Entrada destacada

638 - Accés a tots els recursos de ciències adn-dna.net

Recursos adn-dna.net En la següent web trobaràs l'accés a tots els recursos de ciències de la naturalesa: adn-dna.net . ...

divendres, 13 de març de 2015

429 - Activitat procedimental: alumnes de 2n batxillerat científic


El contingut de l'activitat a realitzar cal consultar-lo a l'aula virtual adn-dna.net 2.7 en:

Categoria: 
ACTIVITATS DELS ALUMNES PER CURSOS
Curs A01 - Biologia 2n batxillerat científic
Tema - 0 Activitats a realitzar
Activitat blog adn-dna post 429Termini per publicar comentaris diumenge 15 de març de 2015 a les 22:00h 

Només seran publicades i avaluades les respostes incorporades a l'apartat de comentaris d'aquest blog adn-dna seguint els criteris indicats en el post 341

En el lateral d'aquest blog hi ha l'enllaç per subscriure´s per email al blog adn-dna i també et pots subscriure al canal adn-dna.net a Youtube.   

22 comentaris:

Unknown ha dit...

En aquest vídeo podem apreciar els dos tipus de relacions biòtiques: les intraespecífiques i les interespecífiques.

INTRAESPECÍFIQUES:

- Associació gregària: és un conjunt d’individus que s’ajuden mútuament en la defensa i en la recerca d’aliment. En aquest cas podem observar aquesta relació en el moment en que els bisons s’ajunten en grup i van cap on hi ha els lleons per tal d’espantar als lleons i salvar la cria de bisó que havien caçat al principi.

INTERESPECÍFIQUES:

- Competència per explotació: dues espècies tenen una demanda activa per un recurs en comú. En aquest cas hi ha aquesta competència entre el cocodril i els lleons per tal de quedar-se amb el bisó.

- Depredació: és l’activitat de captura i mort que fan alguns individus (depredadors) sobre uns altres (preses). En aquest cas els depredadors són els lleons i el cocodril i les preses són els bisons.

Ainhoa Álvarez ha dit...

En aquest vídeo es pot observar primerament dues espècies diferents separades. Podríem dir que cada una d’aquestes espècies manté associacions familiars del tipus parental, entre progenitors i fills, matriarcal, entre la femella i els fills, i també filial, entre els diferents fills. Aquestes dues espècies cadascuna també té associacions gregàries ja que el conjunt d’individus viu junt durant un període de temps per tal d’ajudar-se mútuament, trobar aliment, traslladar-se junts i per reproduir-se. No podem observar associacions colonials ja que aquests individus no tenen una reproducció asexual. Tampoc podem observar associacions estatals ja que no s’observa que en cap dels dos grups hi hagi una jerarquia entre ells, sinó que tots intenten buscar aliments per tots.
Podem observar una competència interespecífica per explotació ja que quan el manat de lleons aconsegueix atrapar un búfal, apareix un cocodril que també l’intenta agafar per al seu benefici.
També s’observa depredació al principi els individus depredadors són els lleons i les preses els búfals ja que els lleons intenten capturar i causar la mort dels altres. Però al final del vídeo podem observar com aquests papers s’intercanvien ja que el manat de búfals incrementa en el número d’individus i intenta capturar als lleons. També hi ha depredació per part d’un cocodril depredador cap a un búfal quan aquest cau a l’aigua i els lleons el volen treure.

Martina Baliu ha dit...

