Entrada destacada

638 - Accés a tots els recursos de ciències adn-dna.net

Recursos adn-dna.net En la següent web trobaràs l'accés a tots els recursos de ciències de la naturalesa: adn-dna.net . ...

dimarts, 1 d’abril de 2014

362- Ciències per al món contemporani: el canvi climàtic i la malària


Aquesta activitat està adreçada als alumnes de ciències per al món contemporani  de 1r de batxillerat, es tracta de respondre raonadament:
Com afecta el canvi climàtic a l'expansió de la malària?

En el següent video podem veure el cicle vital d'aquest paràsit.Altres recursos es poden consultar en l'aula virtual adn-dna.net:

Categoria: BIOLOGIA

Curs B09- Ecologia
Curs B06- Inmunologia
Curs B10- Cos humà: anatomia i fisiologia


Només seran publicades i avaluades les respostes incorporades a l'apartat de comentaris d'aquest blog adn-dna seguint els criteris indicats en el post 341.

En el lateral d'aquest blog hi ha l'enllaç per subscriure´s per email al blog adn-dna i també et pots subscriure al canal adn-dna.net a Youtube

Termini per publicar comentaris dilluns 7 d'abril a les 22:00h.

69 comentaris:

Coral Els Verdums ha dit...

Els països afectats per la malària es troben en latituds càlides, cosa que ens indica que el mosquit que n'és vector necessita una ambient càlid per viure o reproduïr-se.

Per tant, el canvi climàtic, a l'augmentar la temperatura del planeta, crearà una àrea més gran on la temperatura serà suficient per a l'existència d'aquest insecte, cosa que portarà que la malaltia que transmet pugui afectar-nos per exemple a la meitat sud d'euro-àsia, el sud de sud-amèria, la meitat sud d'amèrica del nord o austràlia.

Unknown ha dit...

La malària és una protozoosi de caràcter febril produïda pel paràsit Plasmodium que s'encomana per la picada del mosquit Anopheles femella, que és el vector; els mascles no piquen, ja que s'alimenten de vegetals.
S’ha comprovat que "el que més influeix " sobre els paràsits és el clima , el que permet fer prediccions " raonables" sobre el seu impacte futur en cada regió , gràcies als models de canvi climàtic amb diferents escenaris .
Els efectes del canvi climàtic poden ser molt més complexes del que es pensava l’escalfament afavorirà qualsevol tipus de paràsit transmès per insectes.
El fet de tenir un clima àrid o sec com pot ser al estiu que patim un temps molt calorós donarà més possibilitats al paràsit d’evadir el nostre sistema immunitari . Un petit augment en la temperatura en el futur podria resultar milions de casos de la malaltia. Els investigadors han trobat evidències que els mosquits que transmeten la malària es traslladen a zones més elevades segons va pujant la temperatura.
Les persones que viuen en àrees muntanyoses de Àfrica i Sud Amèrica no tenen un sistema immunològic adequat,per tant faciliten l'expansió de la malaltia, les dones en estat de gestació són especialment atractives pels mosquits i per la malària perquè en elles la resposta immunitària és especialment nefasta donada la sensibilitat del fetus a la infecció (el fetus no té un sistema immunitari desenvolupat). I també les persones que viuen amb el VIH són qui tenen més risc de patir la malaltia.
En general, la malària és una malaltia curable si hi ha un diagnòstic precoç i un tractament adequat però actualment no existeix una vacuna contra la malària aprovada per utilitzar en éssers humans
Al voltant de 250 milions de persones estan afectades amb malària. Aquesta malaltia afecta a milions de persones a l’any.

Unknown ha dit...

El canvi climàtic augmentarà les possibilitats de transmissió de la Malària, tan en les zones on hi ha la malaltia, a les zones on la malaltia està controlada i a zones on temporalment no ha existit. Com a conseqüència del canvi climàtic, aquest augment de temperatures, de precipitacions, de humitat i a més a més , un augment de les sequeres, provocaran que la transmissió de la Malària a través dels mosquits augmenti ja que són unes condicions ambientals que proporcionen unes bones condicions per a la reproducció del mosquit. Cal afegir que en, llocs on la Malària ja és un problema, un augment de la temperatura alterarà el creixement del virus en el mosquit i això li permetrà reproduir-se més ràpid i per tan augmentarà la seva transmissió. A vegades, el canvi climàtic pot provocar fortes pluges i com a conseqüència, aquestes pluges poden emportar-se els llocs de reproducció dels mosquits que portin la malaltia i així reduir els transmissors de la Malària.

Unknown ha dit...

El mosquit que transmet el paràsit de la malària viu en àrees tropicals. Així que en un principi, les zones de l'hemisferi nord com seria la península ibèrica, quedarien abscents d'aquest insecte transmissor. Ara bé, degut al canvi climàtic, aquestes zones veuen modificades la temperatura i la humitat cap a millor per a la reproducció i correcta fisiologia del mosquit. Queda clar, doncs, que el canvi climàtic és favorable per l'aparició de la malària en zones on abans no existia.

Martina Baliu ha dit...

Com afecta el canvi climàtic en la malària?
El canvi climàtic es defineix com una variació estadísticament significativa ja sigui de l'estat mitjà del clima o de la seva variabilitat i que persisteix durant un llarg període, per altra banda la malària és la malaltia tropical parasitària transmesa per mosquits més important i mortífera del món, mata aproximadament 1 milió de persones i afecta fins a 1.000 milions de persones en 109 països d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina.
La variació en les condicions climàtiques, com la temperatura, els patrons de pluja i la humitat, té un efecte profund en la vida del mosquit i en el desenvolupament d’aquests i com a conseqüència, en la transmissió de la malaltia.
La temperatura ha pujat significativament durant els últims 100 anys, alguns experts creuen que aquest augment accelerarà la velocitat de transmissió de les malalties transmeses per mosquits i ampliarà la seva distribució geogràfica.
En llocs on la malària ja és un problema, l’augment de les temperatures alteraria el cicle de creixement del mosquit, per tant, es desenvoluparà més ràpidament i augmentarà la seva transmissió.

Martina Baliu 1r Batx B

Unknown ha dit...

La malària és la malaltia causada per un paràsit més important del món ja que és la responsable de la mort de més d’un milió de persones a l’any, a més, gran part d’aquestes morts són nens, principalment africans.

La malaltia, com s’observa al vídeo, es transmet per mitjà d’un mosquit (Anopheles) que fa de vector (transporta el protozou Plasmodium) i es troba principalment a l’Àfrica pel seu clima afavoridor pel desenvolupament del mosquit. Altres zones on s’hi troba: Amèrica Central, Amèrica del sud (al nord), India i al sud-est asiàtic.

Una forma d’evitar la malària es mitjançant mosquiteres, ja que aquest mosquit pica de nit mentre de dia descansa.

El cicle de la malària de forma resumida seria el següent:
1)Un mosquit que transporta el protozou pica una persona sana.
2)Els esporozoids (protozous en l’etapa del seu cicle que poden infectar) passen de la sang a les cèl•lules del fetge on es reprodueixen.
3)Passen als globuls vermells on formen gàmetes.
4)Quan un nou mosquit pica la persona afectada, aquest incorpora al seu organisme els gàmetes.
5)Els gàmetes es reprodueixen al seu estómac i es desenvolupa el protozou
6)Quan aquest mosquit pica una persona, li transmet la malaltia.

