Entrada destacada

638 - Accés a tots els recursos de ciències adn-dna.net

Recursos adn-dna.net En la següent web trobaràs l'accés a tots els recursos de ciències de la naturalesa: adn-dna.net . ...

dilluns, 14 de febrer de 2011

124- Dia de Darwin

Charles Darwin
El 12 de febrer es cel·lebra el Dia de Darwin, que va nèixer a Anglaterra ara fa 202 anys. A Internet,amb motiu d'aquest aniversari, podem trobar múltiples imatges i dibuixos relacionats amb la seva teoria de l'evolució.

En aquest bloc adn-dna podem consultar diferents posts sobre Charles Darwin.

Adjunto en la part inferior una imatge representativa (© 2011 El PaleoFreak) sobre l'actualització de la teoria de Darwin amb els nous coneixements de genètica.


En el següent vídeo s'explica la seva teoria de l'evolució.Per ampliar coneixements sobre l'evolució,es pot consultar en l'aula virtual adn-dna.net

                          Curs B08-  Evolució biològica
 
Aquest vídeo està destinat a ser comentat pels alumnes de biologia-geologia de 4t ESO i resta obert a totes les persones que accedeixen al bloc adn-dna.

Els comentaris es faran públics el proper dimarts 22 de febrer.

9 comentaris:

Anònim ha dit...

Avui en dia se sap de l'existència de més de dos milions d'espècies a la Terra i que es diferencien cadascun per la forma corporal, la mida i el tipus de vida que du a terme cada espècie. Aquesta variabilitat d'espècies ja s'havia observat des de ja fa molt anys, però se li donava l'explicació de que Déu era l'autor d'això i que s'havia seguit un patró concret, els éssers que eren diferents es creia que eren defectes en la creació de l'individu. Però va costar molt en el s.XIX fer que tothom penses que les espècies han anat evolucionat, que en poden aparèixer de noves i se'n poden extingir d'altres. Les sospites de l'evolució ja existien però ningú va ser capaç de demostrar-ho amb proves científicament, fins que Charles Darwin va demostrar l'evolució de les espècies per selecció natural, ho va fer amb tres proves:
1. El temps, segons les teories de la Bíblia la Terra tenia uns 6.000 anys, però ràpidament els geòlegs es van adonar que era impossible que les espècies poguessin evolucionar.
2. La super població, és la segona prova que va donar Darwin. Aquesta ens diu que els recursos naturals no es generen al mateix ritme que la població i per això és insuficient per mantenir-la. A partir d'aquesta teoria, Darwin va descobrir que només els organismes més ven adaptats al medi, tindrien més possibilitats de sobreviure i a reproduir-se per mitja de la selecció natural.
3. La variabilitat, era la clau per l'evolució de les espècies, però a la vegada el més difícil de demostrar perquè es necessitaven anys per fer-ho. Darwin no va arribar a poder-ho veure però Mendel va continuar amb el projecte i ho va poder demostrar al cap de cinquanta anys aproximadament.

Antiguament, classificar les espècies era un procés bastant senzill, fins que Darwin va dir lo contrari i va descobrir que moltes espècies procedien d'un mateix origen. A partit de llavors es va estendre l'arbre cronològic de les espècies. Es van fer diversos arbres cronològics, tots deien més o menys el mateix però com que les espècies evolucinaven era molt difícil veure l'ésser primigeni de cada espècie. Les espècies, majoritàriament, es classifiquen segons el seu físic i els canvis com algo anecdòtic, però actualment s'està canviant el pensament.
Però la dificultat d'ordenar les espècies i agrupar-les és algo que per la paleontologia és una feina molt difícil, ja que s’estan parlant de milions d’anys.

Mon Llorens Bernadet
4t ESO

Ariadna Pedraza, 4tB ha dit...

Actualment es coneixen més de dos milions d’espècies diferents pel que fa a la seva forma, tamany i estil de vida.