En aquest vídeo podem observar les anomenades relacions interespecífiques de la biocenosi que són les que s’estableixen en una comunitat entre individus de diferents espècies i també relacions intraespecífiques que s’estableixen entre individus de la mateixa espècie.
Pel que fa a les intraespecífiques, trobem la dels búfals entre ells i els lleons entre ells que estableixen associacions gregàries és a dir, viuen en comú durant un període de temps i s’ajuden en la defensa, la recerca d’aliment, el trasllat o la reproducció. Dins d’aquestes associacions gregàries de cada espècies (per separat) i trobem també associacions familiars on els progenitors cuiden i vetllen els seus descendents.
Pel que fa a les interespecífiques, la relació principal que trobem és la dels lleons i els búfals que és de depredació, els lleons han capturat un petit búfal i la família dels búfals abans d’atacar la comunitat de lleons ha anat a buscar “reforços” i han tornat amb tota la comunitat de búfals per rescatar la presa i atacar els depredadors, és a dir, els lleons. Entre mig, quan els lleons ja tenen el búfal, cauen al riu i apareix un cocodril que també es vol emportar el búfal i aquí és on s’estableix una competència interespecífica, és a dir, dues espècies diferents que lluiten per aconseguir un recurs comú.

Martina Baliu

Unknown ha dit...

Marta Salgado

En aquest vídeo hem pogut veure que hi ha diferents relacions.

- Per una banda el grup dels búfals representa una associació gregària perquè són individus que viuen en comú durant un període de temps llarg per tal d’ajudar-se en la defensa si la recerca d’aliment. A més a més dins d’aquesta associació hi ha families per tant també formen associacions familiars.
Els lleons també formen associacions familiars i gregàries.

- Per altra bada els lleons són depredadors davant dels búfals al principi, però després quan els búfals van tots en contra d’ells els que es converteixen en depredadors. A més a més, quan apareix un cocodril i vol menjar-se a la presa aquest també esdevé depredador, en aquest moment com els lleons i el cocodril han hagut de lluitar per aconseguir un recurs limitador hi ha hagut competència interespecífic

Ricard Fusté ha dit...

En aquest vídeo hi podem veure dos tipus de relacions biòtiques. Parlem de relacions interespecífiques en el moment que el lleó ataca l’herbívor (nyu o búfal), aquest moment parlem de depredació. La captura i mort que exerceix uns individus (depredadors) sobre uns altres (preses). Un cop el lleó mata l’herbívor i estan a dins del llac, el cocodril li intenta prendre consisteix en una relació de competència interespecífica. És la demanda activa d’individus de diferents espècies del mateix nivell tròfic. Després, quan tot el grup d’herbívors torner a buscar la cria és una associació familiar, és la cooperació per protecció, manutenció i protecció de les cries.

Ricard Fusté

Unknown ha dit...

En el comentari del post 429 explicaré raonadament quines relacions biòtiques s’estableixen entre les espècies tant intraespecífiques com interespecífiques.
En primer lloc parlaré de les relacions intraespecífiques. Per una banda hi ha els búfals que estableixen associacions gregàries com es pot observar en el vídeo, quan arriba un grup nombrós de búfals per rescatar la cria agafada pels lleons. Les associacions gregàries són una forma de cooperació caracteritzada per ser un conjunt d’individus que viuen en comú durant un període de temps més o menys llarg per ajudar-se mútuament. I per altra banda trobem els lleons que estableixen associacions familiars ja que hi ha una cooperació establerta entre els progenitors i la descendència. En el cas dels lleons és polígama ja que hi ha la presència d’un mascle amb més d’una femella i les possibles cries. Si més d’una família s’ajuntés passarien a formar associacions gregàries.
A continuació tractaré les relacions interespecífiques, n’he observat dues al llarg del vídeo. Una de les relacions que he observat és la depredació, és a dir, l’activitat de captura i quasi mort que exercien uns depredadors (els lleons) sobre una presa (la cria de búfal). És una relació en què el depredador surt beneficiat mentre que la presa en surt perjudicada. I finalment, també es pot veure la competència interespecífica entre els lleons i un cocodril que es troba al llac al voltant del qual es desenvolupa l’activitat de depredació. Hi ha un moment en què ambdues espècies lluiten per la presa, el búfal, i en aquest precís moment les dues en surten perjudicades perquè lluiten pel mateix, però per la major quantitat d’individus de lleons acabaran enduent-se la presa. És competència interespecífica perquè és la demanda activa d’un recurs limitat d’aliment (competència per explotació), per part d’individus de diferents espècies però d’un mateix nivell tròfic.

bertaa ha dit...