Responent a la pregunta, el canvi climàtic té molta relació amb la malaltia de la malària ja que com he mencionat, els mosquits que la transmeten es troben a climes càlids, i a causa del canvi climàtic zones temperades del planeta s’estan tornant cada cop més calentes, el que pot provocar que poblacions d’aquest mosquits es desenvolupin a aquestes zones i que la malaltia afecti a més persones.

Unknown ha dit...

L'augment de les temperatures associat al canvi climàtic pot provocar un increment significatiu dels casos de malària en moltes regions densament poblades del planeta com Àfrica i Amèrica del Sud, regions que fins ara estaven relativament protegides d'aquesta malaltia a causa que es troben en zones elevades i fredes, on el mosquit transmissor té dificultats per completar el cicle reproductor. Els dos factors principals d’aquest augment de la malària són l'augment de la temperatura i els canvis en la precipitació pluvial, que afavoreixen la reproducció d'insectes que transmet aquest tipus de malaltia fins i tot en llocs on mai s’havia trobat cap signe de malalts amb malària a causa d’aquest canvi climàtic d’aquí uns anys es preveu que estaran sotmesos a aquest insecte i com a conseqüència a aquesta enfermetat. També l’augment de la humitat i las sequeres poden convertir els rius en tolls, i aquests llocs son els preferits pels mosquits per reproduir-se i per tant augmentarà en nombre de mosquits.

Unknown ha dit...

Com afecta el canvi climàtic a l'expansió de la malària?
El canvi climàtic es defineix com una variació estadísticament significativa del clima, que persisteix durant un llarg període - en general durant dècades o períodes més prolongats- i que pot atribuir-se a processos naturals interns , forces externes , o canvis antropogènics persistents en la composició de l'atmosfera o en l'ús de la Terra.
La malària és la malaltia tropical parasitària transmesa per mosquits més important i mortífera del món, mata aproximadament 1 milió de persones i afecta fins a 1.000 milions de persones en 109 països d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina.
La variació en les condicions climàtiques, com la temperatura, els patrons de pluja i la humitat, té un efecte profund en la llargada de la vida del mosquit i en el desenvolupament dels paràsits de la malària en el mosquit i, en conseqüència , en la transmissió de la malaltia.
En definitiva puc dir que amb l’augment de temperatures que s’està produint a causa del canvi climàtic, el mosquit de la malària pot acabar el seu procés de reproducció en moltes més àrees on abans no podia degut a les baixes temperatures, i per tant això provoca l’expansió d’aquesta malaltia.

Unknown ha dit...

Albert Escolar Vives
La malària es una malaltia que es produeix de manera majoritària a les zones tropicals, allà on el clima es més càlid. Com per exemple les regions del sud del continent Africà. Es produeix principalment en aquestes zones perquè el clima es càlid, i per tant abunden les possibilitats de adquirir el paràsit del gènere plasmòdium, per exemple et pot picar un mosquit, injectant en el teu cos aquest paràsit. Per això el canvi climàtic pot comportar l'expansió de la malaltia. ja que si la temperatura de la Terra augmenta considerablement hi hauran més casos de malària arreu del mon i no tant sols en zones concretes.

bertaa ha dit...

BERTA GRACIA 1rB

La malària és una malatia provocada per un protozou de caràcter febril, produida per el paràsit Plasmodium, que s'encomana per la picada del mosquit Anopheles femella, els mascles no piquen perquè s'alimenten de vegetals.
L'únic cas de contagi directe entre humans és el d'una dona embarassada que transmet la infecció via trasplacentària al fetus.
Els símptomes són molt variats: cursa amb febre entre els 8 i 30 dies posteriors a la infecció i pot estar acompanyada, o no, de dolor (de cap o muscular), diarrea, decaïment i tos.
Aquesta malaltia és més comuna en els països subdesenvolupats, com podria ser a Sud-Àfrica i mata un milió de persones a mésa a més d'afectar fins a un 1.000 milions de persones en 109 països d' Àfrica, Àsia, i Amèrcia Llatina.

La malària està relacionada amb el canvi climàtic. Les variacións climàtiques, com la pluja, la temperatura o la humitat, tenen efecte en la longitud del mosquit i el desenvolupament del paràsit del mosquit i en conseqüència de la transmició de la malaltia.

En els útilms 100 anys la temperatura mundial ha augmentat i mitjançant algunes proves s'ha observart que aquest augment de temperatura accelerarà la velocitat de transmició de les malalties trasmeses per mosquits, a més a més ampliara la seva distribució geogràfica.
Per tant, el canvi climàtic expandeix la malària cap a noves terres on ha augemntat la temperatura.

Unknown ha dit...

El canvi climàtic i la malària estan estretament units. L’augment de la temperatura i les variacions de les precipitacions i la humitat fan que el mosquit Aanapheles, causant d’aquesta malaltia, s’instal•li en llocs on ja havia estat eradicada. A més, aquests factors també poden fer augmentar la velocitat de propagació.
La vigilància i la prevenció són els principals components per la lluita contra la malària per l’Organització Mundial de la Salut (ONS) des de 1992.

Oriol Bacardit

Jordi ha dit...

Jordi Bernadet Valero

La malària com d'altres tantes malalties infeccioses és estacional. Que vull dir amb això? Doncs que depen de la temperatura o de la pressió atmosfèrica que hi hagi en una zona pot fer variar la quantitat de malalties en nous individus. Dos exemples clar són per exemple, a les zones de l'hemisferi nord on hi ha un clima temperat les malalties abunden més a l'hivern i al principi de la primavera, a Barcelona per exemple a causa de la seva latitud i càlida temperatura la presència de malalties infeccioses augmenten en l'estiu.
La relació de l'augment de tot això en relació amb el canvi climàtic és clar, si a causa del canvi climàtic les temperatures augmenten i per tant les latituds baixen això provocarà l'augment de les malalties infeccioses. Entre elles, la malària.

Unknown ha dit...

Les àrees de distribució, la durada dels períodes d’activitat del vector i de multiplicació dels patògens en el vector, es poden veure afectades pel canvi climàtic. El canvi climàtic pot ampliar la durada de l’estació de transmissió i facilitar la dispersió dels vectors a latituds i altituds més elevades i incrementar la multiplicació del patogen en el vector, però també, un excés de calor pot reduir la supervivència dels vectors en algunes àrees.
Dins de les malalties transmeses per vector cal tenir en compte el canvi en les zones de distribució dels hostes homeoterms no humans, les variacions en les zones de distribució i en els períodes d’activitat dels vectors poiquiloterms i els períodes de multiplicació dels patògens en els vectors .
Els mosquits, com tot animal poiquiloterm, tenen unes àrees de distribució que solen dependre de la temperatura – amb temperatures mínimes, òptimes i màximes-, i de la disponibilitat d’aigua entollada per multiplicar-se. També el Plasmodium té una temperatura màxima i mínima per poder multiplicar-se en el vector.
Aquesta temperatura és bastant elevada així que si augmenta la temperatura global del planeta, les àrees de distribució seran més grans i provocaran molts més casos de malària. Una malaltia que és mortal en països subdesenvolupats.

Anna Dàvila ha dit...

El canvi climàtic es defineix com una variació estadísticament significativa ja sigui del estat mitjà del clima o de la seva variabilitat , que persisteix durant un llarg període i que pot atribuir-se a processos naturals interns , forces externes , o canvis antropogènics persistents en la composició de l'atmosfera o en l'ús de la terra . La malària , la malaltia tropical parasitària transmesa per mosquits més important i mortífera del món , mata aproximadament 1 milió de persones i afecta fins a 1.000 milions de persones en 109 països d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina . La reducció de l'efecte de la malària contribuirà significativament als esforços per assolir els Objectius de Desenvolupament del Mil · lenni , acordats per tots els estats membres de les Nacions Unides . La variació en les condicions climàtiques , com la temperatura , els patrons de pluja i la humitat , té un efecte profund en la longevitat del mosquit i en el desenvolupament dels paràsits de la malària en el mosquit i , en conseqüència , en la transmissió de la malaltia.