Durant molts anys, es va creure que aquesta diferència es devia a Déu, que havia creat a cada espècie seguint un model concret. Fins al segle XIX, que Darwin va demostrar que la variabilitat entre individus era gràcies a l’evolució de les espècies, cosa que ja es sabia des de feia uns quants anys (evolucionisme, fixisme...). Darwin va ajuntar totes aquestes teories, arribant a la conclusió que l’evolució existia gràcies a la selecció natural, per mitjà de tres elements:

1- El temps: segons la Bíblia, l’univers tenia 6000 anys, cosa que els geòlegs de l’època veien impossible ja que els canvis a la Terra havien estat produïts feia milions d’anys. Darwin va passar aquesta teoria a les espècies.

2- La superpoblació: Ho va descobrir en un assaig de Malthus, economista i demògraf. Afirmava que els recursos naturals són insuficients per a l’espècie humana, i no poden mantenir-la. Gràcies a aquest assaig, Darwin va pensar que havia d’existir alguna selecció que triés als individus més adaptats de cada espècie, ja que els recursos no donaven per tots els individus, la selecció natural.

3- Al mateix temps, la selecció natural demostrava la variabilitat dels individus de cada espècie. Darwin va morir abans de saber com es produïa. A la mateixa època, Mendel va iniciar la genètica, però van haver de passar 50 anys abans de que es recuperessin els seus resultats i es resolgués el dubte de Darwin.

Amb aquesta nova teoria, la sistemàtica va començar a crear un arbre genealògic amb totes les espècies, però no es pot saber del tot les espècies descendents d’un mateix origen ja que hi ha poques proves de les espècies del passat i han passat milers de milions d’anys des de l’origen. Per això es fan hipòtesis, segons les coses que tenen en comú les diferents espècies, però no es pot arribar a saber del tot.

ANNEX: L’origen de les espècies, de C. Darwin
Publicat el 24 de novembre de 1859, el seu títol complet era L'origen de les espècies mitjançant la selecció natural o la preservació de les races afavorides en la lluita per la vida. Per a la sisena edició de 1872, el títol abreujat va ser canviat a L'origen de les espècies. El llibre de Darwin va introduir la teoria que les poblacions evolucionen en el transcurs de les generacions a través d'un procés de selecció natural. Darwin hi va incloure les proves que s'havien reunit durant l'expedició del Beagle a la dècada de 1830 i les seves posteriors troballes mitjançant la investigació i l'experimentació.

Com que Darwin va ser un científic eminent, les seves conclusions van ser preses seriosament i les proves científiques, filosòfiques i religioses que va presentar van generar el debat entre els altres científics.

Amb el desenvolupament de la síntesi moderna de l'evolució (1930-1940), el concepte de Darwin sobre l’adaptació evolutiva per mitjà de la selecció natural es va convertir en el centre de la teoria evolutiva moderna, ara concepte unificador de les ciències de la vida.

Anònim ha dit...

