Entrada destacada

638 - Accés a tots els recursos de ciències adn-dna.net

Recursos adn-dna.net En la següent web trobaràs l'accés a tots els recursos de ciències de la naturalesa: adn-dna.net . ...

dimarts, 21 de gener de 2014

357- Biologia en context: interpretació d'un procés de biotecnologiaAquesta activitat està adreçada als alumnes de bio-geo de 4t ESO, biologia de batxillerat i de forma voluntària als alumnes de ciències per al món contemporani i usuaris del aula virtual adn-dna.net.

Les aplicacions en el camp de la biotecnologia poden ser molt diverses. En aquesta activitat es proposa observar l'esquema d'un procés realitzat al laboratori, que podem consultar dins l'aula virtual adn-dna.net en:

Categoria: BIOLOGIA EN CONTEXT

Curs BC01- Activitats biologia en context
Tema-1 Exercicis
BC04- Aplicació de biotecnologia


Una vegada vist el procés cal respondre raonadament a la següent pregunta:

Quin fenotip, respecte al color del pèl, presentarà el ratolí descendent d'aquest procés?

Només seran publicades i avaluades les respostes incorporades a l'apartat de comentaris d'aquest blog adn-dna seguint els criteris indicats en el post 341.

Termini per publicar comentaris dilluns 27 de gener a les 22:00h.

62 comentaris:

Anònim ha dit...

El ratolí tindrà el pèl de color blanc ja que el nucli de la cèl·lula aporta la información genética.
Anna Dàvila

Anònim ha dit...

El ratolí serà de color blanc perquè porta el nucli del ratolí blanc, per tant, també porta la seva informació genètica.MArc Torrents Yeste
1rB Batx

Unknown ha dit...

Presentarà el fenotip del pèl de color blanc. Per què el nucli és el que porta la informació de la cèl•lula i en aquest cas el nucli de la cèl•lula implantada porta informació del ratolí blanc. En canvi de la cèl•lula hoste l’hi hem extret el nucli i d’aquesta manera no porta informació de l’individu de qui provenia. De la mateixa manera que el fill tampoc portarà informació del ratolí que l'hi implanten la cèl·lula amb el nucli.

Unknown ha dit...

En aquest experiment s’ha agafat l’òvul d’un ratolí i se li ha tret el nucli. Després s’ha agafat un altre ratolí del qual s’ha obtingut una cèl•lula somàtica i d’aquesta s’ha tret el nucli que s’ha ajuntat amb l’òvul, després s’implanta en un altre ratolí. El fet de que l’embrió s’hagi implantat en un altre ratolí no afecta al descendent perquè aquest només serà el ratolí on es desenvoluparà l’embrió.
Per tant el ratolí descendent d’aquest procés serà idèntic al ratolí que ha donat la cèl•lula somàtica que té la informació genètica, per tant serà un ratolí de color blanc.

Unknown ha dit...

Bon dia, el meu raonament en base al fenotip descendent d'aquesta experiència és:
A principis de 1r Trimestre vam sentir a parlar i vam estudiar la mateixa experiència en una ovella, la ovella Dolly, axí que el procés no serà gaire diferent.
Del ratolí A ( de fenotip recessiu, blanc) implanten el nucli a un òvul del ratolí B( de fenotip dominant, fosc)que ja li ha extret el nucli.L'embrió resultant l'implanten al que diriem a una "mare de lloguer", que és el ratolí C. L'embrió creix i sorgeix finalment un ratolí de fenotip recessiu blanc, idèntic al ratolí A (procés de clonació)

I per què és de fenotip clar i no fosc?

Doncs perquè el nucli, que regula totes les funcions del cos i guarda la informació hereditària dins el ADN que marcarà tan el fenotip com el genotip dels descendents, procedeix o l'ha extret del ratolí A.
De Mònica Tibau Aynès
4t ESO A 25/01/2014

Berta Gracia ha dit...

El fenotip de color blanc és regressiu, vol dir que perquè es manifesti els dos al·lens tenen que ser de color blanc: nn.
En canvi el de color marró no, nomès que un al·lel proti l'informació de color marró ja es manifesta: NN o Nn.