La temperatura mundial ha augmentat significativament en els darrers 100 anys , amb una tendència accelerada a l'escalfament desde mitjans del decenni de 19504 . Models elementals suggereixen que aquest augment accelerarà la velocitat de transmissió de les malalties transmeses per mosquits i ampliarà la seva distribució geográfica , i identifiquen , en particular , un augment de la malària com un possible efecte del canvi climàtic . Mentre que alguns estudis parlen d'un augment en la propagació de la malaltia en les zones endèmiques de malària actuals o la reaparició de la malaltia en les zones que han controlat la seva transmissió o eliminat la malaltia en el pasat, altres conclouen que no existeix cap relació entre la malària i el canvi climátic . Històricament , la malària era endèmica a Europa , fins i tot a Escandinàvia , però va ser eliminada en 1975 - tot i l'augment de la temperatura mundial - a causa de la millora de les condicions socioeconòmiques , la millora del reg i el drenatge , la introducció de nous mètodes de cultiu , els canvis de comportament , i l'accés a una millor atenció sanitaria.

A causa de la complexa relació entre la malària i el canvi climàtic , encara persisteixen llacunes en el que sabem sobre els mecanismes que els vinculen . El canvi climàtic augmentarà les possibilitats de transmissió de la malària a les zones tradicionals de prevalença de la malaltia, en les zones on ha estat controlada i en noves zones en què tradicionalment no ha existit . Un augment de la temperatura , les precipitacions i la humitat pot provocar una proliferació dels mosquits que transmeten la malària a majors altituds , el que tindria com a resultat un augment de la transmissió de la malària en les zones en les que prèviament no s'havia registrat la presència de la malaltia . En altituds inferiors on la malària ja és un problema , un augment de les temperatures alterarà el cicle de creixement del paràsit en el mosquit , el que li permetrà desenvolupar-se més ràpidament , augmentarà la transmissió i , per tant , tindrà conseqüències sobre la càrrega de malaltia.

Anna Dávila 1rB

Unknown ha dit...

L'augment de les temperatures associat al canvi climàtic pot provocar un increment de casos de malària en regions molt poblades de l'Àfrica i Amèrica del Sud que fins ara estaven relativament protegides d'aquesta malaltia.
Això era degut a que es trobaven en zones elevades i fredes a on el mosquit Anopheles transmissor de la malària tenia dificultats per completar el seu cicle reproductor. Si ara aquestes temperatures augmentessin, les zones esmentades anteriorment també es veurien afectades per la malaltia. Això suposaria un augment de mortalitat encara més elevat que el què suposa actualment la malària (unes 650.000 morts i 220 milions de persones infectades cada any).

Maria Codina Castillo, Ciències del món contemporani, 1r Batxillerat C

Unknown ha dit...

MORGANA PALENCIA: Tots els animals necessiten unes condicions mediambientals específiques per poder viure i reproduir-se. En el cas del mosquit transmisor de la malària, aquest necessita viure en un lloc on les temperatures siguin altes i les plujes intenses.
El canvi climàtic es caracteritza per això mateix: augmenta les precipitacions, la humitat i la temperatura global. Tot plegat, permet que zones on el mosquit abans no podia sobreviure, ara pugui arribar-hi i com a conseqüència, expandir geograficament la malaltia.

Unknown ha dit...

El canvi climàtic afecta directament a l'enfermetat de la malària ja que la variació de les condicions climàtiques com la temperatura, les plujes i la humitat tenen un efecte molt directe en els mosquits i en el desenvolupament dels paràsits de la malària en el mosquit; i en conseqüència, la transmissió de la enfermetat.

Carles Pauné, Chals ha dit...

Respecte la pregunta del post 362, sobre com el canvi climàtic d'avui en dia afecta a l'expansió de la malària, després de vure el vídeo i de fer una petita recerca, podem dir:

El canvi climàtic està afavorint condicions ambientals per a la colonització i reproducció del mosquit que provoca la malaltia de la malària en zones en les quals abans era impensable la seva presència.

Varis especialistes en salut i ecologia humana assenyalen que mapes comparatius mostren augment en la colonització del mosquit des de 1970 a la data d'avui.

Actualment, l'insecte està present en el 70 per cent dels llocs on existeixen assentaments humans.

Per què? ens preguntem doncs és senzill: La malaltia que és transmesa per els mosquits està traslladant-se a regions en què, si no fora per l'augment de temperatura, mai haguessin arribat i així va creixent exponencialment.

Mirant cap al futur els especialistes adverteixen que per a finals de la dècada es calcula un augment de tres a cinc graus centígrads de la temperatura mundial, per tant els casos de malària es podrien arribar a duplicar durant les porperes dècades.

Final i personalment, només dir que es el matiex dilema de sempre: el medi ambient, el desenvolupament sostenible, el consum responsable... i que per tant no cal dir res al respecte. Crec que tothom està més que concenciat tant a nivell individual com a institucional i que els humans sóm tant estúpids que ens estem fent mal a nosaltres mateixos, però bé... qué hi farem?

Carles Pauné
1r Batxillerat A

Unknown ha dit...

Aquest mosquit anomenat “anopheles” viu a països càlids ( africa). L’augment de la contaminació destrueix la capa d’ozó que protegeix la Terra dels raigs solars. Això provoca l’escalfament del planeta. S’ha vist que amb l’escalfament del planeta esta augmentant o apareixent a Europa malalties que eren endèmiques de països càlids com ara la malària. La malària es una malaltia provocada per la picada d’un mosquit anomenat “anopheles” i que porta a la saliva un paràsit anomenat “plasmòdium”. Aquest paràsit passa a la sang, i per tant envaeix tots els òrgans del osta (malalt) provocant febres molt altes i en alguns casos la mort.

Maria Sabater Urteaga 1r A batxillerat

Marc ha dit...

Hi ha una gran relació entre la malària i el canvi climàtic.
El canvi climàtic augmentarà les possibilitats de transmissió de la malària en les zones tradicionals, en les zones on ha sigut controlada i en zones on tradicionalment mai han existit. Un augment de la temperatura, de les precipitacions i de la humitat, pot provocar una proliferació dels mosquits que transmeten la malària a més gran altura, això tindria com a resultat un augment de la transmissió de la malària en zones on previament no s'hi havia registrat la presència de la malaltia.
En altures inferiors, on la malària ja és un problema, l'augment de les temperatures modificarà el cicle de creixement del paràsit en el mosquit, això li permetrà desenvoluparse més rapidament, augmentarà la transmissió i, per tant tindrà conseqüència sobre la malaltia.
Marc Bernadet

Unknown ha dit...

Àfrica juntament amb els països tropicals és una de les zones més afectades per la malària. Això és a causa de les seves altes temperatures.
Amb el canvi climàtic es prediu molts efectes sobre la biodiversitat. Es produirà l’extinció d’animals i plantes, ja que els hàbitats canviaran tan ràpidament que moltes espècies no es podran adaptar a temps i també provocarà l’augment la de la malària i altres malalties de transmissió per insectes.
Els mosquits que transmeten la malària depenen molt del clima. Nomes es poden reproduir i sobreviure en climes on les temperatures siguin molt elevades. Amb el canvi climàtic produirà un augment de les temperatures que provocarà que les estacions de transmissió de les malalties transmeses per vectors es prolonguin i que alternin la seva distribució geogràfica. Per tan la malària s’expandiria molt ràpidament a indrets on ara no hi afecta i moltes més persones serien infectades.
Per tan el canvi climàtic al fer augmentar les temperatures arreu de la terra produeix un augment del risc de contraure a aquesta malaltia en altes altituds on actualment no hi afecta. És a dir que l’augment del canvi climàtic va lligat amb l’augment de la transmissió de la malària.

