Entrada destacada

638 - Accés a tots els recursos de ciències adn-dna.net

Recursos adn-dna.net En la següent web trobaràs l'accés a tots els recursos de ciències de la naturalesa: adn-dna.net . ...

dijous, 26 de setembre de 2019

631 - Cultura científica 1r C: post prova

Aquest post té per finalitat la familiarització, dels alumnes de cultura científica de 1r de batxillerat, en la publicació de comentaris al blog adn-dna.

Només seran publicades i avaluades les respostes incorporades a l'apartat de comentaris d'aquest blog adn-dna seguint els criteris indicats en el post 341

80 comentaris:

Nerea Pérez Montijano ha dit...

La recerca bàsica té com a finalitat l'obtenció i recopilació de dades per anar augmentant una base de coneixement sobre la investigació duta a terme (investigació de l'alga). La recerca aplicada, d'altra banda, té com a objectiu resoldre un determinat problema o plantejament (recerca sobre l'epilèpsia).

Nerea Pérez Montijano ha dit...

La recerca bàsica té com a finalitat l'obtenció i recopilació de dades per anar augmentant una base de coneixement sobre la investigació duta a terme (investigació de l'alga). La recerca aplicada, d'altra banda, té com a objectiu resoldre un determinat problema o plantejament (recerca sobre l'epilèpsia).

Jonatan David Oshiro García ha dit...

Quina diferència hi ha entre l'investigació aplicada i la bàásica? La diferènica que hi ha es que en l'investigació aplicada tens que tenir un coneixement teóric, i tenen com a objectiu aconseguir algun resultat final de l'investigació, exemple investigar la cura de l'epilèpsia. En canvi l'investigació básica té el propòsit d'incrementar el coneixement dels principis fundamentals de la natura i de la realitat, exemple investigar un nou tipus d'alga.

Joan Manel Garcia Mendez ha dit...

ciència bàsica i ciència aplicada


- La ciència pura son aquelles investigacions científiques en què només es busca obtenir coneixement d'un determinat sector. Amb l'única finalitat de tenir més coneixements incluin interessos pràctics.


-La ciència aplicada és la ciència per resoldre problemes pràctica, és a dir la gran diferència que aquesta ciènca recerca amb la finalitat de posar en pràctica el que han trobat

Nerea Pérez Montijano ha dit...

La recerca bàsica, que també rep el nom de recerca pura o teòrica, parteix d'un marc teòric i té com a finalitat l'obtenció i recopilació de dades per anar augmentant una base de coneixement sobre la investigació duta a terme i formular noves teories (investigació de l'alga). La recerca aplicada, d'altra banda, que també rep el nom de recerca empírica, aplica els coneixements ja adquirits amb l'objectiu de resoldre un determinat problema o plantejament o de la búsqueda o consolidació del saber(recerca sobre l'epilèpsia).

Rubén Sánchez Córdoba ha dit...

La recerca bàsica o també coneguda com recerca pura, té com a objectiu obtenir informació per construir una base de coneixements que es van afegint a la informació prèvia. Com a exemple de recerca bàsica tenim l’impacte de la tecnologia, on s’ha vist, mitjançant un estudi, que els estudiants aprenen amb més facilitat de la manera digital que no pas de la manera impresa.
En canvi la investigació aplicada té com objectiu resoldre un problema o un plantejament específic. Un dels clars exemples seria la investigació del mercat. Consisteix en el disseny, recopilació i interpretació de dades per resoldre problemes de marketing.

Marta Ger Roca ha dit...

RECERCA BÀSICA-RECERCA APLICADA
Tan la recerca bàsica com la recerca aplicada han donat grans avenços al coneixement humà, però cadascuna té uns objectius diferents. La recerca bàsica té com a finalitat l'obtenció i recopilació d'informació per anar construïnt una base de coneixements que es van afegint a la informació prèvia existent. La investigació aplicada tenen com a objectiu resoldre un determinat problema o plantejament específic.

Per exemple, si un investigador està investigant la composició d'una alga, està realitzan recerca bàsica en canvi si un investigador està investigant les causes de la malaltia anomenada Epil·lepsia (una malaltia del sistema nervios), està realitzant investigació aplicada.


Marta Ger Roca

sarahomsesteve@gmail.com ha dit...

RECERCA BÀSICA-RECERCA APLICADA
Tan la recerca bàsica com la recerca aplicada han donat grans avenços al coneixement humà, però cadascuna té uns objectius diferents. La recerca bàsica té com a finalitat l'obtenció i recopilació d'informació per anar construïnt una base de coneixements que es van afegint a la informació prèvia existent. La investigació aplicada tenen com a objectiu resoldre un determinat problema o plantejament específic.

Per exemple, si un investigador està investigant la composició d'una alga, està realitzan recerca bàsica en canvi si un investigador està investigant les causes de la malaltia anomenada Epil·lepsia (una malaltia del sistema nervios), està realitzant investigació aplicada.


Sara Homs i Esteve

Margot Falip ha dit...