Per tan el ratolí del qual se li ha estret el nucli te els genotip: nn. I el ratolí del òvul: o Nn o NN.
Però aquesta informació es guarda en el DNA, que està guardat en el nucli. Això vol dir que el ratolí fill extreure la informació genètica del ratolí que li hagi aportat el nucli.
El fenotip del ratolí fill serà blanc.

Unknown ha dit...

L'experiment portat a terme amb aquests ratolins és el mateix que es va fer amb l'ovella Dolly. El cas és que el ratolí que sortirà d'aquest experiment tindrà el pelatge blanc,ja que dels tres ratolins, l'únic que hi va aportar un nucli amb la informació genètica va ser el primer, i aquest era blanc. Per tant, no importa que els altres siguin de pelatge fosc, perquè el ratolí descendent serà igual que el ratolí que ha aportat el nucli, per això el ratolí resultant serà blanc.

Unknown ha dit...

El fenotip del ratolí, respecte al color del pèl serà de color clar (blanc). Ja que encara que el color fosc és dominant i el clar recessiu, al haver tret el nucli de la cèl.lula del ratolí de color fosc, que és on hi ha la seva informació genètica,i haver posat en una cèl.lula sense nucli, el nucli del ratolí de color blanc, l' única informació que hi ha és la del nucli del ratolí blanc, per tant, el descendent només té la informació del caràcter de color clar, i per això serà blanc.

Unknown ha dit...

En aquest cas el ratolí descendent obtindrà un pelatge de color blanc. Aquest fenotip es deuria ja que el ratolí que ha donat la informació genètica és de pelatge blanc.
Això passa perquè el ratolí blanc li han extret el nucli d'una cel·lula, i tot seguit l'han afegit a un òvul d'un ratolí de pelatge fosc. La implantació i la fecundació també s'ha dut a terme a un de pelatge fosc, però el nucli prové d'un de color blanc, per tan el fill serà de pelatge balnc.

Unknown ha dit...

És un cas de clonació, ja que el nucli que obtenim de la cèl•lula somàtica del ratolí blanc ja és 2n per tant no ha de ser fecundat, i llavors no hi ha recombinació genètica. Per molt que el ratolí de l’òvul, a on implantem el nucli de la cèl•lula somàtica, el seu color de pèl sigui marró, el nou ratolí tindrà el pèl de color blanc perquè la informació genètica la porta el nucli i el nucli és extret d’una cèl•lula somàtica del ratolí blanc, serà un clon. El fenotip, respecte al color del pèl,que presentarà el ratolí descendent d'aquest procés será de color blanc.

Unknown ha dit...

En aquest cas experimental, el ratolí resultant tindrà el pèl blanc ja que al formar un nou embrió a partir de la informació genètica del ratolí blanc i l'òvul sense nucli del marró/negre, aquest nou embrió només tindrà informació per tots els caràcters en el seu nucli del ratolí blanc ja que aquest és el que cedeix tota la informació genètica que prové d'una cèl•lula diploide. Del ratolí que cedeix l'òvul no influeix el seu genotip ja que el seu nucli i per tant la seva informació genètica es treu i el genoma del ratolí que gesta l'embrió tampoc influeix ja que el seu DNA no afectarà en el genotip del nou individu. Per tant si el ratolí que cedeix la informació genètica determinarà el genotip i fenotip del nou individu i per tant serà de pèl blanc també.

Unknown ha dit...

El fenotip respecte el color de la pell, serà blanc. Perquè el nucli, que és on hi ha la informació genètica, portarà informació per un ratolí de pell blanca. Així que quan s’implanti el nucli en el ratolí de pell fosca, el ratolí que neixi seguirà sent de pell blanca, perque porta informació genètica per un ratoli de pell blanca.

Resta ha dit...

Serà de color blanc.

Unknown ha dit...

El fenotip del color del pèl del ratolí descendent d'aquest procés serà de color blanc, perquè el que determina el color és el gen que hi ha al nucli. En aquest cas el nucli és el del ratolí blanc

Unknown ha dit...