Unknown ha dit...

El canvi climàtic és un dels factors que fa que la malària i altres malalties infeccioses s’estenguin més ràpid . Cada any moren unes 15.000 persones més per culpa d’ aquestes malalties i es creu que és causat per aquest canvi climàtic. També s’ha observat que la malària ha arribat a llocs on abans no hi era i això fa pensar que el canvi climàtic és el responsable principal.

Unknown ha dit...

El canvi climàtic afecta en l'expanció de la malària pel món perque el mosquit que la transmet està habituat a temperatures tropicals i , per tant, si la temperatura augmenta, el mosquit es pot anar desplaçant per la resta del món.

Marc Torrents Yeste
1r Btx B

Saül Claramunt ha dit...

El paràsit que provoca la malària es transmet per mitjà de zoonosis, mitjançant un mosquit que funciona de vector de la malaltia. Quan un mosquit pica a una persona infectada aquest es transforma en portador del paràsit i si en piqués a una de sana aquesta seria infectada. Aquesta malaltia s’està estenent a arreu per culpa del canvi climàtic que fa que en llocs on abans no tenien climes tropicals ara els hi tinguin. Aquests mosquits, portadors del paràsit que provoca la malària, emigren cap a zones noves i allà infecten a nous malalts que seran, possiblement picats per nous mosquits i així s’estén arreu. Si no fos per l’escalfament global els mosquits no s’estendrien a zones noves i no infectarien a nous malalts.

Unknown ha dit...

El canvi climàtic, que definim com a un augment global de la temperatura de la Terra, és un tema present en la societat actual que ha encès totes les alarmes per diferents motius. El fum dels cotxes, de les fàbriques i altres gasos hivernacle tenen conseqüències directes i irreversibles sobre l’atmosfera i, per tant, la superfície del planeta. Una d’aquestes conseqüències és l’augment de la temperatura, ja que els gasos hivernacle augmenten l’efecte hivernacle que s’encarrega de mantenir els rajos infrarojos i ultraviolats del sol per tal de mantenir un nivell de temperatura determinat. Si aquests gasos augmenten, cada vegada la temperatura global de la Terra serà més i més alta (és el que està passant en l’actualitat).

Aquest augment de temperatures provoca, entre altres coses com l’augment del nivell del mar, l’aparició de malalties tropicals a zones que no ho són. Una d’aquestes malalties és la malària. La malària és una malaltia infecciosa provocada pels paràsits Plasmodium, que entren en contacte amb el cos humà a través de la picada del mosquit Anopheles femella i que arriben al fetge, on s’instal•len, s’alimenten i es multipliquen. Qual les cèl•lules comencen a explotar, els paràsits ataquen els glòbuls vermells, a través dels quals s’expandeix per tot el cos, iniciant una resposta del cos que consisteix en un augment de la temperatura corporal (febre, suor, dolors musculars) en va, ja que els paràsits creixen de forma exponencial i poden arribar a atacar el cervell. El cos es comença a col•lapsar i a poc a poc les cèl•lules del cervell van aturant-se a la mateixa vegada que el cos s’atura i entra en coma.

Si aquesta malaltia es dona a zones amb unes temperatures aptes per la vida d’aquest mosquit, ara, zones amb altituds més elevades com els Andes (2100 km), comencen a veure brots de malària, ja que els mosquits poden sobreviure a noves zones amb altes temperatures.

Per tant, podem dir que el canvi climàtic provoca que zones que no són tropicals tinguin unes temperatures prou altes perquè s’hi propagui la malària, ja que el mosquit que la provoca es podrà dirigir a nous països: la malaltia s’expandirà molt més fàcilment a nous indrets del món. A més, els hiverns són cada vegada menys freds, cosa que provoca que molts paràsits que abans morien de baixes temperatures, ara puguin sobreviure a aquesta època de l’any.

En un futur, és molt possible que arribem a tenir a Espanya malalties tropicals de forma habitual si no s’atura el canvi climàtic. Malgrat l’aplicació del Protocol de Kioto (acord internacional per la reducció de les emissions de gasos que provoquen l’efecte hivernacle), el nivell d’aquests gasos continua augmentant i seran necessàries noves mesures per prevenir aquests canvis catastròfics.

Bert ha dit...

El canvi climàtic afecta en gran quantitat a l’expansió de la malària entre d’altres malalties.
La relació entre clima i salut humana pot ser complexa i difícil d'establir. Avui en dia, un clima cada vegada més inestable, la pèrdua accelerada de biodiversitat i la desigualtat socioeconòmica afecten la resistència dels sistemes naturals. Els canvis en l'ús del sòl afecten la distribució dels agents portadors de malalties com els rosegadors i els insectes, mentre que el clima incideix directament en la durada i intensitat dels brots de malalties. D'aquesta manera diverses malalties, han reaparegut o s'han intensificat en diverses parts del món.
El clima influeix molt en les malalties causades per vectors com els mosquits, les papares, les puces, les mosques i altres insectes.
Aquests vectors de sang freda són extremadament sensibles als efectes directes del clima com temperatura, patrons de precipitació i vent , ja que influeixen en el seu comportament, desenvolupament i reproducció. Si el canvi climàtic millora la longevitat, augmenta la reproducció i per tant augmenta la freqüència de picades d'aquests insectes a la població o altera els seus rangs de distribució amb la qual cosa pot originar un augment de gent afectada.

L'augment en la calor no és l'única causa de l’augment de les infeccions transmeses per vectors; també podríem incloure-hi: les inundacions i les sequeres causades pel canvi climàtic ja que permeten unes determinades condicions que afavoreixen al desenvolupament d'insectes; per exemple, l'aigua que queda estancada forma bassals que són incubadores ideals per mosquits.

La malària és una malaltia transmesa per un mosquit (Anopheles) l'agent portador d'un protozoario (Plasmodium), que es el que causa la malaltia. La malària està molt més estesa avui que fa 20 anys i Àfrica és el continent més afectat.
Els mosquits han desenvolupat resistència als insecticides i el paràsit és resistent als medicaments més comuns; de moment no hi ha vacunes, ni es preveu que hi hagi en un futur proper.
Aquesta malaltia és extremadament sensible als canvis locals en la temperatura i la precipitació anual. A conseqüència d’això s’han fet investigacions per tractar d’establir l’impacte del canvi climàtic sobre la seva dinàmica i transmissió.

Estudis, prediuen que un escalfament global causarà la transmissió de malària a majors altituds i latituds.
En definitiva, els canvis ecològics units a una major variabilitat climàtica i una tendència a l'escalfament tenen un paper cada vegada més important en la propagació d'aquesta malaltia.

Unknown ha dit...

