Entrada destacada

604 - Neuroeducación: aprender ciencia a través de juegos en adn-dna.net

Aula virtual adn-dna.net "El aprendizaje es experiencia, todo lo demás, es información"      Albert Einstein Una form...

dilluns, 29 de novembre de 2010

104- La ciència de la salut ( capítol 18 )

Valentí Fuster
Comentaris sobre el llibre La ciéncia de la salut realitzats pels alumnes de biologia humana de 2n de batxillerat. En aquest post es comenta el capítol: 
                           
         18-  Emocions. La felicitat com a assegurança de vida

Per ampliar informació sobre el cos humà i la salut es pot consultar en l’aula virtual adn-dna.net els següents cursos:

B02- La química de la vida
B10- El cos humà:anatomia i fisiologia
B11- La nutrició humana 

Els comentaris sobre el capítol 18 es faran públics el proper dilluns 6  de desembre.

8 comentaris:

Anònim ha dit...

En el capítol 18, Valentí Fuster ens parla, de si ens afecten els estats emocionals a l'hora d'una malaltia, positivament o negativament. És evident que la depressió ens treu vitalitat, ens dona ganes de no fer res, també amb la depressió tendim a aïllar-nos, i desenvolupar la soledat i la tristesa. I evidentment tenen efectes negatius, no tan sol psicològic, sinó que també afecten en altres òrgans com el cor i les artèries.

En canvi la felicitat i l'alegria fan que hi hagi un impacte positiu, tan en qualitat de vida, com també en la salut en llarg termini. L'optimisme, que és una actitud' ens dona esperança quan ens detecten un càncer o una altre malaltia.

Per les persones solteres és recomanable tenir un animal de companyia per no sentir-se sol i trist. I per està feliç, no cal tenir molts diners com es diu, sinó em de disfrutar amb el que fem i tenir una satisfacció personal.

Cristian Bariles Moncunill

Anònim ha dit...

CAPITOL 18:

-L'estat d'ànim pot influir en l'aparició, l'evolució i la curació de les malalties.
-La depressiço incrementa el risc de mort prematura.
-Les persones casades tenen més esperança de vida que les que viuen soles.
-Les depressions poden ser transitòries o de llarga durada.
-Un estat d'ànim negatiu pot portar a conductes poc saludables (tabac, alcohol, menjar en excés...)
-La felicitat i l'optimisme tenen un impacte positiu sobre la qualitat de vida i la salut.
-Encara no se sap com influeix la felicitat en la salut ni si hi intervenen hormones.
-La risoteràpia no té cap base científica.
-En persones que viuen soles es recomana comprar un animal de companyia.
-Segons les enquestes, no hi ha cap relació entre el nivell d'ingressos i la felicitat.
-La realització personal no té res a veure amb l'èxit social.


Maite Alamillo, 2n Batx. B

Anònim ha dit...

Capítol 18: Emocions. La felicitat com a assegurança de vida.

Segons el Doctor Valentí Fuster, ell no creu massa que les emocions o la mentalitat, d'alguna manera puguin intervenir en l'estat físic. Ara bé, ha pogut comprovar que malalts que afronten de manera positiva una malaltia la superen, i viceversa. Per tant, tampoc ho nega.

- La depressió (malaltia) augmenta el risc de mort prematura. Augmentant també el risc de malalties coronàries i diabetis tipus 2.

- Hi ha dos tipus de depressions, les transitòries a causa d'una emoció negativa, o les de llarg termini, que són a causa de problemes al funcionament de les xarxes de neurones; que creen una profunda tristesa a l'afectat. Per a la primera no acostuma a ser necessari cap teràpia, en canvi pel segon, sense una teràpia és difícil sortir-ne.

- De les depressions es coneix que provoquen una tristesa a l'afectat, que descuida la seva salut i tendeix a aïllar-se. El què no se sap és perquè pot afectar negativament als òrgans produint diabetis o altres malalties.

- A diferencia de la depressió, la felicitat no se sap res d'ella. Ja que no sabem quins efectes positius té, no es pot quantificar... L'únic que hi ha és l'experiència de metges amb els pacients.

- El doctor proposa estudiar els efectes de la felicitat, l'optimisme i l'alegria. De moment se sap que el riure actua similar que l'activitat física. Quan es riu s'alliberen unes hormones al cervell.