Tenint en compte que el color blanc del ratolí correspon a l'al·lel recessiu, el nou ratolí clonat tindrà el color de pèl blanc, ja que el nucli de la cèl·lula contenia l'ADN del ratolí blanc i per tant, té tota la mateixa informació d'aquest perquè el mètode que es fa servir és una clonació.

Unknown ha dit...

Quin fenotip, respecte al color del pèl, presentarà el ratolí descendent d'aquest procés?

El ratolí descendent d’aquest procés al haver fet la transferència del nucli i la implantació de l’embrió, serà un clon del ratolí el qual hem obtingut el nucli. Perquè al introduir el nucli a l’òvul hem creat un clon de l’individu el qual hem agafat la cèl•lula de l’animal que es vol clonar, només el nucli.
Per tant el fenotip respecte el clon del pèl, serà exactament igual com el fenotip del ratolí que li hem extret el nucli, de color blanc.

Laia Torras Llobet

Ricard Fusté ha dit...

El ratolí descendent d'aquest procés, el color del seu pèl, serà de color blanc. Això es degut que el ratolí que porta la informació genètica és el blanc. És a dir, del ratolí de color negre se'n extreu un òvul però li traiem el nucli i una vegada tret el nucli si implanta el nucli del ratolí blanc, el descendent d'aquell òvul per més que maduri i formi l'individu dins d’un ratolí negre el descendent no serà negre sinó que serà blanc ja que el nucli era del ratolí blanc.

Anònim ha dit...

Laura Molero-2nB (Batx)
En l'experiència extreiem el nucli de l'òvul d'un ratolí de color negre.
Seguidament incorporem el nucli de la cèl·lula somàtica d'un ratolí de color blanc.
Es produeix la implantació de l'embrió a un ratolí que és de color negre.
El descendent que tindrà será de color blanc. Ja que el nucli que hem incorporat a l'òvul porta la informació del caràcter blanc, aquest caràcter del color del pèl no està lligat al sexe de l'individu.
El fenotip que expressarà será el blanc.

Unknown ha dit...

El fenotip del nou individu segons el color del pelatge serà blanc:
En crear el nou embrió s'usa l'òvul sense nucli d'un ratolí fosc on s'introdueix el nucli d'un ratolí blanc. Aquest nou embrió, per tant, només té la informació gentètica del ratolí blanc que ha aportat el seu ADN. Que aquest ratolí sigui de color clar, que és un al.lel recessiu, vol dir que el seu genotip és homozigot aa.
Per tant, el nou ratolí que només heretarà aquesta informació també serà homozigot recessiu aa representat pel fenotip com a color blanc.

Unknown ha dit...

El ratolí descendent d'aquest procés tindrà un fenotip, respecte al color del seu pèl, de color blanc.

L'experiment consisteix en extreure un òvul d'una femella negra i extreure'n el nucli. Per tant, és només l'estructura el que ens interessa, no la informació genètica de la femella.
Quan incorporem el nucli d'una cèl·lula somàtica, del ratolí blanc, i la transferim dins l'òvul, fem que quan lòvul es divideixi per mitosi i els diferents processos generin un nou ésser, aquest nou individu tingui exactament la mateixa informació genètica que el ratolí blanc.

Estem generant, doncs, un clon del ratolí blanc ja que l'òvul no va conservar res de la informació de la femella negra.

Unknown ha dit...

Al introduir una cèl·lula somàtica(són les que conformen el creixement de teixits i òrgans) d'un ratolí blanc, el descendent haurà de ser un ratolí blanc ja que porta la informació genètica del nucli del ratolí blanc i no de l'ovul extret d'un ratolí neegre on anteriorment se li ha extret el nucli i s'ha introduït el nucli d'una cèl·lula somàtica d'un ratolí blanc.

Unknown ha dit...

El ratolí descendent d’aquest procés presentarà el pelatge blanc, ja que l’únic ratolí donant de la informació genètica té el pelatge blanc. Per tant, el ratolí número 1 donant de l’òvul no pot transmetre informació genètica a través del citoplasma, i el ratolí número 3 hoste de l’embrió no passarà cap material genètic cap aquest.

Unknown ha dit...