En l'actualitat, el canvi climàtic del qual es parla es relaciona amb l'augment de la temperatura global, cosa que es pot relacionar amb l'expansió de la malària. No cal dir, però que els canvis climàtics al llarg de la història no tenen sempre com a conseqüència un creixement de temperatures, sinó poden ser al inrevés i així influenciant la malària, també.
Bé, la relació que hi ha és que, el desenvolupament del paràsit plasmodium dins dels mosquits portadors de la malaltia, es produeix quan hi ha unes condicions bones, és a dir, necessiten una temperatura mínima. Com més alta la temperatura és, més població de mosquits hi ha i millors són les condicions per al desenvolupament dels protozous que parasiten en els humans.
Aquesta és la idea general que s'ha acceptat després d'haver-se observat i estudiat. Ara bé, també hi ha aquells científics qui diuen que l'augment de temperatura pot afavorir el desenvolupament, però reduir el nivell d'infecció de la malaltia. Encara queda per veure que passarà amb l'expansió de la malària els propers anys.

Robin Jiménez
1r Batx. A

Gil ha dit...

La malària és una malaltia parasitària provocada per protozous del gènere Plasmòdium que es caracteritza per provocar febres altes i anèmia. El paràsit és transmès a les persones per mitjà de picades de mosquits infectats.

El fet que la malaltia sigui transmesa mitjançant aquests insectes fa que es cregui que el canvi climàtic, per mitjà de l'escalfament global afavoreixi les condicions de vida d'aquests transmissors (acostumats a climes tropicals), per tant n'augmenta la població, el nombre de picades, d'infectats...

Per això la majoria d'hipòtesis afirmen que sí que hi ha una relació entre l'escalfament global i l'augment de malària, però també n'he trobat d'altres que diuen que no és per temes climàtics, sinó que és per temes de resistència que oposen cada vegada més els transmissors als medicaments, insecticides...

Unknown ha dit...

La malaria es una malaltia provocada per la picada de la femella del mosquit anòfel. Així doncs, veiem que el portador d'aquesta malaltia és el mosquit anòfel. Aquest insecte viu millor si la temperatura ambient és elevada. Per tant, arribem a la conclusió que si el canvi climàtic del planeta augmenta la seva temperatura, això farà que hi hagi més regions on el mosquit causant d'aquesta malaltia es pugui reproduir i pugui viure amb facilitat. Això portarà que més persones estiguin exposades al risc de ser picades i per tant, que hi hagi més casos de malària al món.

Marta Calleja
1r batx A

Unknown ha dit...

Un dels efectes més coneguts del canvi climàtic és l'augment de la temperatura en molts llocs del planeta. Si sabem que els mosquits solen viure en un medi càlid i a la vegada que el canvi climàtic provoca el creixement d'aquestes zones podem deduir que els mosquits tindran més extensió per propagar la malaltia de la malària.

Unknown ha dit...

Els paràsits causants de la malària es transmeten per mitjà d’una raça de mosquit que s’anomena Anopheles. Aquest mosquit, com qualsevol insecte, quan fa més bon temps es pot reproduir millor i per tant alimentar-se de sang més freqüentment, això fa que el virus de la malària s'expandeixi més ràpidament i la malaltia prosperi.

Avui en dia, amb el canvi climàtic, les temperatures ascendeixen d’una manera continua. Això està tenint com a efecte secundari que els mosquits que transporten aquests paràsits es reprodueixin exponencialment, augmentant així el risc de patir malària.

Per tant, el canvi climàtic no ajuda a l’erradicació d’aquest mosquit, com tampoc a l’eliminació de la malària.

Alexandre Ars Pujol
1r A

Unknown ha dit...

Per entendre perquè la mal`ària afecta al canvi climàtic cal recordar que el mitjà de transmissió d'aquesta malàltia és el mosquit.
La variació de les condicions climàtiques; freqüència de pluges, humitat, temperatura condicionen els mosquits i el desenvolupament de la malàltia
Amb l'augment de la temperatura mundial provoca un augment de transmissió de la malaltia. El canvi climàtic fa augmentar les possibilitats de l'augment de la malària entre la població; provoca un millor desenvolupament del paràsit i si continuen augmentant les temperatures i les precipitacions el cicle de creixement patirà un canvi dràstic i important.

És difícil qualificar l'influència del canvi climàtic en la malària ja que en el desenvolupament de la malaltia també depenen altres factores com la població, el lloc geogràfic, l'assistència mèdica...

Tot i així s'ha de tenir present les conseqüències en aquesta malaltia del canvi climàtic provocant una transmissió més ràpida i dificultant el seu control.

manel ha dit...

El canvi climàtic fa que les temperatures augmentin i disminueixin. I un grup de investigadors a demostrat que els mosquits que passen la malària es traslladen a zones més elevades segons va pujant la temperatura. I les persones que viuen a més altura no tenen un sistema immunològic adequat, i això facilita la expansió d'aquesta malaltia.
I es per aquest motiu el canvi climàtic afecta a l'expansió de la malària.


Manel Marti Rosich 1r B

Unknown ha dit...

Com es veu en vídeo la malària és una malaltia causada del paràsit Plasmòdium, el qual és transportat per un mosquit. Els mosquits acostumen a desenvolupar-se en zones càlides i d'aquesta manera aquesta malaltia s'ha conservat únicament a zones tropicals ja que el mosquit no es pot reproduir si el clima no l'ajuda. Per tant, serralades amb certa altitud han mantingut aquesta espècie de mosquit aïllada en Àfrica. El canvi climàtic incita a un augment de la temperatura mundial. Si la temperatura augmenta confortablement per aquest tipus de mosquit, no hi ha cap motiu per a que aquest no s'expandeixi i comenci a afectar noves zones. Per això cal evitar un canvi climàtic, ja que podria provocar molts casos com aquesta expansió.

Del kenneth

Ainhoa Álvarez ha dit...

El canvi climàtic afavoreix l'expansió de la malària. Degut a que la malària és un insecte, l'augment de temperatura i els canvis en la precipitació pluvial afavoreixen aquest tipus de reproducció. A més d'afavorir la seva reproducció, també hi haurà un augment de zones on puguem, trobar aquesta espècie, ja que poc a poc la temperatura augmentarà per tot el món.
Els viatges a països tropicals també pot fer que aparegui la malària a països que actualment no la pateixen, així com que a països que ara són susceptibles a aquest insecte ho siguin.

Unknown ha dit...

A conseqüència del canvi climàtic, augmenta la temperatura. L’efecte que té això sobre la malària és que les zones on abans hi feia fred, a causa de l’augment de la temperatura, ara hi fa calor. La qual cosa fa que la malària es propagui més en les zones càlides, ja que la malària en les zones fredes no s’hi propaga. Llavors, com que aquestes zones on abans feia fred ara hi fa calor, doncs la malària s’hi pot propagar.
En pot ser un exemple el que els habitants de les regions muntanyoses d’Àfrica i Amèrica del Sud, s’han d’afrontar a un risc creixent d’infecció de la malària que transmeten els mosquits portadors durant els anys més càlids.

Unknown ha dit...

L’explicació és molt senzilla. Tots el animals viuen en un determinat hàbitat i quan en surten, ja sigui perquè nosaltres els traiem d’aquest o perquè es desplacen, poden passar dues coses: Que sobrevisquin o que es morin. Ara bé, imaginem que anem desplaçant un hàbitat, unes condicions de vida d’una zona, a simple vista només desplacem una àrea determinada però en realitat al moure-ho també estem fent que els animals que vivien en aquell hàbitat es desplacin conjuntament amb ell.
Fa uns anys va començar un fenomen originat pels éssers humans que identifiquem com a canvi climàtic. Un dels efectes d’aquest canvi climàtic és la variació de les temperatures, que produeix que molts éssers vius que només podien viure als equadors del planeta comencin a desplaçar-se cap a zones més temperades en les quals el clima ha variat cap a calorós. Aquestes “emigracions” en alguns poden acabar extingint els animals autòctons d’una zona però anem al cas de la malària.
El mosquit que transmet la malària, també conegut amb el nom de mosquit Anopheles, en teoria i fins ara només vivia en zones de l’Àfrica, tot i així sembla que a causa del canvi climàtic aquest podria anar desplaçant el seu hàbitat fins a zones més temperades com per exemple Europa; d’aquesta manera el desplaçament del mosquit també comportaria un desenvolupament de la malaltia a països com el nostre. Pot semblar un fet llunyà però m’agradaria recordar i comparar el mosquit tigre: Fa menys de tres anys el mosquit tigre arriba al Delta de l’Ebre a partir d’aquí s’expandeix per Catalunya i avui en dia ja el podem trobar a la gran majoria dels llocs del territori català.
Vull concloure dient que per culpa del canvi climàtic, l’expansió de la malària a altres països per culpa del mosquit Anopheles és quasi inevitable.

