diumenge, 11 de gener de 2015

417- Activitat procedimental pels alumnes biologia i geologia de 4t ESO

Es demana resoldre la situació experimental proposada a l'aula virtual adn-dna.net 2.7 en:

Categoria: ACTIVITATS DELS ALUMNES
Curs: A05- 4t ESO biologia i geologia
Activitat blog adn-dna post 417

Publicar la resposta a la situació plantejada en l'apartat de comentaris d'aquest post 417.

Termini per publicar comentaris dimecres 14 de gener a les 22:00h.

Només seran publicades i avaluades les respostes incorporades a l'apartat de comentaris d'aquest blog adn-dna seguint els criteris indicats en el post 341.

En el lateral d'aquest blog hi ha l'enllaç per subscriure´s per email al blog adn-dna i també et pots subscriure al canal adn-dna.net a Youtube
 

18 comentaris:

MARIA ENRIQUE MARCH ha dit...

Aquest procés és la mitosi que és el procés que reparteix de manera igual els cromosomes entre les dues cèl·lules filles assegurant que l'ADN es transmeti d'una generació a l'altra. La mitosi té diferents etapes i en aquesta imatge esquematitzada està en l'Anafase, que és quan el cromosoma se separa i es divideix per anar cap els centríols.

Ainoa agüera ha dit...

Exactament, en aquesta observació microscòpica es pot observer la tercera fase de la mitosi, l’anafase. En aquesta fase les cromàtides germanes se separen I es dirigeixen a pols oposats de la cèl·lula, arrossegades per les fibres del fus mitotic. En aquest estadi cada cromosoma està format per una sola cromàtida.

Ainoa Agüera Fernández 4t A

Anna Gómez ha dit...

Pot correspondre tant a una divisió per meiosis, com en una per mitosis, ja que les dues passen per la fase esquematitzada a la pregunta plantejada.
Aquesta fase anomenada anteriorment es diu Anafase, i consisteix en què les cromàtides germanes se separen i es dirigeixen als pols oposats de la cèl·lula, arrossegades per les fibres de fus mitòtic que s'havien estès en la primera fase anomenada, que rep com a nom: Profase.

Clàudia Knudsen ha dit...

Es tracta de l'anafase de la mitosi, ja que, perquè fos l'anafase I de la meiosi hi hauria d'haver un cromosoma sencer a les dues bandes.

roc sole ha dit...

L’anafase perquè és la fase en que les cromàtides germanes se separen i es dirigeixen cap als pols oposats de la cèl•lula, que són arrossegades per les fibres del fus mitòtic, que és el que es pot observar a la imatge esquematitzada.

Lola Forn ha dit...

La fase que apareix a la fotografia és l'anafase però costa molt de saber si es tracta de l'anafase de la mitosi o de l'anafase u o dos de la meiosi. Jo mirant el dibuix i deduint diria que es tracta de l'anafase de la mitosi o de l'anafase dos de la meiosi, ja que només hi ha una cromàtide de cada cromosoma.

Se sap que és l'anafase perquè podem veure les fibres del fus mitòtic que se separen i agafen els cromosomes i separen les dues cromàtides, agafen una cromàtide i la separen a un pol de la cèl·lula i agafen l'altre la porten al pol oposat.

Lola Forn

Miriam Alomar ha dit...

Aquesta cèl·lula està fent el procès de mitosi, ja que està copiant la informació dues vegades, aconseguint dues còpies idèntiques que es separaràn en dues cèl·lules (mitjançant la citocinesi) amb la mateixa informació però amb la meitat dels orgànuls citoplasmàtics.
En el procés de mitosi s'hi poden distingir deferents fases:
La interfase, quan la cèl·lula s'acaba de dividir. Té 3 períodes, G1, S (duplicació ADN) i G2, on el cromosima ja s'ha compactat.
La profase, on desapareix la membrana nuclear i es començen a formar fibres del fus.
La metafase, els cormosomes s'uneixen al fus mitòtic al pla mitj de la cèl·lula.
La anafase, (és el període que apareix en la fotografia) on es seraren les cromàtides arrossegades per el fus.
I la telofase, on els cromosomes es descondensen i apareix la membrana cel·lular.
Finalment, la divisió cel·lular o citocinesi, on es separen les dues cèl·lules filles, en les cèl·lules animals per estrangulació del citoplasma i en les cèl·lules vegetals per un mur o paret de cel·lulosa (fragmoplasma).

