Entrada destacada

621 - Nou enllaç d'accés a l'aula virtual adn-dna.net 2.7

A partir d'avui , per canvi de servidor, l'enllaç a l' aula virtual adn-dna.net 2.7 és el següent:                  ...

dimecres, 23 de gener de 2013

269- Ciències per al món contemporani: el concepte de vida

 
El concepte de vida és un terme complex i els científics encara no han arribat a una definició de consens acceptada per tothom.


Els alumnes de ciències per al món contemporani han estudiat el tema relacionat amb l'origen de la vida. En aquesta activitat es proposa donar una definició personal del concepte de vida a partir d'una cerca a Internet i la bibliografia que es consideri adient. 

La webgrafia consultada caldrà incorporar-la al Mister Wong personal de cada alumne. 

Els lectors del blocs adn-dna, biologia i naturalesa i usuaris de l'aula virtual adn-dna.net poden participar també en els comentaris d'aquest post. 
El termini per respondre a l'activitat finalitza el proper diumenge 27 de gener de 2013 a les 24h.

18 comentaris:

Joseba Sierra ha dit...

La meva opinió personal sobre la definició de vida sería qualsevol ésser viu amb la capacitat de relacionar-se amb el seu entorn,reproduir-se i alimentar-se,a causa d'una sèrie de reaccions que succeixen i d'informació que hi ha dins de l'organisme. Així que la base d'aquesta vida sería l'ADN emmagatzemat a l'interior de cada cèl·lula de cada organisme viu.

Paula López Valls ha dit...

Tal com es descriu en el propi post, la paraula vida respon a un concepte realment complex. Tant, que suposa un dilema per a la comunitat científica establir uns paràmetres que li confereixin un sentit universal. Aquest fet és degut a diversos motius. Bàsicament, som capaços d'identificar matèria viva, però no definir-la. És més, encara és dificultós establir les diferències entre la matèria interta i la matèria viva, sumant-ho al munt d'interpretacions que se'n poden efectuar, no només en el camp de la biologia.
Podria tractar-se d'un cicle on una determinada forma de vida neix, es desenvolupa i acaba morint. També podria ser concebuda com al conjunt d'activitats o funcions que resulten en la supervivència d'aquesta forma de vida: la nutrició, la relació i la reproducció. Així doncs, es tracta d'un fenomen continu, canviant, dinàmic i amb informació. Al cap i a la fi tot és energia en forma de matèria. Matèria que vé de matèria i origina matèria.
Cal tenir en compte, però, que els coneixements actuals pel que fa la biodiversitat són mínims. No podem determinar un concepte exacte de la paraula vida si gairebé no coneixem de què es tracta i en quines múltiples condicions es pot desenvolupar. Així doncs, tot és qüestió de temps.

Sara Eberlé Martin ha dit...

El origen de la vida:

Sabem que fa uns 4.500.000.000 anys aproximadament, la Terra es va formar juntament amb la resta dels planetes del Sistema Solar. Es tractava d'una massa incandescent que s'aniria refredant en el pas dels anys i on l'energia es manifestava de diferents maneres. Una d'elles era mitjançant una intensa activitat volcànica, la calor que es produïa en l'interior del planeta que en conseqüència feia que la temperatura augmentés en la superfície d'aquesta. No obstant, aquest fet també era causat per els raigs ultraviolats que provenien del Sol i podien arribar directament en la Terra sense haver-se d'aturar en la capa d'ozó ja que aquesta no existia encara per la falta d'oxigen en l'atmosfera.

Els principals gasos que podríem trobar en aquells moments eren: l'hidrogen, el metà, l' amoníac i l'aigua on juntament amb les descàrregues elèctriques presents, van poder originar vida: el naixement de compostos orgànics senzills. Aquesta hipòtesi va ser plantejada per el científic Miller que ho va comprovar a partir d'un experiment que demostrava que a partir de matèria orgànica (no viva) es podria originar matèria orgànica (viva). Aquests compostos orgànics es van combinar fins a formar les proteïnes que coneixem avui en dia, més tard, apareixien les primeres versions elementals dels àcids nucleics. Algunes d'aquestes substàncies químiques arribaren a un grau tan alt d'organització on d'aquí sorgí la duplicació d'aquestes. Més endavant van poder arribar a incorporar proteïnes a la seva estructura més una estructura (membrana cel·lular)que permetia que s'aïllessin del medi i desenvolupar-se de manera independent.