Marc Arnau Roca
1r Batxillerat A

Unknown ha dit...

El canvi climàtic fa que les diferents zones del planeta experimentin canvis en la temperatura. Llocs que abans eren de temperatures suaus, ara són més caloroses i el mateix passa amb els oceans que mica en mica es van escalfant.
Aquestes zones més calentes fan favorables les condicions perquè la malària, que es una malaltia transportada per vectors, es reprodueixi i tingui la capacitat de sobreviure en entorns en què abans no era possible.

Marta Gangonells Gonzalez ha dit...

La Malaria és contagiada a través de uns mosquits que viuen en un ambient càlid, a causa del canvi climàtic aquest ambient càlid s'està extenent a més llocs que avans no havien assolit aquestes temperatures, això provoca que el mosquit de la malaria tingui més territori per on desplasar-se i així infectar a més persones que estàn al seu abast.
Així és com la malaria s'exten per culpa del canvi climàtic, buscant altes temperatures on sobreviure.
Marta Gangonells

Unknown ha dit...

COM AFECTA EL CANVI CLIMÀTIC A L'EXPANSIÓ DE LA MALÀRIA?
La malària és una malaltia infecciosa deguda a la presència a la sang de protozous del gènere Plasmodium, transmesos a l’home per mosquits del gènere Anopheles.
El canvi climàtic ens afecta a tots. I no només afecta només en un àmbit ambiental sinó que també de conseqüències econòmiques i socials. Els països més pobres seran els que pateixen les pitjors conseqüències. La salut de milions de persones es pot veure amenaçada per l'augment de la malària però també la desnutrició i les malalties transmeses per l'aigua. Espanya per la seva situació geogràfica i característiques socioeconòmiques, és molt vulnerable el canvi climàtic.


Belinda Serrano. 1r de Batxillerat C

Unknown ha dit...

Per culpa del canvi climàtic, una malaltia com la malària tornaria a aparèixer a zones de les quals ja havia desaparescut (Estats Units i Europa en serien els principals exemples). La malària tornaria a estar present perquè les causes de canvi climàtic, altes temperatures i alteració de les precipitacions, fan que augmenti el risc de apareixés un altre cop. Per tant, per tal de que no hi hagin malalties com aquesta en la nostre societat, s’ha de mirar d’aturar el canvi climàtic i intentar ajudar el màxim possible perquè no siguin mortals als paisos subdesenvolupats.

Unknown ha dit...

La malària és una malaltia transmesa per mosquits. Aquests mosquits portadors de la malària estaven en zones molt caloroses però com que amb el canvi climàtic la temperatura mitjana puja, ara apareixen mosquits on abans no n’hi havia, perquè la temperatura d’aquests llocs ha augmentat i els mosquits han anat cap allà, expandint la malaltia.

Unknown ha dit...

La malària és una malaltia provocada pel paràsits de la família Plasmòdium ,els quals el seu mitjà de transport són els mosquits femenins de la família Anopheles. Sabem que aquesta malaltia s’estén per zones que són generalment càlides i humides, com ara El sud d’Àfrica, el sud d’Amèrica i el sud d’Àsia.
Es per això que si tenim en compte tota aquesta informació, podem dir que l’augment de les temperatures al voltant del món arran del canvi climàtic comporta l’increment de les zones de risc que suposa la malaria.
Diego Belevi
1er Batx A

Unknown ha dit...

El canvi climàtic està fent que la temperatura mitjana mundial vagi pujant cada cop més i més, i en aquest cas la malària, ja que més persones poden estar exposades a aquesta malaltia i per tant tenen el risc de patir-la en zones on en unes condicions normals no hi seria o aquesta malaltia ha estat molt controlada. Aquest augment de les temperatures fa que els paràsits de la malària en el mosquit es desenvolupin en un major grau i per tant també afecti en la transmissió de la malaltia.

Unknown ha dit...

Com afecta el canvi climàtic a l'expansió de la malària?
El canvi climàtic és el causant de malalties com ara la malaria ja que altera als paràsits.
Els paràsits s’alimenten dintre de les cèl•lules i això causa que es multipliquin de manera interrompuda durant una setmana, després, hi han uns milers de paràsits més
En el procés d’aquesta malaltia apareixen dolors musculars i de cap, també tremoles,sues i arribes a tenir molta febre, aquets sintomes de l’enfermatat fan que el paràsit continuï creixent i desprès de segles més hi ha milers de milions de paràsits més a la sang del malalt.

Unknown ha dit...

Oriol Castaño 1r A,
Per culpa del canvi climàtic la malària pot aparèixer en llocs on no hi és. Es facilita la seva extensió i la seva aparició en zones com Europa. La malària també apareix en condicions de sanejament d'aigües residuals, en conflictes armats, en moviments massius de refugiats i la immunitat als fàrmacs que ha desenvolupat el paràsit.

Ricard Fusté ha dit...

La malària és una malaltia parasitària que es caracteritza per accessos febrils i anèmia, que es transmet pel mosquit anopheles., cada any milions de persones pateixen la malària a tot el món i alguns moren a causa de la malaltia, la majoria de les víctimes de la malaltia són infants que viuen en països en desenvolupament.
El canvi climàtic afavoreix l’expansió d’aquest mosquit, perquè a causa del canvi climàtic que hi ha grans i ràpids canvis d’hàbitats motles espècies tant animals com vegetals moren i per tant el mosquit, que és un animal resistent, es queda sense depredadors.
La temperatura mundial ha augmentat a causa del canvi climàtic. Aquesta és una de les causes que faran que augmenti la velocitat de transmissió de les malalties transmeses per mosquits i ampliarà la seva distribució geogràfica.
El canvi climàtic influeix de manera important en algunes malalties transmeses per mosquits, com la malària, el dengue i la febre de la vall del Rift. En climes secs, les pluges torrencials poden proporcionar bones condicions de reproducció per als mosquits. L'augment de la humitat i les sequeres poden convertir els rius en cadenes de basses, els llocs de reproducció preferits dels mosquits.
El canvi climàtic augmentarà potser la possibilitat que es produeixin epidèmies de malària en els països tropicals que en l'actualitat són lliures de malària. L'augment de les temperatures i dels viatges a tot el món pot fer que es torni a introduir la malària o augmenti la seva transmissió en països tropicals i temperats que l'han eliminat o controlat.

Ricard Fusté

Unknown ha dit...

Com ja sabem, la malària es transmet a través d'un tipus de mosquit. Aquests insectes es reprodueixen i viuen més fàciment en zones d'altes temeratures i puges intenses. El canvi climàtic ha fet que pugessin les temperatures arreu del planeta. Com a conseqüència d'això, aquests mosquits han pogut colonitzar noves àrees a les quals no hi haguessin pogut arribar a sobreviure sense aquest incement de temperatures.