Primer de tot veiem una manada de lleons, entre ells mantenen una relació intraespecífica de competència, perjudicial, on s'estableix una rivalitat en aquest cas per l'aliment. Les femelles van a caçar per aconseguir aliment per a ells i per les seves cries.

Després apareixen un grup de búfals que mantenen una relació intraespecífica de cooperació, són relacions beneficioses en què els diferents individus s'ajuden mútuament per aconseguir aliment, per defensar-se, per aparellar-se...

Les lleones ataquen a la manada de búfals per aconseguir aliments creant una relació interespecífica de depredació, és l'activitat de captura i mort que exerceixen uns individus (depredadors en aquest cas els lleons) sobre unes altres (preses, búfals).

Però quan els lleons han aconseguit atrapar a una cria dels búfals apareix un cocodril que lluita per aconseguir el mateix aliment i es crea una relació de competència interespecífica, per tant individus de diferents espècies però del mateix nivell tròfic, lluiten per un recurs comú, com que competeixen per un aliment és competència per explotació.

La manada de búfals torna, com ja hem dit tenen una relació de cooperació que dona lloc a associacions intraespecífiques, que en els búfals són associacions gregàries: associacions formades per conjunts d'individus que viuen en comú durant un període de temps més o menys llarg per ajudar-se mútuament en la defensa i recerca d'aliment, en aquesta situació per defensa de la cria atrapada pels lleons.

Berta Gracia

Unknown ha dit...

En el vídeo es poden observar diferents tipus de relacions intraespecífiques, és a dir, aquelles que es produeixen entre individus de la mateixa espècie, i interespecífiques, que es produeixen entre individus de diferents espècies.

Pel que fa a les relacions intraespecífiques, podem observar l'associació familiar, és a dir, la que s'estableix entre els progenitors i la descendència. Aquesta s'observa sobretot en els búfals. A més a més, també trobem l'associació gregària, que consisteix en un conjunt d'individus que viuen en comú durant un període de temps més o menys llarg per ajudar-se mútuament en la defensa i la recerca d'aliment. En aquest cas succeeix tan amb els búfals com amb els lleons.

Pel que fa a les relacions interespecífiques, s'observa competència pel territori que ocupen els lleons. Més tard apareix la relació de depredació. Aquesta última es produeix entre el cocodril i els lleons(depredadors) i la presa que és el búfal.

Vidal Melero
2n Batx. B

Unknown ha dit...

En aquest vídeo podem observar tant relacions intraespecífiques com interespecífiques entre les diferents espècies:

- Intraespecífiques:
· Familiar: la relació que hi ha normalment entre els lleons, és de cooperació perquè aquests ataquen junts.
· Associació gregària: entre els búfals, ja que van a ajudar al petit que ha quedat atrapat tots junts, per tant hi ha una relació de cooperació per la defensa durant un període de temps determinat. En aquest cas hem pogut veure clarament l'efecte de grup, ja que quan tots els búfals van junts a recuperar el petit ho aconsegueixen positivament.

- Interespecífiques:
· Competència per explotació: entre el cocodril i els lleons, ja que els dos són del mateix nivell tròfic i competeixen per un aliment que pot ser limitant.
· Depredació: els depredadors en aquest cas serien els lleons (i el cocodril) i les preses els búfals.

Unknown ha dit...