- Els animals de companyia i les plantes són beneficiosos per les persones que se senten soles. Els lloros alegren una casa amb la seva xerrameca, els gossos més afables et fan companyia quan estàs trist igual que els gats.

-Amb els animals trenques la cadena de la soledat, ells també es preocuparan per tu. També sabràs que hauràs de cuidar d'ell, i això ajuda a molts pacients.

LAURA ASENSIO 2n de batx.

Anònim ha dit...

18. EMOCIONS. LA FELICITAT COM A ASSEGURANÇA DE VIDA
- L’únic que es coneix és que el cervell influeix en la salut a l’hora de patir una malaltia. Hi ha possibilitat que l’estat d’ànim actuï sobre la secreció d’algunes hormones que potser regulen el sistema immunitari o afecten a l’òrgan en qüestió.
- S’ha demostrat que la depressió fa augmentar el risc de mort i també, el risc de patir malalties coronàries i diabetis tipus 2. Per altra banda, la vida en parella és beneficiós per la salut. Hi ha 2 tipus de depressió: la transitòria per un esdeveniment negatiu que és una reacció natural i no es pot considerar una malaltia. I desprès, la crònica que és per un problema al cervell i si no es tracta pot provocar efectes negatius en la salut com afectes en alguns òrgans. Per tant, els estat d’ànim negatius són insaludables perquè quan se’n pateix, es tendeix a descuidar la salut i a augmentar els factors de risc.
- Respecte l’estat d’ànim positiu: la felicitat, és molt difícil investigar sobre el tema. A partir de proves anecdòtiques, se sap que la felicitat i l’optimisme tenen un impacte positiu per la salut allarg termini i la qualitat de vida ja que provoquen que les persones controlin molt millor els factors de risc cardiovascular. Hi ha diferents tipus d’estats d’ànim positius com l’alegria que és breu, la felicitat que és més a llarg termini, l’optimisme que és una actitud i els efectes del riure. Respecte el riure, no se sap com influeix en la salut encara que hi hagi gent que pensi que la millora perquè no s’ha pogut comprovar.
- També, a vegades, es recomana a la gent que sent sola i està apunt de caure en una depressió que es busquin companyia, animals com els gossos i els lloros que ajuden a donar una sentit sa la vida i fan que la salut millori, o plantes que ajuden a incorporar la responsabilitat d’alguna cosa a la vida de la persona ja que cal trencar el cicle de la soledat i sentir que algú depèn de tu. També, es pot recomanar fer activitats creatives però no es tant eficaç.
- Respecte l’èxit en la vida, la gent creu que el nivell d’ingressos i la felicitat no estan directament relacionats, a no ser que els ingressos siguin molt baixos. Tot depèn de quina escala de valors es tingui, ja sigui l’èxit personal, el social, els diners, el poder, la fama...
E. Domènech
2n Batxillerat A

Anònim ha dit...

CAPÍTOL 18

-El cervell influeix en les malalties segons l'estat d'ànim. Les depressions augmenten el risc de mort prematura i un estudi demostra que les emocions positives de viure en parella fan que la persona tingui més esperança de vida que les que viuen soles.
-Hi ha dos tipus de depressió. En una la persona es sent infeliç però té una durada curta, és transitòria i no es considerada malaltia ja que és una reacció normal de l'organisme.
-L'altre tipus de depressió és més persistent i és deguda a que hi ha un mal funcionament d'algunes xarxes de neurones del cervell. Això provoca tristesa i pessimisme en l'individu.
-Els dos tipus de depressió tenen en comú que són estats emocionals caracteritzats per una manca de vitalitat, les persones que les pateixen no tenen ganes de fer res.
-Aquesta manca de vitalitat té un impacte negatiu en la salut ja que porten a fer conductes poc saludables, la desesperança fa descuidar la salut i es recorre al tabac, a l'alcohol o a menjar molt.
-Tot i això no es conixen del tot els impactes que els estats d'ànim tenen en la salut.
-És dificil saber en quin grau la felicitat porta a la salut ja que la felicitat no es pot mesurar amb tests i a més a més l'estat d'ànim va variant al llarg del dia.
-No hi ha resultats científics que demostrin que la felicitat redueix el risc de patir malalties però és probable que la felicitat i l'optimisme tinguin un impacte positiu en la salut fins i tot a llarg termini.
-Per saber més sobre la influència dels estats d'ànim positius s'haurien d'estudiar un per un.
-L'alegria és un estat d'anim volàtil, en canvi, la felicitat és més estable, i l'optimisme és més aviat una actitud. La felicitat, com que té una duració més gran comporta més beneficis.
-Riure activa el sistema cardivascular i té un efecte positiu per les hormones que allibera però no sabem com influeix en la salut.
-S'aconsella que si una persona que viu sola i que es sent infeliç es compri un animal de companyia. Els millors animals de companyia són els lloros i els gossos afables ja que els gats són més independents.
-Si no es volen animals tenir plantes també és gratificant per aquestes persones.
-També s'aconsellen altres activitats creatives tot i que no és segur que aportin beneficis.
-Al tenir un animal de companyia aquestes persones han d'ocupar-se dels animals cosa que fa que tinguin una certa responsabilitat, i la responsabilitat va bé contra la depressió.
-No hi ha cap relació entre els nivells d'ingressos econòmics i la felicitat. Només quan els ingressos són tan baixos que no permeten satisfer les necessitats bàsiques provoquen infelicitat.
-L'èxit hauria de consistir en gaudir del que es fa, saber que fas el que cal i donar a la societat el que pots, aprofitar els bons moments i donar poca importància als dolents ja que l'èxit no s'assoleix sense sacrificis.