A continuació, per la falta de recursos de matèria orgànica, alguns d'aquests primers organismes van duu a terme la fotosíntesi. Gràcies a aquesta, l'oxigen que desprenien anava cap a la superfície on es va originar la capa d'ozó. A partir d'aquí, el planeta i va anar evolucionant juntament amb tots els seus organisme fins arribar als nostres dies.


Sara Eberlé Martin
Ciències pel Món Contemporani
1er Batxillerat B

Vera Balmont ha dit...

la definició de vida és una cosa que varia segons la persona a qui es pregunta, la més acceptada és la de que la vida és la capacitat d'un ésser de; néixer, nutrir-se, relacionar-se, reproduir-se i morir i també de organitzar els recursos interns per adaptar-se a l'exterior. però, realment, el concepte de vida no està ben definit i encara s'ha d'investigar i resoldre uns quants dilemes per marcar un límit clar entre vida i no vida. per això jo no puc especificar el concepte de vida per la mancança de coneixements sobre això en la societat actual.

Anònim ha dit...

Què és la vida?
La vida, és un concepte molt ampli i cadascú l’interpreta des del seu punt de vista personal. El terme “vida”, no té una definició simple exacta, ja que sovint és usat d'una manera molt oberta. És més enllà de qualsevol paraula o cosa. La vida, és matèria que prové d’estrelles. Sempre està lligada a canvis i és contínua, un fenomen termodinàmic. És energia inversa en matèria. Podem considerar també que d’alguna manera la vida és matèria que involucra energia, és a dir la vida és matèria i energia. Aquesta energia l’obté a partir de la respiració i dels aliments. Els éssers humans, encara no hem esbrinat quan comença i quan acaba la vida, però sabem que al planeta Terra va començar entre 3.800 i 3.600 milions d'anys enrere i durant aquest temps no ha parat d'evolucionar.

Laia Torras Llobet. 1B Batxillerat.

Claudia Bausili Riba ha dit...

El terme vida generalment es troba definit com a l'estat intermedi entre el naixament i la mort, tot i que no té una definició simple exacta, en part perquè el terme és sovint usat d'una manera molt oberta i amb ambigüetat.
Ara com ara s'utilitzen diversos camps per intentar donar la definició més exacte possible, com des d'un punt de vista fisiològic, biològic, filosòfic o bioquímic.
Segons el diccionari, la vida es defineix com l' estat dinàmic de la matèria organitzada, caracteritzat bàsicament pel fet de poder reproduir-se i per la capacitat d’adaptació i d’evolució davant els diferents canvis en el medi.
El que si que sabem es que qualsevol ésser viu, s'organitza a partir de la cèl·lula, és capaç de dur a terme les funcions bàsiques de nutrició, relació amb l'entorn i reproducció, pot evolucionar segons les exigències del medi i usa energia per mantenir l'homeostasi.
I a partir d'això, podem determinar el que no és vida i per tant podem classificar què és i què no és vida.

Anònim ha dit...

El concepte de vida és una de les coses més complexes que una persona pot determinar o donar una definició perquè si una cosa no la coneixem no podem dir certament d'on prové sinó que el què és pot fer és només donar una hipòtesis sobre aquests fets passats.
El concepte de vida crec que és la relació que podem trobar entre el medi i l'espècie que interactua en ell.
Provablement la vida va aparèixer provinent d'un altre planeta o fora de la nostra Terra que al cap de milions d'anys ha anat evolucionant fins a l'actualitat. Unes de les teories més apoiades diu que les primeres formes de vida van ser les proteïnes i els àcids nucleics. Al aparèixer petites espècies vegetals que s'alimentaven de petita vegetació dels oceans i capaçes de realitzar la fotosíntesi, va ser a partir d'aquí que les espècies van anar evolucionant.
Per acabar, m'agraderia fer una petita reflexió de tot això i pensar que sense la vegetació i els arbres,la nostre vida no podria ser possible.

http://www.mister-wong.es/user/marta14/

Marta Segura Tomàs
1rBatx.B - cmc

Anna Riba ha dit...