En aquest vídeo, podem observar tan relacions intraespecífiques com interespecífiques. Les intraespecífiques són aquelles relacions que s’estableixen amb organismes de la mateixa espècie i en aquesta presentació hem pogut observar la territorialitat, per part dels búfals, quan defensaven la cria que havien caçat els lleons i també, quan els lleons són atacs pels búfals que entre ells es van defensant per a poder sobreviure. També hi ha associacions familiars per part dels búfals, a més a més, de les associacions gregàries ja que aquest ramat d’herbívors, van amb conjunt durant un període de temps per a poder mantenir la seva supervivència, com es veu quan van a buscar la cria de búfal al grup dels lleons, i per a poder obtenir l’aliment cosa que també hem pogut observar als lleons que conviuen en conjunt per a poder obtenir-lo i evitar que els cocodrils se’l acabin menjant i a poder salvar-se de l’atac del ramat de búfals.
Pel que fa a les relacions interespecífiques, que són aquelles que s’estableixen entre individus d’espècies diferents, hem pogut observar clarament la competència interespecífica, en concret la de explotació, ja que els lleons competien per a poder quedar-se l’aliment envers els cocodrils del riu els quals també el desitjaven i també cap als búfals. També hi ha aparegut el fenomen de depredació on els depredadors eren els lleons i els cocodrils i la presa era la cria de búfal. Però tot i així, al final el vídeo hem pogut observar que els lleons han passat de ser els depredadors a ser les preses dels búfals.

Unknown ha dit...

En el vídeo podem diferenciar diversos tipus de relacions, ja siguin intraespecífiques com interespecífiques. En primer lloc veiem com els lleons ataquen a la cria en grup, un avantatge de l’efecte en grup, i com tots els herbívors marxen corren, relació interespecífica de depredació entre diferents espècies. Seguidament el cocodril ens sorprèn ja que també vol la presa, però els lleons l’aconsegueixen també gràcies a l’efecte en grup. De sobte observem que tota la manada de búfals s’acosta on estan els lleons amb la presa i aconsegueixen alliberar-la dels depredadors, un altre cop gràcies a l’efecte en grup (relació intraespecífica)

Unknown ha dit...

En aquest vídeo podem apreciar diferents tipus de relacions biòtiques, tant intraespecífiques com interespecífiques. Pel que fa a relacions intraespecífiques podem observar en primer lloc una associació familiar de búfals, ja que sembla una família parental formada per progenitors i fills. Dins d’aquest tipus de relacions també podem observar que un cop aquest grup és atacat apareixen més búfals, cosa que ens fa pensar que formen part d’una associació gregària ja que és un conjunt molt gran d’individus que s’ajuda en aquest cas a defensar-se. Pel que fa a relacions interespecífiques clarament es produeix una relació de depredació, els lleons són els depredadors i els búfals les preses. A part d’aquesta també és produeix una competència interespecífica per explotació entre els lleons i el cocodril, quan aquest intenta prendre l’aliment als lleons.

Unknown ha dit...

Les relacions entre animals es divideixen en dues branques, per tant també es poden dividir així en aquest vídeo.
Les relacions intraespecífiques és el primer gran bloc que observem, que serien les relacions establertes entre individus de la mateixa espècie. En aquest cas hi haura relacions d'associació familiar (tant parental, com matriarcal) ja que es pot observar com els búfals ajuden al petit que ha estat atacat anteriorment. També es podria dir que els bisons son una assossicació gregària ja que viuen en comú per ajudar-se davant de casos d'atacs com aquest.

Per altra banda trobem les relacions interespecífiques, que son les que es produeixen entre diverses espècies, en aquest cas lleons i bisons. Aquí podriem observar depredació del lleó sobre el bisó, ja que l'intenta capturar. També hi ha depredació quan surt el cocodril, per tant ho veiem en dos casos. Podriem interpretar que entre cocodril i lleó hi ha una relació de competència ja que els dos volen un recurs "limitat", que seria el bisó.

Bàsicament serien aquestes relacions les que podriem observar en el vídeo.

Unknown ha dit...

En aquest vídeo trobem varies relacions entre les espècies d’ aquesta sabana.
Començarem a parlar de les relacions intraespecífiques és a dir les que es produeixen entre organismes de la mateixa espècies. En aquest cas veiem una associació gregària entre els búfals. Aquests individus viuen en comú per ajudar-se mútuament i en la defensa, per traslladar-se i/o per reproduir-se. En el vídeo podem detectar aquesta relació quan els lleons han atrapat un del búfals i el van a alliberar.
En el vídeo sembla ser que en aquell instant hi hagi una relació familiar matricial ja que només detectem en la manada la mare amb totes les cries. Com que la qualitat del vídeo no és molt bona pot ser que hi hagi més diversitat de genitors.
També en els lleons trobem la relació de territorialitat, la detectem quan defensen aquell espai determinat quan cap el final del vídeo els lleons no deixen passar els búfals a certs punts.