El descendent d’aquesta mutació tindrà el pèl de color blanc perquè el nucli que és el que conte la informació és procedent del ratolí de pelatge blanc.

Vidal Melero Iglesias 1r Batx.B ha dit...

El fenotip del ratolí descendent serà, respecte al color del pèl, de color blanc. Això és degut a que malgrat que l'embrió creixi al ratolí de pèl negre, el nucli de l'òvul havia estat modificat genèticament de la següent manera:
-S'ha agafat un òvul del ratolí de pèl negre i se li ha extret el nucli.
-S'ha agafat un ratolí de pèl blanc i se li ha agafat el nucli d'una cèl·lula somàtica.
-S'ha posat el nucli al òvul.
-Un cop s'ha format l'embrió se li ha implantat al ratolí de pèl negre.
Per això el descendent tindrà el pèl blanc, perquè té la informació genètica del ratolí blanc.
Vidal Melero Iglesias
1r Batx.B

Unknown ha dit...

El color del pèl del ratolí resultant d'aquest procés serà blanc, ja que el nucli de l'òvul prové d'una cèl·lula somàtica d'un ratolí de color blanc.
És per això que tot i que l'òvul i la gestació sigui d'un ratolí amb fenotip negre, la cria serà blanca, perquè conté tota la informació genètica del ratolí blanc.

Unknown ha dit...

Respecte l'experiment mitjançant la biotecnologia, he arribat a una conclusió.
El nucli de la cèl·lula que formarem, prové del ratoli blanc, per tant la informació genètica serà del ratolí blanc. En canvi el ratolí negre no afectarà a la seva informació. Per tant si produïm una copia del nucli del ratoli blanc, la descendència pròxima serà de color blanc.

Unknown ha dit...

El fenotip del ratolí serà de color blanc.
Com que se li ha extret el nucli d'una cèl·lula somàtica d'un ratolí blanc, la informació genètica serà de la cèl·lula del ratolí blanc.

Unknown ha dit...

El fenotip, respecte al color de pèl, del ratolí descendent d'aquest procés, serà blanc.

Al obtenir el nucli de la cèl·lula somàtica d'un ratolí blanc, el genotip d'aquest, serà de pèl blanc i per tant en implantar aquest nucli en un òvul d'una rata de pèl negre, a la qual se li ha extret el nucli, el genotip del descendent del procés serà de pèl blanc.
L'única cosa que heretarà del la rata negre, donant de l'òvul, seràn els mitocondris.

Unknown ha dit...

No hi podria haver un embrió, perquè les cèl•lules somàtiques tenen el doble de cromosomes que les sexuals. Si posem el nucli d’una somàtica a un òvul, l’òvul tindrà més cromosomes i no es podrà ajuntar am un espermatozoide, perquè per poder-se fecundar les dos cèl•lules sexuals han de tenir la meitat de cromosomes.

Gemma Rigol ha dit...

El fenotip del color del pèl del ratolí que naixerà és blanc ja que el nucli que és on es troba la informació és del ratolí blanc. És com aquest procés el que es va dur a terme amb la clonació de l'ovella Dolly.

MartaSalgado ha dit...

Segons el dibuix l'animal tindrà el pèl de color blanc perquè el nucli de la cèl·lula és del ratolí blanc i és on hi ha tota la informació genètica.

Unknown ha dit...

El ratolí descendent serà de color blanc la infrmació genètica que tindrà al nucli de les cèl·lules serà la del ratolí blanc, ja que s'ha utilitzat el nucli d'una cèl·lula somàtica del ratolí blan (ADN del ratolí blanc) i no el que hi havia a l'òvul del ratolí marró ADN del ratolí marró).

Anònim ha dit...

El ratoli blanc transmet l'informació genètica ja que aquesta és troba en el nucli,el ratoli negre transmet l'ovul de el nou descendent, el ratoli blanc arribem a la conclució que el color de pél blanc es un caràcter dominant sobre el color negre i llavors als descendent li transmet el caràcter recesiu i no el dominant que seria el blanc i per això el descendent final que trobem te el color de pél negre.
direm que el fenotip que s'expressa és recessiu , ja que el color de pél dominant és el blanc.
Elias Galiano Vargas
2nb batx

Ester Rabell 1Batx-B ha dit...