Per què és tan difícil de definir la vida? Perquè la vida no és una cosa que pot tocar, sinó un estat que només pot ser descrit.
És l’estat dinàmic de la matèria organitzada, caracteritzat per la capacitat de reproducció, d’adaptació i d’evolució davant els diferents canvis en el medi i per intercanvia matèria, energia i informació, relacionar-se, amb el medi. I inevitablement la vida de cada organisme afecta la vida de la resta.

Anna Riba ha dit...

Per què és tan difícil de definir la vida? Perquè la vida no és una cosa que pot tocar, sinó un estat que només pot ser descrit.
És l’estat dinàmic de la matèria organitzada, caracteritzat per la capacitat de reproducció, d’adaptació i d’evolució davant els diferents canvis en el medi i per intercanvia matèria, energia i informació, relacionar-se, amb el medi. I inevitablement la vida de cada organisme afecta la vida de la resta.

Manel del Valle Garcia ha dit...

La vida és la unió dels diferents elements amb els àtoms de carboni i totes les reccions que duen a terme per fer-la possible.

Mar Llongueras ha dit...

La vida es podria definir com la capacitat d'administrar els recursos interns d'un ésser físic de forma adaptada als canvis produïts en el seu medi, sense que hi hagi una relació directa de causa i efecte entre l'ésser que administra els recursos i el canvi introduït en el medi per aquest ésser, sinó una línia d'aproximació a l'ideal establert per aquest ésser, un ideal que mai arriba a la seva consecució completa per el moviment constant del medi.
Estar viu implica nèixer, crèixer, relacionar-se, reproduir-se i morir i al llarg de successives generacions, evolucionar (tenint en compte la selecció natural).

Mar Llongueras ha dit...

La vida es podria definir com la capacitat d'administrar els recursos interns d'un ésser físic de forma adaptada als canvis produïts en el seu medi, sense que hi hagi una relació directa de causa i efecte entre l'ésser que administra els recursos i el canvi introduït en el medi per aquest ésser, sinó una línia d'aproximació a l'ideal establert per aquest ésser, un ideal que mai arriba a la seva consecució completa per el moviment constant del medi.
Estar viu implica nèixer, crèixer, relacionar-se, reproduir-se i morir i al llarg de successives generacions, evolucionar (tenint en compte la selecció natural).

Anònim ha dit...

El terme vida generalment es troba definit com a l'estat intermedi entre el naixement i la mort, tot i que no té una definició simple exacta, en part perquè el terme és sovint usat d'una manera molt oberta.
La vida es considera com el primer dret humà.
La vida tal i com la coneixem va començar a la Terra entre 3.800 i 3.600 milions d'anys enrere i durant aquest temps no ha parat d'evolucionar. Ha estat un procés llarg i complex. De cèl•lules procariotes a cèl•lules eucariotes i d'organismes unicel•lulars a organismes pluricel•lulars.
En aquests últims començà la diferenciació cel•lular i d'aquesta diferenciació cel•lular s'esdevé la gran aventura de l'evolució biològica: vegetals, invertebrats,peixos, amfibis, rèptils, mamífers, ocells. Milions d'espècies apareixeran. S'ordenen segons els principis generals de la taxonomia.
El naturalista Charles Darwin va ser el gran cronista dels mecanismes d'aquesta evolució.

Carla Albareda Corbella

Paula Vila ha dit...

La vida es diu que es va originar mitjançant la unió d' amoníac, metà, vapor d' aigua i hidrogen (els gasos existents en l'atmosfera primitiva), que van estar sotmesos durant una setmana a unes descàrregues elèctriques. En aquest experiment es va poder observar la formació d'unes molècules existents en els éssers vius, els aminoàcids. El terme vida no té una definició fixa, ja que, molts científics tenen una opinió i un punt de vista totalment diferent partint dels experiments o descobertes que han realitzat.
Alguns exemples:

Lyn Margulis: “La vida és desequilibri”.
Dorion Sagan: “La matèria és un total desordre, la vida és totalment el contrari”.
Francis Crick: “Per tal com n'és, de complicada, és gairebé un miracle”.

