Entrada destacada

638 - Accés a tots els recursos de ciències adn-dna.net

Recursos adn-dna.net En la següent web trobaràs l'accés a tots els recursos de ciències de la naturalesa: adn-dna.net . ...

diumenge, 27 d’abril de 2014

367- Biologia humana: dissecció d'un ull

Dissecció d'un ull
Els alumnes de biologia humana de batxillerat, una vegada acabat l'estudi dels òrgans dels sentits han realitzat la dissecció d'un ull.

En l'aula virtual adn-dna.net es pot consultar el protocol d'aquesta pràctica en: 


Categoria: PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Curs P03 - Disseccions
Pràctica 3 - Dissecció d'un ull
Els alumnes que han realitzat la dissecció explicaran, en l'apartat de comentaris d'aquest post, aquells aspectes anatòmics més rellevants observats al llarg de la dissecció
Els grups de pràctica que han fet un video de la dissecció el penjaran al canal propi de l'alumne a YouTube i incorporaran l'enllaç en el comentari corresponent.

Només seran publicades i avaluades les respostes incorporades a l'apartat de comentaris d'aquest blog adn-dna seguint els criteris indicats en el post 341.

En el lateral d'aquest blog hi ha l'enllaç per subscriure´s per email al blog adn-dna i també et pots subscriure al canal adn-dna.net a Youtube


 Termini per publicar comentaris divendres 2 de maig a les 22:00h.

12 comentaris:

Unknown ha dit...

El passat març vam dur a terme la dissecció d’un ull de xai. Aquesta pràctica ens va facilitar l’enteniment de les diferents característiques i parts de l'ull, que està considerat l'òrgan del sentit més important, la vista. Així doncs vam poder identificar l’estructura de l'ull amb més detall des dels músculs que possibiliten el seu moviment fins al cristalí, que és una lent biconvexa situada davant de l'humor vitri. També vam poder diferenciar i determinar les funcions de l'humor vitri i de l'humor aquós. Per altra banda, vam identificar parts de l'ull com la retina, que es trobava ja en fase de descomposició, la còrnia, l'iris, el nervi òptic, que vam poder observar amb precisió. En conclusió, gràcies a aquesta pràctica vam analitzar amb més exactitud els coneixements adquirits a Biologia Humana.

El link al Youtube del nostre video de la dissecció és:

https://www.youtube.com/watch?v=9S0QhqQId08&feature=youtu.be

Unknown ha dit...

Primer de tot, vam observar l’anatomia externa de l’ull. Vam poder identificar els músculs oculars (part carnosa) i imitar amb les mans la seva funció; el nervi òptic, que és l’encarregat d’enviar els impulsos nerviosos des de la retina fins al cervell; i la còrnia que cobreix l’iris i la pupil•la i actua com a lent. A continuació, amb unes tisores, vam tallar les restes de greix i la musculatura, i vam començar a tallar l’ull per la meitat, cosa que va costar molt ja que l’escleròtica era bastant dura. Mentre tallàvem l’ull anava sortint l’humor aquós. Un cop tallat l’ull, queda separat en la part anterior, on hi ha la còrnia, i la part posterior. Després vam treure l’humor vitri juntament amb el cristal•lí. A la part interior vam identificar la retina, tot i que estava desfeta perquè l’ull portava dies en descomposició; la coroide, que es de color negre per evitar que l’ull reflecteixi dins l’ull; l’iris i la pupil•la. A continuació vam separar el cristal•lí de l’humor vitri i el vam col•locar sobre un tros de paper, aquí vam observar com el cristal•lí actua de lupa.
Aquí deixo l’enllaç del video de la dissecció de l’ull de bou:
https://www.youtube.com/watch?v=JdB7oO-8INI

Anna Riba 2n B

Unknown ha dit...

En aquesta dissecció vam poder observar primerament, l'anatomia externa, és a dir, la seva forma esfèrica, l'escleròtica, una membrana fibrosa on es subjecten els músculs que mouen l'ull, la còrnia que actua com una lent, és transparent i cobreix l'iris i la pupil·la. També vam poder observar l'iris, que conté els pigments que donen color a l'ull i la pupil·la, l'orifici per on entra la llum a l'ull, el nervi òptic, que trasmet la imatge captada per la còrnia i interpretada per la retina i els quatre músculs oculars que s'encarreguen de dirigir l'ull cap a les imatges que volem captar.