Anna Solé
1rA

Unknown ha dit...


Com que la malària és una malaltia d'un clima tropical, si en un país comença a fer calor, poden venir mosquits que portin la malària i a causa d'una picada la poden transmetre a la població. Aixó pot provocar grans problemes de salut a la població.

pepe7991 ha dit...

La malària és l'enfermetat tropical parasitària transmesa per mosquits més important i també més mortífera, mata més d'un milió de persones a l'any i afecta a 109 països.
La variació de les condicions climàtiques , com la temperatura, la pluja i l´humitat, permeten que el mosquit visqui més temps i el desenvolupament de la malària en aquests també i per tant la transmissió de l'enfermetat augmenta.
La temperatura mundial ha augmentat molt el darrer segle, i això permet que augmenti la distribució geogràfica dels mosquits i per tant també la transmissió de malària per diferents zones a on fins ara no havia arribat.
El canvi climàtic farà que la malària sigui més virulenta en els llocs on és present( ja que en elevar-se les temperatures el cicle de creixement del paràsit augmenta), i que s'escampi per diferents països del nord generalment.
Per tant el fet que el canvi climàtic afavoreixi l'expansió del mosquit ( que habita en llocs més aviat calurosos), també afavorirà que la malària es distribueixi geogràficament i pugui esdevenir més letal del que és actualment.

Pere Tomàs Vaqués 1.C

Conrad_97 ha dit...

Conrad Gual
1r C
Aquesta malaltia es transmesa pels mosquits. Els paràsits de la malària quan entren en l'organisme s'encarreguen d'alimentar-se a l'interior dels glòbuls vermells i ho fan de manera continua i sense interrupcions. Aquest procés d'alimentació dels paràsits dura aproximadament una setmana. Quan s'ha acabat l'aliment dels glòbuls es pot observar que els paràsits s'han multiplicat per 40 mil vegades. Cada vegada mes els paràsits deixen a menys glòbuls vermells. Quan les deixen sense aliment les fan xocar i això crea un caos al flux sanguini. Això fa que en el cos es creïn dolors musculars, al cap, la temperatura interna del cos comença a pujar perquè el cos intenta extingir als paràsits. Aquests dolors musculars fan que el cos de l'ésser humà comenci a tremolar. També crea febres molt intenses. Una de les malàries més comunes és la malària cerebral que el que fa es destruir els glòbuls vermells del cervell i això fa que el cos es col•lapsi. Quan arriba a un punt crític el que passa és que no hi ha prou glòbuls vermells per mantenir les funcions vitals del cos.

Unknown ha dit...

La Malària es una malaltia parasitària que involucra febres altes, calfreds , símptomes seudogripals i anemia.
Es causada per un paràsit que es transmet d’un humà a un altre per la picada de mosquits infectats.
Després de l’ infecció, els paràsits anomenats esporozoíts migren a través de la sang fins el fetge, on maduren i produeixen un altre forma, els merozoítos. Els paràsits infecten els glóbuls vermells.
Aquests es multipliquen dins dels glóbuls i es trenquen al voltant de 48 a 72 hores, infectant més glóbuls vermells.
Els primers símptomes es presenten en general de 10 dies a 4 setmanes després de la infecció, tot i que poden aparèixer inclús als 8 díes o fins 1 any després.
Els mosquits en zones de clima temperat poden portar la Malària, però el paràsit desapareix durant l’hivern.
Aquesta malaltia constitueix un problema major de salut en gran part dels països tropicals i subtropicals.
L’escalfament global promourà l’expansió de les varietats més violentes de paràsits de la Malària a les poblacions d’aus silvestres. Aquests paràsits afecten a les aus i els mateixos factors ambientals afavoreixen i es perjudiquen els uns als altres i això s’ignifica que el canvi climàtic promou l’expansió d’algunes espècies a costa d’unes altres.
Les condicions ambientals que fomenten la proliferació d’aquests paràsits es la cobertura forestal o el desenvolupament urbanístic. Segons els experts , el que més influencia té es el clima.
Els científics insisteixen en que s’han de prendre mesures en l’assumpte ja que el més probable es que es patirà l’expansió de malalties com la Malària.

Mireia Lluís 1rC-Batx

Unknown ha dit...

La malària és una malaltia que actualment afecta a milions de persones. Aquesta malaltia no té cura i per aquet motiu cal prevenirla, el canvi climàtic efecta en que s'expandeixi més i afecti a més persones.

Unknown ha dit...

Com afecta el canvi climàtic a l'expansió de la malària?

En els últims anys, la temperatura ha augmentat notablement degut al canvi climàtic global. Aquest augment de la temperatura ha accelerat el numero de malalties transmeses per mosquits, i ha ampliat la seva distribució geogràfica.

La malària s'ha extés per 109 països d’Àfrica deixant un rastre de 1.000 milions de persones afectades.

Encara no es ben clar, però es diu que com mes càlid sigui el clima, mes fàcil serà la distribució de les malalties, i més zones es veuran afectades en aquest cas, per la malària.

Unknown ha dit...

El canvi climàtic afecta negativament a algunes malalties. Un dels exemples més clars és la malaltia de la malària, provocada per alguns mosquits tropicals.
El canvi climàtic no només accelera la transmissió de la malaltia sinó que expandeix la seva distribució i localització. Aquesta expansió és visible ja que es diagnostiquen casos de malària en zones on anteriorment no n’hi havien degut a la seva altitud més elevada i per tant més baixa temperatura. Però actualment, amb el canvi climàtic i l’augment de les temperatures aquestes regions són més càlides i per tant aquest mosquit hi pot viure.
Una altre causa de l’augment de la malària és que després d’una pluja, el canvi climàtic ha provocat que hi hagi més humitat i més sequera cosa que fa que els petits rius s’assequin i es formin tolls d’aigua estancada tot creant un ambient ideal per la reproducció d’aquest tipus d’insectes.
Finalment, a conseqüència de la presència de més mosquits també augmenten malalties que aquests també transmeten.


Júlia Boladeras

Gemma ha dit...

El canvi climàtic va lligat a un augment de temperatura, i amb una temperatura més elevada els mosquits viuen més, és per això que afavoreix la transmissió d'aquesta malaltia, per tant, la velocitat de transmissió i també l'àrea d'expansió de la malaltia, augmentarà.
Això passa perquè els mosquits acostumen a viure millor en zones on hi ha temperatures altes, humitat i precipitacions, i el canvi climàtic podria provocar aquests canvis en zones on la malaltia no hi és i augmentar el número d'afectats en els països on ja s'hi troba i a nivell mundial.

Gemma Clarasó 1r B

Unknown ha dit...

Actualment, a causa de del escalfament global conseqüència de la contaminació s’està produint un canvi climàtic a la Terra. Aquesta variació afecta també en l’expansió de la malària. El portador d’aquesta es un mosquit que viu en zones tropicals. En augmentar les temperatures, precipitacions i humitat del planeta el mosquit actua amb més facilitat i rapidesa ja que aquests factors afavoreixen la seva reproducció i adaptació. Això farà que aquest transmeti amb més facilitat la malaltia, pot arribar fins a llocs on mai ha estat o ja ha desaparegut i augmentar-ne els seus efectes.
Marta Prieto. 1r Batx C

Unknown ha dit...

El mosquit que transmet la malària, és de zona tropical i per culpa del canvi climàtic que fa augmentar la temperatura i la humitat en l'aire. A causa d'això hi ha més pluges torrencials i per tant queden més tolls que són els llocs preferits pels mosquits a l'hora de reproduir-se.