Serà blanc, ja que s'extreu el nucli del ratolí de color negre i es fa servir el nucli de la cèl·lula somàtica del ratolí de color blanc, per tant el ratolí descendent serà de color blanc perquè en el nucli és on hi ha el DNA.

Unknown ha dit...

El fenotip del ratolí descendent serà de color blanc, ja que el fenotip és la representació del genotip i aquest s’obté a partir de la informació que conté el ADN.
Com que el ADN és l’encarregat de portar la informació genètica i és troba al interior del nucli, el ratolí serà de color blanc perquè el seu nucli és procedent de un ratolí de pel blanc, independentment que el òvul procedeixi d’un ratolí negre. Perquè la informació de l’individu només es troba al interior del nucli.

Anònim ha dit...

El pèl del ratolí resultant del procés serà de color blanc, ja que del ratolí on s'ha extret la informació genètica és de color blanc. Encara que els altres dos ratolins que intervenen en el procés siguin de color negre no interven en la genètica del nou individu,perquè la informació genètica es troba en el nucli i és del ratolí de pèl blanc d'on s'extreu el nucli.
Aina Eroles 1rB Batx.

Unknown ha dit...

El ratolí és una copia del blanc això vol dir que té el mateix ADN

Ainhoa Álvarez ha dit...

AINHOA ÁLVAREZ 1R Batx B
El color de pèl del ratolí que sortirà després d'aquest procés serà blanc ja que les cèl·lules que emmagatzemen la informació relacionada a aquests factors són les somàtiques i no pas les sexuals.

Unknown ha dit...

El descendent seria de color blanc.
Es degut a que la informació genètica, és a dir l'ADN, és la responsable de codificar la informació genètica del organisme.
Aquesta informació està a la cèl·lula somàtica, i la cèl·lula somàtica el seu genotip és nn.

Unknown ha dit...

Presentarà el color blanc ja que el nucli, que és a on hi ha l'informació genètic de lorganisme, que s'ha introduït era la del ratolí blanc.

Aura ha dit...

El ratolí blanc de fenotip de caràcter recessiu és l'origen de la informació genètica,ja que, és el que ha cedit el nucli cel.lular (única font de material hereditari de l'experiència). Els altres dos subjectes del que hi intervenen fan funcions de: donant d'òvul sense nucli (per tant, no se'n transmet material genètic) i de l'últim se'n fa un ús exclusivament d'espai de desenvolupament de l'embrió (vindria a ser una mena de portadora i no intervé tampoc a nivell genètic en el procés).
Per tant, com a conclusió el ratolí resultant d'això seria com el blanc original perquè és generat un embrió de mateix ADN.
Si no vaig errada aquesta tècnica és la que es va utilitzar el 1996 amb la clonació de l'ovella primerenca Dolly amb relatiu èxit i per aquest motiu el ratolí ha de ser obligatòriament del mateic color Que el blanc tot I presentar un al.lel recessiu
.

Marta Segura ha dit...

Quin fenotip, respecte al color
del pèl, presentarà el ratolí descendent d'aquest procés?

El ratolí descendent presentarà el seu pèl de color blanc. Tindrà el pèl de color blanc ja que del ratolí blanc li extreuen el nucli d'una cèl·lula somàtica, per tant el blanc té la informació genètica.

Marta Segura Tomàs

Joseba Sierra ha dit...

La informació genètica del ratolí creat forma part del ratolí que té el fenotip del color del pèl blanc, per tant, el més probable és que el ratolí format sigui blanc. Tot i així no es pot saber amb seguretat. Ja que si el ratolí blanc del qual s'extreu la informació genètica conté informació per a 2 al·lels diferents, i es donés el cas que la representació d'un d'ells depenguès d'algun factor del medi extern, llavors no podriem assegurar que el descendent sigui blanc.

Paula Vila ha dit...