Després vam inicia la dissecció tallant trasversalment per no danyar la còrnia i així obrir l'ull per la meitat. En començar a obrir, vam observar com sortia un líquid anomentat humor aquós i un cop obert l'ull del tot vam poder observar l'umor vitri, que dona consistència i forma a l'ull i conté el cristal·lí. Un cop separat el cristal·lí de l'humor vitri vam poder observar la seva activitat com a lupa posant-lo sobre un full escrit.

Tornant a la anatomia interna de l'ull vam poder observa la còrnia novament des d'un altre angle i la retina, encarregada de interpretar la informació.

Aquí deixo l'enllaç del vídeo penjat al Youtube:

http://youtu.be/zKLYEVlofNc

Unknown ha dit...

El passat 28 de febrer vam realitzar la dissecció d’un ull de vaca.
L’ull vam poder observar que és un òrgan sensible i que té una forma esfèrica globo-ocular. Rodejat per l’escleròtica. Vam observar l’anatomia clarament com era de dins l’ull. Vàrem fer un tall a l’escleròtica que no ens va resultar fàcil ja que havíem d’anar molt en compte per no danyar-lo. Després de fer el tall vam observar que ens va quedar l’humor vitri, el cristal•lí, la còrnia les coroides l’escleròtica i restos de retina clarament diferenciat. I finalment vam veure que feia de lupa posant-lo a sobre de un tros de paper de diari i reflexava les lletres més grans.

Va ser una pràctica i una dissecció que va estar diferent ja que mai havíem disseccionat aquest òrgan fins al dia d'avui i vam poder observar detingudament i clarament les diferents parts de l’ull.
Enllaç vídeo de la dissecció del meu canal youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Uk9G1qfvzaM&feature=youtu.be


Laia Torras Llobet

Unknown ha dit...

En aquesta pràctica volíem observar l’anatomia de l’ull per això, vam posar l’ull en una safata de dissecció i vam observar el globus ocular, el nervi òptic, les parpelles i alguns músculs, desprès de tocar i observar l’exterior amb unes tisores mitjançant un tall vam obrir l’ull en aquell moment va sortir un líquid anomenat humor aquós
Al veure l’estructura interna vam extreure l’humor vitri que és un líquid gelatinós que compren desde el cristal•lí fins la retina i te la funció de protegir el ull dels impactes i mantenir l’estructura, i al extreure’l vam veure la còrnia que és la part anterior, clara i transparent, de la capa més externa de l'ull, que cobreix l'iris i la pupil•la, l’iris regula la quantitat de llum que entra dins l'ull i la pupil•la és el que anomenem “la nineta de l’ull”.
Enganxat al humor vitri es va quedar el cristal•lí,l’estructura que forma imatges sobre la retina al posar-lo sobre un paper on trobem lletres, veiem que fa de lupa.
Per últim vam veure la retina que te la missió de rebre la imatge del cristal•lí i a traves del nervi òptic va al cervell.
La meva opinió sobre aquesta pràctica és que va ser interessant per observar l’ull i saber-ne més sobre aquesta estructura, un dels problemes va ser el tall per entrar en l’interior que va costar molt, però tot i això vam poder realitzar l’objectiu de la pràctica.
Elias Galiano Vargas

Unknown ha dit...

En la dissecció d'un ull de vaca, necessitem el material següent: Una cubeta de dissecció, guants, tisores, pinces i un full de paper escrit. I com a material biològic un ull de vaca.
Pel que fa la metodologia, primer de tot col•loquem l'ull en la cubeta de dissecció per tal d'observar la morfologia externa. De la morfologia externa destaquem el globus ocular, el nervi òptic, iris i la pupil•la i també els músculs extraoculars. A continuación tallem longitudinalment el globus ocular i observem l’anatomia interna. De les seves parts destaquem la còrnia, la retina, la pupil•la, l’humor aquós, el cristal•lí, l’escleròtica i l’humor vitri. Per acabar extraiem el cristal•lí, agafem un paper de diari escrit i observem com augmenta cada lletra cada cop que el cristal•lí passa per el seu damunt.
Anna Gómez
Biologia Humana 2nBatxB

Unknown ha dit...