Aura ha dit...

La malària és una malaltia que es propaga majoritàriament per la picada d'un mosquit portador. Els mosquits acostumen a habitar en zones caloroses o zones que no ho són però en èpoques d'altes temperatures. Amb el canvi climàtic, degut a les seves causes com poden ser els gasos d'efecte hivernacle, la calor es manté i les temperatures augmenten gradualment. D'aquesta manera, es generen més climes aptes per a la vida dels mosquits i, amb ells, malalties com aquesta. No es poden trobar casos tant freqüents en gaire països, els més usuals són al continent africà o a Sud-Amèrica (allà les temperatures gairebé sempre són elevades. En aquests llocs, molta gent mor d'aquesta malaltia entre d'altres ja que no s'inverteix en recerca de cures ni en ajuda sanitària suficient per cobrir els malalts.
Degut al canvi climàtic també, la gent centra més la seva atenció en altres camps, abans que en aquesta malaltia, ja que, en els països desenvolupats, no és gens casual trobar-se en aquesta situació.
A més de qüestions polítiques i econòmiques, el canvi climàtic incideix en el fet que les varioacions de clima afectin als sistemes immunitaris dels éssers, resultant també, més dèbils.

Unknown ha dit...

L'augment de la temperatura és degut al canvi climatic parlant de manera global.

El principal transmissor de la malària és un mosquit, i com tots sabem aquets insectes necessiten un ambient càlid per sobreviure.
Si posem en comú l'ambient que necessita un mosquit i que hi ha un calentament global vol dir que hi hauran molts mosquits per tot arreu qe són transmissors d'aquesta malaltia.
Per això que la malària s'està escampant tant.

Unknown ha dit...

LAURA POCH
La variació en les condicions climàtiques , com la temperatura , la pluja i la humitat, té un efecte profund en la longevitat del mosquit i en el desenvolupament dels paràsits de la malària en el mosquit i , en conseqüència , en la transmissió de la malaltia .
El canvi climàtic augmentarà les possibilitats de transmissió de la malària a les zones tradicionals de la malaltia, en les zones on ha estat controlada i en noves zones en què tradicionalment no ha existit . Un augment de la temperatura , les precipitacions i la humitat pot provocar una reproducció elevada dels mosquits que transmeten la malària a majors altituds , el que tindria com a resultat un augment de la transmissió de la malària en les zones en les que prèviament no s'havia registrat la presència de la malaltia .

Unknown ha dit...

La malària és una malaltia transmesa per un mosquit. Àfrica és el continent més afectat , on ocorren el 90 % de les morts per aquesta malaltia. La incidència d'aquesta malaltia és summament sensible als canvis locals en la temperatura i la precipitació anuals. Es prediu que un escalfament global pot causar la transmissió de malària a majors altituds i latituds, tot i això és encara difícil dir si el canvi climàtic a llarg termini és un factor important en la presència de malària en terres altes . El que sembla real és que els canvis ecològics units a una major variabilitat climàtica i una tendència a l'escalfament juga un paper cada vegada més important en la propagació d'aquesta malaltia.

Unknown ha dit...

El canvi climàtic afecta a la malària per mitjà dels mosquits que emigren de zones on hi ha malària cap a zones on no n'hi ha a causa del clima i això provoca que la malària s'expandeixi.

Unknown ha dit...

El fet que augmenti la temperatura a causa del canvi climàtic, fa que en sectors on hi feia fred ara, actualment i fa calor. Cal dir que aquest fet efecte a la malaltia de la malària en les zones més càlides, fa que aquesta malaltia abundi més en aquests sectors.


Unknown ha dit...

El canvi climàtic, el que fa és que augmenti la temperatura del planeta, i no deixa que es refredi tant com fa uns anys.
La malària és una enfermetat que es contagia a través dels insectes.
Per això, com que el canvi climàtic cada cop deixa menys que la temperatura baixi, els insectes, incluïts els que transporten la malària, no es moren al arribar l'hivern. I és així que la malària s'està extenent més i també està augmentant a causa del canvi climàtic, perquè cada cop hi ha més llocs on aquests insectes que transporten la malària poden sobrevire, i on ja sobrevivien, en sobreviuen més.

Unknown ha dit...

ELs paràsits de la malària es van multiplicant, de manera interrumpuda durant una setmana fins que s'hagin digerit per complert.
Ela paràsits van deborant poc a poc, els mals de cap augmenten i te n'adones que el sistema inmunitari s'ha activat; si és el primer brot és eficaç, la temperatura interna augmenta.
Els paràsits destrueixen el glòbuls vermells.

Sofia Melero ha dit...

La malària és una malaltia causada per un protozou, aquest utilitza la femella del mosquit com a vector per transmetre la malaltia.

Quan el mosquit pica a una persona sana, el protozou se'n va a les cèl·lules hepàtiques on es reprodueix i posteriorment tornen cap al torrent sanguini on infecten els glòbuls vermells i els destrueixen.

Si mirem un mapa on ens mostren els països on hi ha el major nombre de casos veiem que es tracata de zones càlides i clímes tropicals.
El canvi climàtic està provocant un augment progressiu de les temperatures,això fa que les zones idònies on pot viure el mosquit siguin cada vegades més grans. Això es veu reflexat si mirem a paísos on geogràficament no hauria de haver-hi aquest tipus de mosquit, cada vegada estan apareixen més casos.

El canvi climàtic és un problema no només pel medi ambient, sinó que pot provocar que malalties de determinats climes apareguin en paísos on no hi haurien d'aparèixer.


Vidal Melero

Unknown ha dit...

A causa del canvi climàtic la malària s'expandirà a zones que actualment no es veuen afectades per aquesta malaltia. Això és degut a que els mosquits que actuen com a vectors d'aquesta enfermetat habiten en zones tropicals, com ara els països d'Àfrica, Amèrica Central i Sud-amèrica. Una de les conseqüències de l'escalfament global i del canvi climàtic és l'augment de la temperatura en zones temperades. Si això passés, el mosquit podria adaptar-se a aquests països i la població d'aquests, patiria el risc de contraure la malària.

Unknown ha dit...

La temperatura mundial ha augmentat significativament en els darrers 100 anys, amb una tendència accelerada a l'escalfament des de mitjans del decenni de 1950. Models elementals suggereixen que aquest augment accelerarà la velocitat de transmissió de les malalties transmeses per mosquits i ampliarà la seva distribució geogràfica, i identifiquen, en particular, un augment de la malària com un possible efecte del canvi climàtic.

A causa de la complexa relació entre la malària i el canvi climàtic, encara persisteixen llacunes en el que sabem sobre els mecanismes que els vinculen. El canvi climàtic augmentarà les possibilitats de transmissió de la malària a les zones tradicionals de prevalença de la malaltia, en les zones on ha estat controlada i en noves zones en què tradicionalment no ha existit. Un augment de la temperatura, les precipitacions i la humitat pot provocar una proliferació dels mosquits que transmeten la malària a majors altituds, el que tindria com a resultat un augment de la transmissió de la malària en les zones en les que prèviament no s'havia registrat la presència de la malaltia.

El canvi climàtic augmentarà potser la possibilitat que es produeixin epidèmies de malària en els països tropicals que en l'actualitat són susceptibles a la malaltia. L'augment de les temperatures i dels viatges a tot el món pot fer que es torni a introduir la malària o augmenti la seva transmissió en països tropicals i temperats que l'han eliminat o controlat.


JÚLIA GUARRO RODRIGUEZ
1 BAT. A
CMC