Jo crec que el fenotip que es correspon al color del pèl será blanc.
El nucli de l' òvul és on hi ha l'informació genética del progenitor (ratolí negre). Si s'elimina el nucli, s'elimina aquesta informació.
Les cèl.lules somàtiques contenen ADN en el qual hi ha informació genética de l' individu al que constitueixen (ratolí blanc). Sí aquesta cèl.lula amb nucli i l' òvul amb el nucli extret es fusionen es produeix un procés que s' anomena clonació. Tenint en compte que només tenim informació genética provinent del nucli de la cèl.lula somática corresponent al ratolí blanc, i del ratolí negre no en tenim informació genética, ja que hem eliminat el nucli de l' òvul que la contenia, l' individu resultant, el descendent tindrà el pèl de color blanc ja que és el resultat d' un procés de clonació.

Unknown ha dit...

Respecte al fenotip del ratolí que naixerà (posant com a recessiu el gen que dóna la pigmentació blanca al pèl d'aquest i per tant entenent que el ratolí donant de la cèl•lula somàtica és aa) puc afirmar que serà de pelatge blanc ja que al treure el nucli de l'òvul aquest ja no conté cap mena d'informació genètica sobre el donant de l'òvul i per tant tota la informació que rebrà el descendent ve donada per el nucli de la cèl•lula somàtica extreta del ratolí blanc el qual li estarà passant el seu genotip aa i per tant el descendent només pot ser blanc com el donant de cèl•lula somàtica, el ratolí blanc.
Vera

Unknown ha dit...

El ratolí descendent d’aquest procés presentarà, respecte el caràcter del color de pèl, fenotip blanc. Per explicar-ho, hem de tenir en compte que és la informació genètica continguda en les molècules de DNA la que regula l’expressió dels caràcters en l’individu i que, per tant, dependrà únicament d’aquesta que es manifestin uns o altres fenotips.
Fixem-nos en la procedència de la informació genètica que posseeixen les cèl·lules del nou ratolí. Com podem observar en el diagrama, s’ha transferit el nucli cel·lular (estructura contenedora de la informació genètica de les cèl·lules eucariotes) d’una cèl·lula somàtica d’un ratolí de pèl blanc en un òvul procedent d’un ratolí marró, al qual se li havia extret el propi nucli anteriorment i al qual se li ha implantat també l’embrió resultant.
La informació genètica prové exclusivament, doncs, d’un ratolí blanc, de manera que la informació genètica del ratolí marró no serà, en cap cas, determinant, ni del fenotip per al color de pèl del descendent ni tampoc per a la regulació de cap dels caràcters que el constitueixen com a ésser viu.

Anònim ha dit...

El fenotip del ratolí descendent d'aquest procés, serà el pèl de color blanc. Perque l'informació genètica és del ratolí blanc encara que l'òvul sigui del ratolí de pèl negre i la gestació es faci al negre. Per tant, el ratolí resultant serà de pèl blanc.

Anna Gómez
Biologia 2nBatxB

Unknown ha dit...

El fenotip, respecte el color del pèl, del ratolí descendent serà el blanc. Serà aquest ja que fent aquest procés biotecnològic introduïm el nucli d’una cèl•lula somàtica (amb tots els cromosomes) en un òvul on s’ha extret el nucli. D’aquesta manera conté la mateixa informació genètica i a la pràctica serà iguals. Tan fa com sigui la informació de l’ésser hoste, ja que aquesta informació és extreta.

Unknown ha dit...

El fenotip del ratolí descendent ha de ser blanc, ja que la informació genètica es troba al nucli, i aquest l'agafen del ratolí blanc. Del ratolí negre només s'agafa l'òvul que seria el mètode de transport, per tant no influeix en la informació genètica. Podríem dubtar en si el ratolí del qual traiem la informació genètica porta un genotip recessiu negre, però podem deduir que no és així pel fet que l'al·lel recessiu acostuma a ser el clar i per això en aquest cas el blanc. I per tal que l'al·lel recessiu es manifesti hi ha de ser totalment. Així que el ratolí fill serà de color blanc perquè la informació genètica que hem agafat és del ratolí de genotip blanc totalment, i per tant fenotip blanc.

Martina Baliu 1r Batx B ha dit...