Aquest vídeo tracta de l’evolució de les espècies vives i ens explica que es coneixen mes de dos milions de especies diferents en forma de vida i mida. Igualment tots els éssers humans som diferents, gràcies a la variabilitat genètica. Aquesta variabilitat ha estat considerada obra de vida, és a dir, ha fet que totes les espècies siguin diferents. En el segle XIX Darwin va voler demostrar que la variabilitat entre els individus és la causant de que tots siguem diferents.
Darwin però va aconseguir unir els elements que portaven a la indubtable existència de l’evolució de les espècies per selecció natural. Va poder observar que les espècies que s’han adaptat bé al medi són les que viuen més temps i per tant poden reproduir-se i crear mes generacions filials. Això ho fa la selecció natural que ha de triar entre les espècies que poden reproduir-se millor i deixar mes descendència.
Cada espècie ha estat creada seguint un patró diferent per cada grup d’espècies.
Cada individu és una copia del arquetip dissenyat per Déu, per tant els homes ens assemblem a Déu segons la Bíblia, que també ens diu que la vida té unes desenes de milers d’anys, temps insuficient perquè s’hagin originat noves espècies.
Des d’anys enrere es pensa que la forma de les plantes i els animals no són estàtiques, sinó que tenen diferents formes a mesura que es van adaptant al medi en que vivien.
Els especialistes d’aquella època deien que els fenòmens que transformaven la Terra, ho feien a base de milions d’anys i Darwin es va apoderar d’aquestes conclusions per poder aplicar-les al món dels essers vius.
També es va poder observar que els recursos naturals creixien més lentament que les poblacions i per tant eren insuficients per la població que creixia ràpidament. Darwin va tardar més de 20 anys en trobar els tres elements necessaris per explicar la seva teoria de manera demostrable; el temps, la superpoblació i la variabilitat. En Darwin però va morir sense saber com es mantenia la variabilitat entre els individus de una mateixa espècie, ja que per poder observar-ho necessitava veure 5 o 6 generacions filials, cosa totalment impossible dintre de la normalitat.
En aquesta mateixa època un monjo anomenat Mendel cultivava pèsols i amb això va descobrir la genètica. Van passar 50 anys abans que es confirmés el dubte que tenia Darwin sobre la genètica.
Així doncs amb totes les teories i estudis que va fer Darwin que els avantpassats descendeixen d’un antecessor comú junt amb el descobriment de la genètica que va fer Mendel, la sistemàtica que ordenava els éssers vius va canviar d’objectiu, i es va començar a creure en aquesta descendència i el canvi segons les funcions de l’organisme. De mica en mica s’ha anat veient que les espècies canvien amb el temps. I no podem assegurar parentius entre sers vius sinó que tan sols podem fer hipòtesis.


Janna Ortínez 4r B Biologia

Sofia Melero ha dit...

CHARLES DARWIN:
Va suposar un canvi en la mentalitat de la gent ja que fins a mitjans del segle XIX, es creia en la teoria del creacionisme. Charles Darwin va explicar que totes les espècies han evolucionat al llarg del temps a partir d’avantpassats comuns mitjançant la selecció natural que en aquests moments constitueix la base de la síntesi evolutiva moderna. Molts naturalistes i antropòlegs durant molts anys s’havien dedicat a enumerar tots els éssers vius des de la creació, fins que Darwin va proposar la seva teoria i la sistemàtica va canviar, a ordenar els fòssils segons la seva datació, ara es pot dir que això no és del tot fiable. No es pot saber a partir de quin ésser viu hem evolucionat, ja que només ens fonamentem en les diferències i les semblances entre els fòssils coneguts fins al moment i les espècies que existeixen, hem de tenir en compte que durant els milers i milions d’anys han existit espècies de les quals encara no en tenim constància. Darwin va aconseguir unir els elements que arribaven a la indubtable evolució de les espècies per la selecció natural. Els tres elements per expressar la seva teoria són: El temps, la superpoblació i la selecció natural.

Sofía Melero Iglesias
4t A

Anònim ha dit...

Núria Torrens:
Teoria de Darwin: Darwin assegurava que la causa de tota l’evolució era la selecció natural.
Abans de que Darwin, al segle XIX, donés la seva opinió, es creia que tots els éssers vius i les espècies eren creades per Déu i que les diferents variacions eren errors sense importància en la història. Tot es basava en la Bíblia.
Darwin va començar a arribar a les seves conclusions en llegir un article on un científic afirmava que els recursos naturals no creixen al mateix ritme que la població ja que aquesta va més ràpid. Basant-se en això va afirmar que la selecció natural consistia en deixar sobreviure els organismes que millor s’adaptessin al medi ja fos pel color, tamany o forma.
En arribar a aquesta conclusió va tardar mes de 20 anys, però no va saber descobrir com es mantenia la variabilitat de formes entre individus de la mateixa espècie.
La teoria de l’evolució va arribar més tard i es van adonar de que els organismes evolucionaven per millorar i poder sobreviure mes en el medi. No es pot assegurar d’on provenen els éssers vius ni si hi ha evolucions d’aquests perdudes, l’únic que es pot fer es buscar semblances i fer una hipòtesis sobre qui prové de qui.

Anònim ha dit...