La recerca bàsica, que també rep el nom de recerca pura o teòrica, parteix d'un marc teòric i té com a finalitat l'obtenció i recopilació de dades per anar augmentant una base de coneixement sobre la investigació duta a terme i formular noves teories (investigació de l'alga). La recerca aplicada, d'altra banda, que també rep el nom de recerca empírica, aplica els coneixements ja adquirits amb l'objectiu de resoldre un determinat problema o plantejament o de la búsqueda o consolidació del saber(recerca sobre l'epilèpsia).

Aleix Claramunt Campo ha dit...

La recerca bàsica o també coneguda com recerca pura, té com a objectiu obtenir informació per construir una base de coneixements que es van afegint a la informació prèvia. Com a exemple de recerca bàsica tenim l’impacte de la tecnologia, on s’ha vist, mitjançant un estudi, que els estudiants aprenen amb més facilitat de la manera digital que no pas de la manera impresa.
En canvi la investigació aplicada té com objectiu resoldre un problema o un plantejament específic. Un dels clars exemples seria la investigació del mercat. Consisteix en el disseny, recopilació i interpretació de dades per resoldre problemes de marketing.

Oriol Jost Vives ha dit...

RECERCA BÀSICA-RECERCA APLICADA
Tant la recerca bàsica com la recerca aplicada han donat grans avenços al coneixement humà, però cadascuna té uns objectius diferents. La recerca bàsica té com a finalitat l'obtenció i recopilació d'informació per anar construint una base de coneixements que es van afegint a la informació prèvia existent. La investigació aplicada tenen com a objectiu resoldre un determinat problema o plantejament específic.

Per exemple, si un investigador està investigant la composició d'una alga, està realitzan recerca bàsica en canvi si un investigador està investigant les causes de la malaltia anomenada Epil·lepsia (una malaltia del sistema nervios), està realitzant investigació aplicada.


Oriol Jost Vives

Rubén Sánchez Córdoba ha dit...

La recerca bàsica o també coneguda com recerca pura, té com a objectiu obtenir informació per construir una base de coneixements que es van afegint a la informació prèvia. Com a exemple de recerca bàsica tenim l’impacte de la tecnologia, on s’ha vist, mitjançant un estudi, que els estudiants aprenen amb més facilitat de la manera digital que no pas de la manera impresa.
En canvi la investigació aplicada té com objectiu resoldre un problema o un plantejament específic. Un dels clars exemples seria la investigació del mercat. Consisteix en el disseny, recopilació i interpretació de dades per resoldre problemes de marketing.

Jana Pouget Mas ha dit...

RECERCA BÀSICA I RECERCA APLICADA

La recerca bàsica o investigació fonamental, es basa l’obtenció i recopilació d’informació per augmentar el coneixement d’un concepte ja existent a partir de pràctiques sobre la naturalesa i la realitat, per exemple, investigar un factor més general.
Per altra banda, la recerca aplicada es basa en resoldre un problema determinat o específic. I té com a objectiu investigar concretament un problema, per exemple, les causes d’una malaltia en concret.
La diferencia entre les dues recerques és que la recerca bàsica és una investigació general i la recerca aplicada és una investigació en concret sobre un tema.Gabriel Balsells Vidal ha dit...

DIFERÈNCIA:
La finalitat de la investigació bàsica és formular noves teories o modificar algunes ja existents, per tal d'adquirir i incrementar els coneixements tant científics o filosòfics respecte algun àmbit, mentre que la investigació aplicada busca l'aplicació o utilització dels coneixements que ja es tenen, té com a finalitat la recerca i consolidació del saber, i l'aplicació dels coneixements per a l'enriquiment del patrimoni cultural i científic.

Per exemple, si un investigador està investigant com funciona l'intestí, està fent recerca bàsica; si un investigador està investigant les causes de la malaltia de Crohn (una malaltia de l'intestí), està realitzant investigació aplicada. Si veiem l'exemple anterior, l'investigador que estudia els orígens de la malaltia de Crohn necessitarà una base de coneixement sobre com funciona l'intestí, el sistema digestiu i altres aspectes fisiològics del cos humà.

Gabriel Balsells Vidal

Jana Pouget Mas ha dit...

RECERCA BÀSICA I RECERCA APLICADA

La recerca bàsica o investigació fonamental, es basa l’obtenció i recopilació d’informació per augmentar el coneixement d’un concepte ja existent a partir de pràctiques sobre la naturalesa i la realitat, per exemple, investigar un factor més general.
Per altra banda, la recerca aplicada es basa en resoldre un problema determinat o específic. I té com a objectiu investigar concretament un problema, per exemple, les causes d’una malaltia en concret.
La diferencia entre les dues recerques és que la recerca bàsica és una investigació general i la recerca aplicada és una investigació en concret sobre un tema.

Jana Pouget Mas

Toni Esteve Rosich ha dit...

Ciència bàsica : Es proposa enriquir el coneixement humà .
Ciència aplicada : coneixements obtinguts en les investigacions basiques.
Les diferencies son:
la ciencia aplicada es el conjunt de les aplicacions de la ciencia básica.
En resum, la ciencia basica i la ciencia aplicada utilitzen metodes científics per a obtenir nous coneixements, pero la investigació bàsica treballa en els problemes que els interessa i la investigació aplicada estudia només els problemes de possibles interessos socials.