Ona Bosch ha dit...

Aquest procés que es mostra en la imatge es tracta de la mitosi, la divisió cel•lular mitjançant la qual es formen dues cèl•lules filles els nuclis de les quals tenen la mateixa dotació cromosòmica que la de la cèl•lula mare.
Dins la mitosi es tracta de l’anafase, un cop s’ha copiat la informació, els dos parells de cromosomes es separen i es col•loquen a costats oposats de la cèl•lula.
A partir d’aquí de la cèl•lula mare sortiran dues cèl•lules filles idèntiques.

Miriam Riba ha dit...

Tenint en compte l'esquema que se'ns mostra, no podem assegurar de quin procés de divisió cel·lular segueix la cèl·lula.
En la mitosi, concretament en l'anafase, podem observar com els cromosomes duplicats es separen, dirigint-se a pols contraris de la cèl·lula; però en la meiosi, durant la segona anafase, també podem observar clarament com les cromàtides es separen cap a bandes oposades de la cèl·lula. En els dos casos només hi queden cromosomes no duplicats i l'esquema mostrat correspon als dos processos de divisió cel·lular.

Marc Ferrera ha dit...

Crec que pertany a la anafase de la mitosi perque si es tractès de la meiosi es dividiria en més porcions perquè en resulten 4 cèl·lules finals sempre.

Mariona Muntané ha dit...

Aquesta imatge es veu la part de anafase, ja què és quan es separen els cromosomes homòlegs pel fus mitòtic als diferents pols de la cèl•lula i això es troba tant a la meiosi com a la mitosi, per tant penso que només veien aquesta imatge no podem distingir a quin procés de divisió cel•lular pertany.
La única diferencia entre meiosi i mitosi és que no es fa la replicació del DNA.

iMoDInTrEeEpItZzZ Ahmed ha dit...

Hola Josep María.
La meva resposta a la pregunta que es planteja en aquest post és que el mètode de reproducció que s'està portant a terme, és la meiosi. La meva justificació és perquè en la fotografia es pot veure com la cèl·lula està fent l'anafase II. Espero que rebis aquest comentari correctament.

Marc Riba Roca ha dit...

En la imatge que es veu no es pot distingir del tot si el procés és la mitosi o la meiosi, però si que es pot distingir en el punt de divisió que està. Crec que està en l’anafase perquè és quan les cromàtides germanes es separen i es senten atretes cap als pols pel fus mitòtic. Al cap i a la fi la meiosi són dos mitosis perquè hi ha els mateixos processos realitzats 2 cops.

Carla Gracia Ruiz ha dit...

En aquesta imatge es pot veure que la cèl·lula està fen el proces de la mitosi. Dins d'aquest procès esta en l'etapa de l'anafase ja que les cromàtides germanes es separen i es dirigeixen cap a pols oposats

Sara Pérez Mas ha dit...

És meiosi perque separa cromàtides germanes i no cromosomes homòlegs que és el que fa en la mitosi.

Aina Plans ha dit...

Jo crec que si la imatge pertany al procés de mitosi o de meiosi no se sap, ja que pot ser tan d’un com de l’altre. El que si que sabem, és que està en l’anafase, que és quan les cromàtides se separen i van als pols oposats de la cèl•lula amb el fus mitòtic.
Per tant, com que l’anafase pot formar part tan com del procés de mitosi com de meiosi (aleshores anafase I o anafase II), no en puc assegurar cap dels dos.

Òscar Delgado Martí ha dit...

Aquest procés és l’anafase ja que es veu com es separen les cromàtides

germanes i es dirigeixen als pols oposats de la cèl•lula sent arrossegades

per les fibres del fus mitòtic. Així posteriorment podrà dur a terme la telofase i

d’aquesta manera acabar la divisió cel•lular.

Unknown ha dit...

La cèl·lula que es veu en el dibuix està experimentant un procés de mitosi, concretament en l'anafase. Sabem que es tracta de mitosi perquè no hi ha hagut recombinació genética; i d'anafase perquè els cromosomes ja s'han dividit i están sent arrosegats cap als pols.