L'evolució és el procés de canvi en els trets heretats d'una població d'organismes entre una generació i la següent. Els gens que són transmesos a la descendència d'un organisme produeixen els trets heretats que formen la base de l'evolució.
Naturalista anglès. Inicià estudis de medicina i de teologia. Fou membre del cercle d'afeccionats a les ciències naturals de Cambridge i es relacionà amb científics importants.
Els primers resultats de les seves observacions foren geològics, però la gran aportació fou en el camp de la biologia. Les observacions sobre la distribució geogràfica dels fòssils de l'est de l'Amèrica del Sud i la fauna de les illes Galápagos, el convenceren que els éssers de la natura no podien ésser explicats per creació separada, sinó que llur origen demanava una teoria evolucionista. El 1837 inicià el primer llibre de notes sobre l'origen de les espècies. El 1842 redactà un breu resum de la seva teoria que no s'atrevia a publicar perquè estava convençut que li mancava preparació. Feia més de vint anys que treballava en el projecte de l'origen de les espècies quan, el 1858, Wallace li envià el seu assaig On the Tendency of Varieties to Depart Indefinitely from the Original Tipe, que contenia les mateixes conclusions que la seva teoria. Decidiren de fer una presentació conjunta, que tingué lloc a la Linnean Society l'1 de juliol de 1858. Darwin començà immediatament a preparar un resum de les seves teories, On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, un dels llibres de més gran repercussió que hom ha escrit. L'any 1868, Darwin continuà la seva tasca investigadora i publicà The Variation of Animals and Plants under Domestication (1868), The Descent of Man and Selection in Relation to Sex (1871), The Effect of Cross Fertilization in the Vegetable Kingdom (1876), The Different Forms of Flowers and Plants of the Same Species (1877).
Darwinisme és un terme amb el qual es descriuen les idees de Charles Darwin, especialment en relació a l'evolució biològica per selecció natural. El darwinisme no és sinònim d'evolucionisme, que és anterior: les teories darwinistes són evolucionistes, però aporten el concepte de selecció natural, cosa completament nova en el seu moment. Un altre punt clau del darwinisme és l'arbre de la vida, o sigui, la idea que les diferents espècies d'éssers vius descendeixen d'avantpassats comuns, ja que teories evolucionistes anteriors, com el lamarckisme postulaven un avantpassat original diferent per cada espècie.

Albert Rosich Virgili

berta plans ha dit...

Avui en dia tenim més de 2.000.000 especies diferents en el mon. Al llarg de la historia la variabilitat entre especies era considerada “obra divina de Déu”.

Charles Darwin al segle XIX va desenvolupar una teoria que es resumeix en els punts següents:
- Variabilitat de la descendència: Les petites diferencies o variacions entre individus d’una mateixa espècies són heretables.
-La lluita per la supervivència: Els recursos del medi són limitats, per això els membres d’una espècie lluiten entre ells per la supervivència.
-La selecció natural: Alguns individus tenen més èxit que altres. Els que tinguin variacions favorables sobreviuran, es reproduiran i deixaran més descendents. En canvi els que tenen variacions menys favorables moriran, o no tindran tants descendents.
-També afirma que tots els essers vius descendim d’un avantpassat comú.

Darwin va tardar 20 anys en trobar els tres elements necessaris per demostrar la seva teoria:
-Temps
-Superpoblació
-Variabilitat

Darwin va morir abans de que es demostres la variabilitat en una mateixa espècie, 50 anys més tard. Desprès, Mendel va iniciar la genètica; estudiants unes pesoleres que cultivava.

S’han intentat trobar avantpassats comuns de totes els especies existents, i buscar de on descendeix cada espècie, però mai se sabrà del tot cert.

Anònim ha dit...