El fenotip del descendent d'aquest últim ratolí serà blanc. Ho podem saber ja que aquests tipus d'informacions venen donades per l'ADN del nucli, i en aquest cas l'embrió només té la informació genètica del ratolí blanc ja que del ratolí negre només se n'extreu un òvul sense nucli. Per tant tot i la mare del ratolí ser negre, el fill tindrà el pèl blanc com ja hem dit a causa del nucli de l'embrió que provenia d'un ratolñi blanc.

Marina Marfil 1rB ha dit...

En el nucli de la cèl·lula està situat l'ADN, el material genètic situat en els cromosomes i la informació genètica, és a dir, el ratolí blanc és el que passa la informació al seu descendent, i per tant obtindrà el fenotip blanc, i no negre perquè només li transfereix l'òvul.

Marina Marfil

Anònim ha dit...

La informació pel color del pèl del ratoli es troba codificada en l'ADN, que es troba en el nucli. El nucli de l'embrió prové del ratolí blanc. Per tant, el ratolí descendent serà de color blanc.

Josep Codina, 2n Batxillerat

MORGANA PALENCIA ha dit...

La pell del ratolí serà de color blanc perquè la inormació genètica està al nucli

Unknown ha dit...

En el procés de reproducció es pot observar com s'extreu el nucli de l'òvul del primer ratolí, que és el que conté la informació genètica de l'individu. Per tant, l'òvul del primer progenitor ja no podrà determinar el fenotip del seu descendent. A més a més, en la transferència del nucli extret d'una cèl•lula somàtica d'un ratolí blanc, la informació genètica d'aquest passarà automàticament a determinar el fenotip del color del pèl.
En aquest cas, és per això que el ratolí descendent serà de color blanc.


Unknown ha dit...

Aquest procés és part del procés de clonació en el què volem produïr un individu igual a un altre. En aquest cas en concret el descendent serà un ratolí de pèl blanc ja que s'ha eliminat el nucli (i per tant la informació genètica) del ratolí donant de l'òvul i s'ha incorporat i activat el nucli de la cèl·lula somàtica del ratolí de pèl blanc cosa que donarà un clon de tal ratolí. No serà necessària la seva fecundació ja que la cèl·lula de la que es farà servir el nucli ja és diploide. Com a puntuació es pot dir que la única informació genètica que mantindrà del ratolí de pèl fosc serà l'ADN mitocondrial, que no afecta en l'expressó del color de pèl.

Maria Lluïsa Sànchez ha dit...

El fenotip serà de color blanc perquè s'extreu el nucli de la cèl·lula d'un ratolí blanc (ja que és l'única que conserva el nucli), per tant el ratolí descendent serà blanc perquè el nucli és on hi ha el adn que porta tota la informació i només hi ha informació genètica del ratolí blanc.


Maria Lluïsa Sànchez
1r Batxillerat C

Unknown ha dit...

El ratolí descendent serà blanc, perquè el nucli és la part que conté la informació genètica i el nucli de la cèl·lula resultant és el del ratolí blanc.

Unknown ha dit...

El ratolí descendent serà de pèl blanc ja que tota la informació genètica prové del nucli de la cèl·lula que li han extret al ratolí blanc.

Unknown ha dit...

El fenotip respecte al color de la pell del nou individu serà el de color fosc ja que el genotip del gen del color blanc es recessiu i el de color fosc és el dominant.jordi torelló 4t A

Unknown ha dit...

El fenotip que presentarà la nova cría de ratolí serà el pèl blanc, ja que la informació genètica que aquest té, pertany a la del nucli de la cèl·lula somàtica del ratolí blanc. L'òvul del ratolí marró serveix simplement per a que aquest nucli tingui un 'medi' de creixement on dividir-se i esdevenir més tard un zigot; no aporta cap tipus d'informació genètica al nou individu.

Unknown ha dit...

El ratolí descendent d'aquest procés presentarà el fenotip blanc respecte al color del pèl perquè el nucli de la cèl·lula somàtica que es transfereix és del ratolí blanc.

Pol Soler ha dit...

Tal com podem veure, tota la informació genètica provindrà la de la rata blanca ja que és la donadora del nucli, i en canvi, la marró només és donadora d'un òvul sense nucli. Per tant, L'individu resultant serà una rata de color blanc.