Pel que fa a les relacions interespecífiques trobem la depredació quan els lleons atrapen una cria de búfal. En aquest cas els depredadors són els búfals i les presa la cria de búfal. Els lleons com a depredadors presenten adaptacions com la presència de garres, dents, ullals, rapidesa, agilitat...
També trobem una relació de competència interespecífica entre el cocodril i els lleons, ja que lluiten per la mateixa presa, com que es tracte d’aliment podem parlar de competència per explotació.

Unknown ha dit...

En aquest vídeo podem veure relacions intraespecífiques dels lleons i dels búfals, i també les relacions interespecífiques. Les relacions intraespeciífiques que s’han pogut veure entre els búfals, i també entre els lleons, en són d’associació familiar. Entre els búfals és una relació de cooperació entre un grup nombrós, i entre els lleons es tracta d’una relació de família matricial, es a dir, només s’hi troben la mara i els seus fills.
La relació que s’estableix entre aquests és de depredació. Els búfals serien la presa i els depredadors els lleons tot i que veiem que pot canvia...
També hi intervé un cocodril, aquest té una relació interespecífica de depredació amb el búfal, però no per naturalesa, es a dir simplement és, en aquesta ocasió, un depredador oportunista.

Unknown ha dit...

En aquest vídeo podem observar diverses relacions biòtiques entre els individus.

En primer lloc, trobem una relació intraespecífica d’associació agrària en les dues espècies. Tant el grup de búfals com el de lleons estan formats per individus que viuen en comú per ajudar-se mútuament en la defensa, recerca d’aliment, trasllats i reproducció. És una relació de cooperació entre individus de la mateixa espècie que facilita l’aparellament, la protecció la manutenció i la protecció de cries. En el vídeo aquesta relació es pot apreciar clarament quan els búfals van a salvar a la cria que havien captat els lleons, i també quan tots els lleons han cooperat junts per aconseguir al búfal.

En segon lloc, observem una relació interespecífica entre els búfals i els lleons.
És una relació de depredació, sent els lleons els depredadors, que ataquen als búfals que són les preses.

Per últim, també veiem una relació de competència interespecífica entre el cocodril i els lleons. És una competència per explotació ja que competeixen pel búfal que és el seu aliment. Les dues espècies s’alimenten d’una mateix recurs.

Unknown ha dit...

Al vídeo podem destacar diferents relacions inter i interespecífiques que corresponen al temari d’ecologia que estem fent.

Descripció del vídeo: Primerament podem veure un grup de tres búfals i de lleons que comparteixen territori, podem viure que a la zona de la que parlem hi ha un llac. Els búfals s’aproximen a la zona on es troben els lleons sense tenir consciència de la seva presència.
Els lleons, en veure els búfals, els ataquen i agafen la cria mentre els altres dos fugen.
Els lleons estan matant el búfal propers al riu quan de sobte apareix un cocodril que vol apropiar-se de la presa dels lleons.
Finalment els lleons guanyen la lluita i continuen amb la seva presa.
Després podem veure com un grup molt gran de búfals s’aproxima als lleons, i aconsegueixen alliberar a la cria.

Relacions intraespecífiques: Podem veure entre els búfals i entre els lleons una relació d’associació gregària, ja que es defensen mútuament entre els individus de la mateixa població.

Relacions interespecífiques: Podem veure una relació de competència per explotació entre els cocodrils i els lleons, ja que competeixen pel seu aliment, els búfals, i competència per interferència entre búfals i lleons ja que competeixen pel mateix territori.
També podem veure una relació de depredació, tan els cocodrils com els lleons són depredadors dels búfals.

Marina Marfil ha dit...