Helena Aparisi

Anònim ha dit...

CAPÍTOL XVIII: “EMOCIONS. LA FELICITAT COM A ASSEGURANÇA DE VIDA”
- Tot i que no hi ha cap base científica, sovint el desenvolupament de les malalties té relació amb l’estat psicològic que cada persona, segurament, a causa dels mecanismes neurohormonals.
- Una de les coses que si que sabem és que la depressió incrementa el risc de mort prematura, de malalties coronàries i diabetis de tipus 2.
- Quan parlem de depressió ens podem referir a l’estat emocional de les persones que han passat per una crisi familiar o alguna situació semblant i d’altra banda, aquella depressió més persistent durant el temps que es deu al mal funcionament de les xarxes neuronals. Aquesta última pot convertir-se en crònica si no es tracta adientment.
- Les semblances entre les dues depressions són: la sensació de no tenir ganes de fer res, la tendència a aïllar-se i a rebutjar el contacte amb les persones i repercuteixen sobre la salut.
- Per crear les teràpies que ajudin als pacients depressius cal conèixer com actuen les hormones que provoquen la malaltia.
- Les proves anecdòtiques, l’experiència dels metges, permeten demostrar que la felicitat i l’optimisme tenen un impacte positiu sobre la qualitat de vida i la salut a llarg termini.
- La influència indirecta de la felicitat és present en la salut però no sabem si per mitjà d’hormones hi té una influència directa.
- Riure activa el sistema cardiovascular de la mateixa manera que l’activitat física.
- Per aquelles persones solitàries que se senten tristes és aconsellable que es comprin un animal de companyia com per exemple un lloro o un gos. Per aquelles persones que no els agraden els animals és aconsellable comprar-se plantes, la seva cura resulta gratificant pels pacients.
- Els animals restauren un sentit de responsabilitat i trenquen el cicle de la soledat.
- L’èxit consisteix en gaudir del que es fa sabent que fas el que cal fer i donar a la societat tot. Cal que acceptem que en realitat la vida consta tant de moment bons i fàcies però també moments dolents i difícils. Aquest és el que s’ha de tenir en compte per viure una vida satisfactòria.
Claire J. 2n BatxA

Anònim ha dit...