Bé, en la dissecció de l'ull de xai, vam poder observar clarament com esta compost un ull, i les seves principals parts i funcions. Primer de tot, vem obrir l'ull transversalment, sense partir-lo per la zona negra, sinó trencaríem el cristal·lí. Tot seguit, observem que k'humor vitri te una textura gelatinosa, i l'humor aquós es troba adherit amb el cristal·lí, que es despresn tot just obrir l'ull. Ens podem fixar també en el color negre que trobem al voltant de l'escleròtica, i que, un cop extret el cristal·lí de l'humor aquós, té una forma ovalada, i si el col·loquem damunt d'un paper escrit, dona un cert augment sobre les lletres, exercint així de lupa.
Aquests serien els aspectes rellevants en la dissecció de l'ull.

Unknown ha dit...

Els aspectes anatòmics més importants que hem pogut observar durant la dissecció d'un ull de be són els següents; primer de tot hem observat l'anatomia externa de l'ull i hem vist l'escleròtica, el nervi òptic, la còrnia, l'iris, la pupil·la i els músculs oculars.
Seguidament, hem mirat l'anatomia interna, que queda dividida entre la part interior i la part posterior. En el moment de tallar-ho hem trobat un líquid fluid i transparent, que és l'humor aquós. A continuació al treure el cristal·lí hem pogut veure l'humor vitri. I per la part interior de l'ull l'iris i la pupil·la de nou.
Una part molt interessant de la pràctica ha sigut quan hem pogut comprovar que el cristal·lí actua com una lupa. Hem posat el cristal·lí sobre un full amb lletres i hem vist com augmentava de mida.
Ha sigut una pràctica molt interessant de realitzar ja que m'ha ajudat a entendre molt millor els continguts teòrics de l'ull, les seves parts i el seu funcionament.
Marta Segura Tomàs

Unknown ha dit...

El passat 28 de febrer vam disseccionar un ull de bou.
Vam extreure la capa superficial de greix per facilitar-ne la observació.
El vam tallar per la meitat i ens va quedar dividit en dues parts: part anterior i posterior. En tallar-lo ens va sortir un líquid transparent (humor aquós).
Per la part anterior vam observar el cristal•lí que vam comprobar que actua com a lupa, i per la part interior l’iris i la pupil•la de l’ull.
Un cop acabada la dissecció adjunto un video del procediment:

https://www.youtube.com/watch?v=wdrHxUKlUkU&feature=youtu.be

Unknown ha dit...

Un cop finalitzada la unitat dels sentits, vam realitzar la dissecció d'un ull (de xai o de porc).
L'ull és un òrgan esfèric altament desenvolupat que utilitza els fenòmens de la física en la llum i les lents per obtenir un missatge que, un cop arriba al cervell pel nervi òptic, s'interpreta com "la visió".

La part que més ens ha cridat l'atenció és la pupil·la. En el fons, la pupil·la és el forat pel qual entra la llum, després de travessar la còrnia i l'humor aquós, i que dirigeix el raig lluminós cap al cristal·lí, una complexa lent biconvexa que inverteix la imatge. Aquest "forat" es contrau o es dilata segons la intensitat de llum. Aquest procés està regulat pel sistema simpàtic i el parasimpàtic, és a dir, no som conscients del seu moviment.

Per últim, hem comparat l'ull amb una càmera fotogràfica i hem observar els paral·lelismes que hi ha.

Unknown ha dit...

Aquesta dissecció tot i no tenir parts fàacilment observables a ull nu ha mostrat clarament l'anatomia externa d'aquest òrgan. També cal esmentar la claredat amb la que s'ha provat la composició i estructura de l'humor vitri i l'humar aquós així com del cristal·lí, del qual s'ha pogut comprovar la funció sobre un full de paper. Ha sigut molt clarificadora en quant a posició relativa dels elements interiors de l'ull i ha ajudat a fixar els continguts obtinguts.

Unknown ha dit...

https://www.youtube.com/watch?v=6kfNyfxQXkM