Entrada destacada

604 - Neuroeducación: aprender ciencia a través de juegos en adn-dna.net

Aula virtual adn-dna.net "El aprendizaje es experiencia, todo lo demás, es información"      Albert Einstein Una form...

dissabte, 13 de novembre de 2010

99- La fotosíntesi

Fotosíntesi - fase lluminosa
La fotosíntesi és un procés metabòlic on es transforma l'energia lluminosa provinent del Sol en energia química (ATP) i poder reductor NADPH i, amb això, es sintetitza hidrats de carboni (glucosa)a partir de l'aigua i el diòxid  de carboni de l'atmosfera.
A més, l'energia i el poder reductor s'utilitzaran per reduir i assimilar altres bioelements necessaris per sintetitzar la matèria orgànica, com el N i el S.

La fotosíntesi anoxigènica o bacteriana és pròpia dels bacteris porprats i verds del sofre. És la forma més senzilla i primitiva,no allibera oxígen.
La fotosíntesi oxigènica la realitzen cianobacteris, algues i plantes. L'equació general és la següent:


Aquest procés anabòlic autòtrof , en les cèl·lules eucariotes, es desenvolupa en el citoplasma dins els cloroplast.

Esquema cloroplast

De les reaccions metabòliques implicades, n'hi ha que requereixen la presència de llum i altres no, per aquest motiu distinguim dues etapes:

   - Fase clara o lluminosa que es porta a terme en les membranes tilacoidals. Es genera ATP i NADPH.

 Fase fosca o biosintètica que es desenvolupa a nivell de l'estroma i permet sintetitzar matèria orgànica a través del cicle de Calvin consumint l'ATP i el NADPH generat en la fase clara.
En l'aula virtual adn-dna.net he actualitzat el curs B04- Metabolisme:

                    Tema - 6 Anabolisme autòtrof - fotosíntesi

La consulta dels esquemes, animacions i vídeos faciliten la comprensió d'una part del temari de biologia de 2n de batxillerat.

Els lectors del bloc poden suggerir, en l'apartat de comentaris d'aquest post , altres enllaços que considerin adients i relacionats amb els temes tractats.