el procés de la meiosi.

http://mail.efn.uncor.edu/dep/biologia/intrbiol/meiosis.htm#Meiosis
Amb una foto s'enten bastan bé el procés.

http://www.biologia.arizona.edu/cell/tutor/meiosis/page3.html
T'esplica pas a pas la meiosi amb dibuixos.

Anònim ha dit...

http://www.youtube.com/watch?v=D1_-mQS_FZ0

http://www.youtube.com/watch?v=3xtD8uUZBhM

http://www.youtube.com/watch?v=uh7c8YbYGqo

http://www.youtube.com/watch?v=MqaJqLL49a0&feature=related

Joan Tristany 4t ESO A

Anònim ha dit...

La meiosi és una forma de reproducció cel•lular on dos gàmetes es fusionen per donar lloc a una sola cèl•lula, el zigot.
La meiosi consta de dues divisions nuclears seguides: meiosi I o primera divisió meiòtica i la meiosi II o segona divisió meiòtica.
En la meiosi I trobem 4 fases:
- Profase I – recombinació genètica (intercanvi d’informació).
- Metafase I- els cromosomes es situen al centre de la cèl•lula.
- Anafase I- els cromosomes emigren als pols de la cèl•lula.
- Telofase I- els cromosomes s’envolten d’una membrana nuclear.
La meiosi II actua a les dues cèl•lules filles i consta igualment amb les quatre mateixes fases que la meiosi I, amb la diferència que en aquesta no hi ha replicació de l’ADN.
S’acaben formant quatre cèl•lules filles haploides.

Mònica Biosca 1r batxillerat B

Anònim ha dit...

La meiosis consta de dos parts la Meiosi 1 i la Meiosi 2. A cada part hi ha uns passos semblants, però a la meiosi 1, després de la duplicació de gens hi ha la recombinació genètica (entre les dues cromàtides del cromosoma). Seguidament aquesta cèl•lula n’origina dos i aquestes dos acaben sent quatre. Les fases de la meiosi 1 són: profase 1 (duplicació del DNA i recombinació genètica), metafase 1 (els cromosomes van a l’equador de la cèl•lula enganxades al fus mitòtic), anafase 1(Els cromosomes se separen i van als pols de la cèl•lula) i telofase 1 (una membrana nuclear envolta els cromosomes). I a la meiosi dos són les mateixes: profase 2, metafase 2, anafase 2, i telofase 2. En aquesta etapa les fases són les mateixes que la de la mitosi sense duplicació inicial. Per acabar es produeix la citocinesi o divisió del citoplasma. De la meiosi obtenim quatre cèl•lules haploides, d’una diploide.

Laura Figueras
1r batxillerat

Anònim ha dit...

La meiosi és el procés de divisió cel•lular que permet a una cèl•lula diploide generar cèl•lules haploides en eucariotes.
La meiosi té com a objectiu és reduir el número de cromosomes.
Té diverses parts:
Profase I : Té lloc una condensació de cromosomes. Les molècules d’ADN s’han duplicat, hi ha entrecreuament dels cromosomes homòlegs i desapareix la membrana nuclear.
Metafase I: Els cromosomes se situen a l’equador de la cèl•lula.
Anafase I: Els cromosomes emigren als pols de la cèl•lula. Cada membre d’un parell de cromosomes homòlegs emigra a un pol diferent.
Telofase I: els cromosomes s’envolten d’una membrana nuclear.

Profase II: Després de la citocinesi, s’inicia aquesta fase, en què es dissol la membrana nuclear. No es produeix duplicació de les molècules d’ADN.
Metafase II: Els cromosomes emigren al centre.
Anafase II: Les cromàtides dels cromosomes emigren als pols.
Telofase II: les cromàtides queden embolcallades per la membrana nuclear.
Es produeix la citocinesi, s’hauran format dues cèl•lules de cada cèl•lula, en total s’han format quatre cèl•lules haploides.
La meiosi no és una simple divisió cel•lular. La meiosi està directament relacionada a la sexualitat y té, un profund sentit per la supervivència i l’evolució de las espècies.


Janna Morera
1r batxillerat B

David Longaron ha dit...

http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/2bch/B4_INFORMACION/T408_MEIOSIS/INDICE.htm

http://www.johnkyrk.com/meiosis.html

http://www.cellsalive.com/meiosis.htm