CAPÍTOL 18: EMOCIONS, LA FELICITAT COM A ASSEGURANÇA DE VIDA

- Hi ha hipòtesis que afirmen que hi ha algun mecanisme neuronal mitjançant el qual el cervell segrega més quantitat d’hormones segons l’estat d’ànim.
De la depressió a la malaltia
- Diferents estudis han mostrat que la depressió és un dels factors principals de mort prematura (sobretot en les malalties coronàries i la diabetis del tipus 2).
- Les emocions positives són fruït d’ efectes beneficiosos per la salut.
- Ens podem referir al terme depressió davant determinades situacions en les quals ens sentim infelices, o bé aquella que és causada per un mal funcionament de xarxes de neurones del cervell després d’algun fet personal o espontani.
- En ambdues predomina una actitud de no voler fer res, de soledat… així doncs, està demostrat que les emocions negatives repercuteixen en gran manera a l’estat de salut.
De la felicitat a la salut
- És difícil saber perquè la felicitat porta la salut. No hi ha estudis que demostrin que la felicitat redueixi el risc de cap malaltia.
- Queden moltes preguntes per resoldre sobre l’impacta de les emocions sobre la salut, com per exemple: quines hormones intervenen en aquest procés? En quins òrgans actuen?
Riure, alegria i optimisme
- Per tal d’arribar a conclusions sobre els estats d’ànim, cal es faci una diferenciació prèvia del que és la felicitat, l’alegria, l’optimisme,etc, per cadascú.
- S’han llençat hipòtesis sobre els efectes beneficiosos del riure. S’ha relacionat amb el fet que els malats riuen poc, però no s’ha sabut relacionat amb el fet que riure molt previngui malalties.
Lloros, gossos, gats i plantes
- El doctor Valentí Fuster aconsella comprar un animal de companyia a totes aquelles persones que visquin soles (són molt aconsellables els lloros i els gossos). Són animals que desperten emocions. També és aconsellable tenir cura de plantes.
- La majoria dels metges saben que els factors psicològics són claus en el desencadenament de la malaltia.
Soledat i responsabilitat
- Amb aquests animals de companyia s’aconsegueix trencar el cicle de la soledat. Aquestes persones passes a sentir-se responsables dels animals que posseeixen. Aquest sentiment de responsabilitat actua com a “medicament” contra la depressió. Les persones afectades se senten útils, la qual cosa els proporciona felicitat.
Què és l’èxit?
- S’ha demostrat que no hi ha relació entre el nivell d’ingressos i la felicitat, excepte quan aquest ingressos són tan baixos que la pròpia persona no pot cobrir ni les seves necessitats bàsiques.
- El doctor Valentí Fuster assegura trobar més casos de felicitat en persones de classe baixa que no pas de classe alta.
- Cadascú es crea la seva pròpia escala de valors i hi col•loca els elements que per ells són més importants (i que per tant, proporciones felicitat).
- L’èxit social no és important. El que és realment rellevant és aconseguir l’èxit personal i intentar gaudir al màxim del que fas sobretot ajudant als altres.


CARLA GONZÀLEZ
BIOLOGIA 2NB

Anònim ha dit...

CAP 18. EMOCIONS, LA FELICITAT COM A ASSEGURANÇA DE VIDA

La depressió és un dels principals factors de morts prematura.
Hi ha algunes hipòtesis que sostenen que existeix algun mecanisme neuronal mitjançant el qual el cervell segrega més o menys quantitat d’hormones segons l’estat d’ànim.
Les emocions positives són beneficioses per la salut.
El concepte de depressió s’utilitza davant d’estats d’infelicitat o aquelles que és causada per un funcionament defectuós de xarxes de neurones del cervell després d’algun fet personal o espontani. En els dos tipus però el pacient no vol fer res, se sent sol, és a dir, que les emocions negatives influeixen en la salut.
De moment no hi ha estudis que demostrin que la felicitat redueix el risc de cap malaltia, tot i això si que es veritat que la felicitat comporta un major ben estat físic i mental. Encara queden moltes incògnites per resoldre respecte el impacte de les emocions sobre la salut, com les hormones que intervenen en el procés i en quins òrgans actuen.
Abans d’arribar a conclusions sobre els estats d’ànims, cal fer una diferenciació sobre els diferents conceptes de què significa i què és per cadascú la felicitat, l’optimisme, el riure...
Sobre els efectes del riure hi ha vàries teories, de com efecte positivament a la salut, ja que s’ha pogut relacionar amb els pacients que riuen poc, tot i que encara no amb el fet de que riure molt prevé malalties.
És aconsellable comprar un animal de companyia per les persones que viuen soles, ja que desperten emocions. També és recomanable tenir cura de plantes.
El que es vol aconseguir amb els animals de companyia és trencar el cicle de la soledat. Perquè les persones passen a sentir-se responsables dels animals que posseeixen. I aquest sentiment actua com a medicament contra la depressió.
No hi ha cap tipus de relació entre els diners i la felicitat (excepte quant els ingressos són tan baixos que no pot cobrir les seves necessitats bàsiques).
Valentí Fuster assegura trobar més casos de felicitat en persones de classe baixa que no pas de classe alta.
La qüestió es que cadascú es creï la seva pròpia escala de valors que per ells són més importants.
També cal destacar que al final l’èxit social no és tan important, sinó allò transcendent és l’èxit personal i disfrutar al màxim del que es fa.

Vero Torras
2n B Bat