Jo defineixo vida com a moment en el que una persona és lliure d'opinar, fer el que vulgui, sempre i quan es posi límits, lliure d¡expresar-se...; una persona no té vida és quan està tancada en algun lloc, sota el control d' algú (esclau), no és lliure d'expressar-se...

Anònim ha dit...

La vida comença amb la matèria.
L’univers es forma gràcies el big bang, aleshores la matèria s’expandeix formant planetes, estrelles, etc. En alguns planetes, sota unes determinades condicions la matèria inorgànica es va transformar en orgànica. Amb el temps la matèria orgànica es va ordenar formant estructures que van anar adquirint les propietats per reproduir-se. A partir d’aquí, amb el pas del temps aquestes primeres formes de vida es van transformar en altres espècies mitjançant un procés evolutiu.
Definim doncs un ésser viu com aquell organisme que pot dur a terme les tres funcions vitals; nutrició, relació i reproducció.

Elsa Nicio

Jana Vaqués ha dit...

El terme vida generalment es troba definit com a l'estat intermedi entre el naixement i la mort, tot i que no té una definició simple exacta.

La vida es presenta com quelcom inevitable i impredictible al mateix temps. La vida és quelcom rar i estrany, valuós i meravellós al mateix temps. Alguns fins i tot la defineixen com un error, perquè les probabilitats de la seva aparició eren nul•les o gairebé inimaginables.
La ciència, encara avui dia, no pot respondre d'una manera definitiva a aquestes preguntes, que pertanyen a l'àmbit de la filosofia. La vida es resisteix a ser explicada.

Podem trobar diferents definicions del que és la vida. Per exemple la NASA ha establert una definició:la vida es definiria com un sistema químic automantingut capaç d'evolució. Però hi ha altres definicions de vida com per exemple la que la defineix com : un sistema que intercanvia matèria, energia i informació amb l'entorn per tal de fugir de la incertesa.
Trobem definicions fisiològiques, metabòliques, bioquímiques, evolutives o termodinàmiques de què és aquest tant evident però alhora indecís terme anomenat vida.

Potser no hi trobarem mai una definició i el que hem de fer realment amb la vida és simplement viure-la

Gemma solanellas bofarull ha dit...

Respondre a aquesta pregunta és gairebé impossible. Encara no s'ha trobat la manera de definir el concepte de vida en la seva totalitat, fins i tot, dins d'un mateix àmbit trobem moltes explicacions. Analitzant la vida des d'un punt de vista científic (segons els matemàtics, els biòlegs, els físics, els químics...)la vida tenir tantes explicacions que van des de dir que la vida és un error en la creació de l'univers... fins a dir que la vida és energia. El que resulta més curiós és que de totes les explicacions que hi han, no ni ha ni una que no tingui raó. Suposo que serà més fàcil explicar aquest concepte quan tinguem clar els els límits que això contempla.

Manel Temprano ha dit...

La vida es pot definir com allò que tenen aquells éssers que poden realitzar les tres funcions vitals: nutrició, relació i reproducció.
Des d'aquest punt de vista la frontera entre la matèria viva i no viva la situaríem a nivell dels virus, els quals realitzen les tres funcions però a costa de parasitar altres estructures. Tanmateix aquesta definició és un pèl estricta, molt esquematitzada tenint en compte que volem definir un concepte tan vast com és la “vida”. Partint d'això m'agradaria afegir a la definició anterior que “la matèria viva és aquella estructura molecular capaç d'establir un suport material de transferència energètica quan és estimulada per condicions del medi favorables.” De tal manera es solucionaria el problema de posicionament dels virus com a punt mitjà entre vius i no vius.
Per acabar, podem dir que la vida no és un concepte apte per a una única definició, sinó que per definir-la en la seva totalitat se'n necessitarien vàries.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...