dilluns, 28 de setembre de 2015

468 - Fem ciència ESO-2En aquest post es publicaran les respotes a l'activitat sobre diferents aspectes de la ciència del grup de 2n ESO.

Només seran publicades i avaluades les respostes incorporades a l'apartat de comentaris d'aquest blog adn-dna seguint els criteris indicats en el post 341.


Es pot seguir a través de Twitter les actualitzacions dels recursos a adn-dna.net i una selecció de notícies d'interès científic d'actualitat.

14 comentaris:

P SIBINA ha dit...

La ciencia és coneixement i el conexiement és poder. La ciencia té un canto bo i un altre de dolent, per exemple un cientific que es dedica a estudiar virus per treuren bacunes o pot extendra un virus nou i més perillos per la guerra biologica.
La dona estava marginada en temes de sciencia fins fa molt poc hi els homes l'hi robaben les ideas i els invents

adrian ha dit...

La ciencia es l'estudi de loa materia. En la ciencia es formulen preguntes, i amb el mètode científic síntenten respondre. Quan es responen s'obte coneixement i amb aquest el poder. Gràcies al poder els científics tenen els seus recursos econòmics, pero el poder es pot fer servir de diferentes maneres, la ciència sempre te dues cares.
La dona en el àmbit de la ciència sempre a estat marginada, no se li a reconegut el seu mèrit.

Candela Royo ha dit...

la ciencia es experimentar diferentes coses per investigar o apendre sovre la natura i tanbé es estudi de la materia
la materia es allo que ocupa un lloc a l'espai
Ciencia es coneixer i poder econmicament
els que fan ciencia es diuen cientifcs
Estudien biologia i quimica i per aixo sen diu kmla ciencie te una cara negre : per aixo pode fer bombas per les gerres mundials

anna parcerisas ha dit...

Fer ciència és conèixer el poder dels recursos econòmics. Antigament la dona era la que més apartada estava en la ciència. L'home era el que treballava més. Actualment ella també hi pot participar igual que l'home.
En el cas de la química té dos "apartats", un podriem dir que és el bo, com per exemple tirar adobs a la terra dels camps de conreu perquè l'aliment surti amb més nutrients. Per una altre part la química pot portar males influències, com per exemple en el cas de les fàbriques, poden provocar guerres químiques amb bombes on molta gent pot morir.

Martí Boixadé ha dit...

Vam mirar un video que explicava que era ciencia.
Vam descobrir que no hi ha una definicio concreta perque tots tenien versions diferents.
la que a mi em va agradar mes va ser: ciencia es tot alló que estudia la materia.
Hi havia una altra pregunta que deia "quan va neixer la ciencia?" i vam arrivar a la conclusio que sempre a existit.
la ciencia pot ser utilitzada de bono i mala menera.

Anna Sanllehi ha dit...

la ciencia es experimentar diferents coses per investigar o apendre i es l'estudi de la materia.
significat de materia: tot allo que ocupa un lloc a l'espai
la dona de la ciencia ha estat marginada amb el temps de la humanitat
biologia es nesesita bata ciencia i quimica es dibideix en dos parts els adobs que te agricultura i aliment i despres l'altre apartat te guerra quimica "+"

Jan Guerrero Cañas ha dit...

Amb la ciència ens fem moltes preguntes, quan saps moltes coses guanyes diners i passa a ser la teva professió. La ciència te dues cares, els descubriments es poden fer servir per coses dolentes i coses bones. La dona ha estat marginada en la ciència.

Miriam Santano ha dit...

Perquè hi hagi ciència sempre hi ha d'haver una pregunta i una resposta, es a dir, d'una cosa que ens preocupa (pregunta), hi ha una solució (resposta). La ciència genera un poder, que a l'hora genera diners. La ciència té dues cares perquè d'una cosa bona hi pot sortir una dolenta. Però el coneixement en si no és bo ni dolent. Abans, les dones no obtenien cap mèrit en la ciència i si descobrien alguna cosa el mèrit sel portava algun home que hi hagués participat. Entre els científics es robaven les patents. Això feia que els diners que guanyés el descobriment s'els emportés el que havia robat la patent i no el que l'havia descobert.

Oriol Torrents Yeste ha dit...

La ciencia en concret no te cap explicacio, pero es pot vasar en preguntes, coneixament, l'estudi de la materia...
La ciencia va comensar quan va comensar tot. SXIX moment clau.
La ciencia te dues cares, la vona es que dona respostes, coneixament i fa que poguem ebolucionar, pero la dolents es que pot fer bombes , armes... i ferles servir. I el que passa molt es que qui te poder fa servir moltes de aquestes coses.
Abans les noies no podien fer siencia, perque no tenien la paten ques es el dret legal de una persona que a fet un descobriment despres guanya uns diners.

pol calvet ha dit...

La ciència són preguntes que ens fem els humans per donar explicació a algunes coses que passen en el medi o altres llocs. Quan trobem la solució ens genera poder, i el poder genera recursos econòmics per continuar explorant. La ciència va començaqr quan va començar tot pero al s. XIX es va reconèixer, els científics estudien la ciència. Com algues coses però la ciència té 2 cares, la bona i la dolenta, que s'utilitza per fer bombes... Abans les dones no podien ser científiques ja que estaven descriminades. La ciència té unes patents, drets legals que per fer un descobriment a canvi tens uns diners.

Nil Guarro Castellà ha dit...

Ciència
No sabem que és la ciència. Hi ha tantes definicions! No ens podríem quedar amb cap.

La més exacta definició de la ciència, per a mi, és "La ciència és coneixement, i el coneixement poder". Bacon tenía molta raó, i els importants d'aquella época ho sabien, sort que ho sabíen.

Però el concepte de poder és molt obscur, a la part que brillant, també cal dir-ho. Jo a la ciència l'anomeno una " dos cares". Capaç de curar un càncer o de enfonsar i deshabilitar tota una regiñó, amb fatals conseqüncies anys després.

P SIBINA ha dit...

la ciencia es coneixament i el coneixament es poder.
La ciencia té el seu canto bo i el seu cantó dolen, per exemple un cientific que estudia virus per fer una bacuna i curar-lo o pot modificar-lo per fer-lo més destructiu.
La dona en va esta marginada fins fa poc en el camp de la ciencia i els homes eren els unics que la podien exercir fins fa poc

Pol Quintana ha dit...

La ciènciaés el seguiment de les matèries.La ciència te com dues cares, quant tu fas un descobriment pot ser que vagi pel be de la nostra societat o pque vagi al mal de la guerra química.
El coneixement genera poder i el poder fa recursos econòmics.
La dona a la ciència ha estat marginada perquè els cientifics creien que no era una vocacio per la dona. Sempre que una dona descobreix algo el merit sel emporta el seu ajudant. Però aixo va desapareixer perquè una cientifica: Marie Courie va descobrir algo i li van donar el premi novel.

Nil Aribau ha dit...

Hi ha molta gent que encara en aquest temps no sap què és ciència. La ciència no té data de quant es va crear, també hi ha gent que es pensa que sí però en la realitat no té data. La ciència està constituida de preguntes. També la ciència experimentes coses sobre els planetes, animals, persones o tots els éssers vius en concret