En el video podem veure una relació interespecífica, ja que el búfal i el lleó pertanyen a espècies diferents. Més concretament es descriu una competència interespecífica a per interferència, perquè l’activitat que estaven fent els lleons limitava la supervivència i la reproducció dels búfals per mitjà d’actes d’agressió, com la depredació (captura i mort dels depredadors sobre de les preses). A més, en aquest tipus de relació hi ha competència pel territori i això s’observa ja que els lleons impedeixen l’establiment dels búfals en l’habitat. Després els búfals tornen a defensar el seu territori i l’individu de la seva espècie que havien atacat darrerament, doncs es veu una acció de defensa i de competició per l’obtenció del territori, per defensar la seva espècie i la seva supervivència.

Marina Marfil 2n B

Unknown ha dit...

En el vídeo podem reconèixer diversos tipus de relacions biòtiques, tan intraespecífiques (que s'estableixen entre individus de la mateixa espècie) com interespecífiques (que s'estableixen en una comunitat entre individus d'espècies diferents).

En primer lloc, podríem descriure una associació familiar (intraespecífica), quan apareixen els dos búfals adults (progenitors) amb el petit (descendència).
A continuació, el moment en què les lleones ataquen als búfals, correspondria a una relació interespecífica de depredació, en què el depredador són les lleones i la presa els búfals.
Més endavant, s'observa una relació de competència interespecífica per explotació, quan el cocodril i les lleones competeixen per l'aliment (el búfal, en aquest cas). També podríem dir que hi ha depredació entre el cocodril (depredador) i presa (búfal).
Finalment, podem reconèixer una associació gregària (intraespecífica): els búfals formen un conjunt d'individus que viuen en comú i s'ajuden mútuament en la defensa i la recerca d'aliment, traslladar-se junts o reproduir-se, tal i com es pot comprovar en el vídeo.

Aura ha dit...

En aquest vídeo podem observar diverses relacions biòtiques entre diferents espècies. La primera que distingim és entre els búfals africans que es troben en grup, l'anomenada associació gregària(conjunt d'individus que viuen en comú durant un temps per ajudar-se mútuament en la defensa i la recerca d'aliment, traslladar-se o reproduir-se). Es confirma cap al final quan una de les cries de búfal és atacada per altres animals i tot el conjunt acudeix al seu rescat, per defensar-lo. La següent relació a destacar és la interespecífica de depredació, en la qual la cria de búfal es pretén que sigui la presa dels lleons(depredadors) i, més tard, també de cocodrils (depredadors) sense èxit per ambdós. Per acabar, cal mencionar la possible relació de competència interespecífica d'explotació entre els dos depredadors que volen alimentar-se d'un mateix animal, competeixen per ell.

Unknown ha dit...

En aquest video es poden observar unasèria de relacions intra i interespecífiques:

-Intraespecífiques:
1-Associacions familiars de família parental als bisons ajudar als petits.
2-Territorialitat als bisons defensar dels tigres
3-Associacions estatals perquè hi ha un búfal que és el que ataca al tigre, sembla ser el mascle alfa.
-Interespecífiques: 1-Depredació entre els bisons i els tigres. 2-Competència interespecífica quan els tigres i el cocodril competeixen per un recurs comú.
3-Explotació els tigres i el cocodril competeixen pel mateix recurs

Bernat Canals ha dit...

En el vídeo podem observar, d'inici, dos ramats o famílies (no ho podem saber) d'espècies diferents. Els ramats són relacions gregàries, i, per tant, intraespecífiques de cooperació, igual que les associacions familiars.

Seguidament podem gaudir d'una relació interespecífica de competència com és la depredació.
Es dóna la curiosa situació que arriba un segon depredador per a la mateixa presa. Així, podríem trobar una doble depredació, que comporta una competència per explotació entre la família de lleons i el Cocodril.

Finalment, la cooperació de l'assossiació gregària dels búfals sembla que pot més que la por a ser depredats, fent que es dóni una espècie de lluita entre lleons i búfals que seria una depredació per la banda dels lleons i una mostra de col·laboració gregària per part dels herbívors.

Moltes gràcies per la seva atenció.