CHARLES DARWIN I LA EVOLCUIÓ

Avui en dia es coneixen més de 2 milions d'espècies diferents, que tenen diferents estils de vida, diferents funcions, cos etc.
Cada individu es pensava que era creat per Deu on després Darwin va demostrar l'existència de les especies per selecció na tural.
Segons la bíblia la vida tenia 6.000 anys, que era molt poc, per poder creares individus, però no era així.
Al segle XX, es creia també que les espècies eren immutables. Molts dels científics possaben en dubte tot perquè es creia que l'origen de la terra era molt més antic i així Darwin, va voler demostrar i comprovar aquestes creences.
Darwin no li va ser molt difícil de demostrar la teoria. Va descobrir la selecció natural, que eren aquelles especies que podien viure gràcies a les formes de vida que tenien i la adaptació que era favorable, feia que moltes espècies poguessin viure més temps i així reproduir-se i crear una nova especie, que amb el pas del temps seria més gran.
Darwin va tardar mes de 20 anys, en demostrar tot això, però va morir sense saber el perquè de les variacions entre espècies
Abans agrupaven i enumeraven totes les especies que hi havien, però Darwin va afirmar que totes les especies que existien dels descendents d'un individu que tenien-en en comú i per això el sistema que ordenava els éssers vius va canviar on tenien que fer la reproducció del arbre biològic, i aquí va arribar el primer problema.
Lo primer va ser ordenar-los i més tard agafar les coses comuns entre elles, lo que van intentar estableixes coses que tenien en comú i mirar quins s'ha semblaven més i quins menys, això va costar ja que, tenien que mirar els fòssils, les especies, les noves i les extingides.
Així va començar l'evolucionisme i les seves teories on es notaba l'evolució dels humans, animals, flora i fauna.

YAIZA FRANCO CIVIDANES
4RTC

Anònim ha dit...

Aquest video, ens parla de la teoria de l'evolució de Darwin, ja que explica com va tenir que trencar les lleis d'aquella època, perquè fins aquell moment, es creia que les evolucions dels animals, plantes... era una cosa totalment religiosa; els individus tots eren iguals a causa que Déu els havia creat així, i les petites variacions entre individus d'una mateixa espècie, eren plans divins de Déu.
Tot girava entorn la religió, pero Darwin, va trencar amb tot això, ell va dir que la variabilitat entre espècies, no era cosa de Déu, sino que era cosa de la selecció natural.
Darwin deia: l'evolucció de les espècies és per selecció natural.
També es deia que Darwin, va comparar les espècies amb la població de persones, i va descobrir que la població humana creixia més ràpid que la d'animals, i això implicava que en les poblacions d'animals, només sobrevivien les més adaptades al medi.
Darwin volia demostrar la seva teoria, perquè volia i ho va fer amb tres punts :
-Temps
-Super població
-Variabilitat
Ho va poder demostrar amb els dos primers punts, però amb el punt de la variabilitat, li va costar més, va morir sense poder demostrar com sorgia la variabilitat d'individus en una mateixa espècie.
En el video, també ens reflecteix una part, en la que diu que el que nosaltres podem associar a un avantpassat d'una espècie, sempre és una hipòtesi, perquè mai es sap si ho és, nosaltres ho associem per les seblançes que hi veiem o simplement creiem que hi han, també hi ha un punt important per remarcar, que és que els fòssils, no es poden oredenar cronològicament, i MAI es pot dir que un és l'avantpassat de l'altre, per que no sabem si la relació que estableixen pot ser de la “mateixa familia” o no, simplement,ens podem guiar per les nostres hipòtesis i podem; comparar i extreure semblançes o deferències entre diferents espècies.
Respecte les evolucions, anteriorment, cada espècie que evolucionava, tenien una història diferent per a dir, com per exemple que els peixos tenien “petites cames” per conquistar la terra, o que els simis van desarrollar un cervell més gran per convertir-se en humans. Però el que s'està demostrant avui fins l'actualitat, és que les espècies, són entitats fluides i van canviant poc a poc, depenent del medi, població en la que estàn... NO segons les petites històries que es deien posteriorment.
Finalment, aclara que Mendel, ja que “treballava” la genètica, aclara l'últim dubte de Darwin però els seus resultats, es coneixen 50 anys desprès.

Cati Bentouati Olivares 4tA