Queralt Carbonell Roselló ha dit...

Diferència entre recerca bàsica i recerca aplicada:

La recerca bàsica és aquell tipus de recerca que pretén augmentar els coneixements dins d’una àrea determinada de la ciència. Està dedicada a la informació conceptual de la ciencia. Intenta ampliar i aprofundir cada vegada més en el saber de la nostra realitat.
Té com a objecte l’estudi del problema destinat a la recerca del coneixement.
Presenta una formulació hipotètica basada en amplies generalitzacions i nivells d’abstracció. Busca el desenvolupament d’una teoria basada en principis i lleis. És de coneixement creixent que es pot utilitzar en un futur. No tenen perquè estar lligats a la pràctica.

La recerca aplicada és aquell tipus de recerca que té com a objectiu utilitzar els coneixements, descobriments, i conclusions de la recerca bàsica, per solucionar un problema concret.
Està vinculada a la investigació bàsica ja que depèn dels seus resultats i descobriments. Requereix un marc teòric amb totes les investigacions. S’enriqueix amb els avanços i es caracteritza pel seu interès amb l'aplicació utilització i conseqüències bàsiques del coneixement. Busca el conèixer per fer, actuar, construir i modificar. Es centra en l'anàlisi i solució de problemes en la vida social i real.

Anna Sàbat i Queralt Carbonell

Anna Sàbat ha dit...

Diferència entre recerca bàsica i recerca aplicada:

La recerca bàsica és aquell tipus de recerca que pretén augmentar els coneixements dins d’una àrea determinada de la ciència. Està dedicada a la informació conceptual de la ciencia. Intenta ampliar i aprofundir cada vegada més en el saber de la nostra realitat.
Té com a objecte l’estudi del problema destinat a la recerca del coneixement.
Presenta una formulació hipotètica basada en amplies generalitzacions i nivells d’abstracció. Busca el desenvolupament d’una teoria basada en principis i lleis. És de coneixement creixent que es pot utilitzar en un futur. No tenen perquè estar lligats a la pràctica.

La recerca aplicada és aquell tipus de recerca que té com a objectiu utilitzar els coneixements, descobriments, i conclusions de la recerca bàsica, per solucionar un problema concret.
Està vinculada a la investigació bàsica ja que depèn dels seus resultats i descobriments. Requereix un marc teòric amb totes les investigacions. S’enriqueix amb els avanços i es caracteritza pel seu interès amb l'aplicació utilització i conseqüències bàsiques del coneixement. Busca el conèixer per fer, actuar, construir i modificar. Es centra en l'anàlisi i solució de problemes en la vida social i real.

Anna Sàbat i Queralt Carbonell

Marina Garcia Balsells ha dit...

La diferència més contrastada entre la recerca bàsica i la recerca aplicada és que tots dos se centren en arribar a un objectiu amb la diferència que la recerca bàsica té la finalitat de trobar més informació sobre un tema però sense arribar al fons de la investigació mentre que la recerca aplicada intenta trobar o estudiar la cura o les diferents maneres per tractar aquesta malaltia, i per fer-ho necessitarem els recursos econòmica necessaris

Salvador Batet Capdevila ha dit...

Ciència bàsica i ciència aplicada

La ciència bàsica es proposa enriquir el coneixement humà.

La ciència aplicada: aplica coneixements obtinguts en les investigacions bàsiques.

Diferències:La ciència aplicada pot definir com el conjunt de les aplicacions de la ciència basica.La ciència aplicada es basa en buscar plantes,arbres , bolets que siguin comestibles i la medicina.

El científic fa servir el mateix mètode tant per la aplicada com la bàsica.
El científic aplicar utilitza resultats de la ciencia básica.
En resum tant la investigació aplicada com la bàsica utilitzen mètodes científics per obtenir nous resultats.

Salvador Batet Capdevila ha dit...

Ciència bàsica i ciència aplicada

La ciència bàsica es proposa enriquir el coneixement humà.

La ciència aplicada: aplica coneixements obtinguts en les investigacions bàsiques.

Diferències:La ciència aplicada pot definir com el conjunt de les aplicacions de la ciència basica.La ciència aplicada es basa en buscar plantes,arbres , bolets que siguin comestibles i la medicina.

El científic fa servir el mateix mètode tant per la aplicada com la bàsica.
El científic aplicar utilitza resultats de la ciencia básica.
En resum tant la investigació aplicada com la bàsica utilitzen mètodes científics per obtenir nous resultats.

Marc Compte Bastida ha dit...

La diferència més contrastada entre la recerca bàsica i la recerca aplicada és que tots dos se centren en arribar a un objectiu amb la diferència que la recerca bàsica té la finalitat de trobar més informació sobre un tema però sense arribar al fons de la investigació mentre que la recerca aplicada intenta trobar o estudiar la cura o les diferents maneres per tractar aquesta malaltia, i per fer-ho necessitarem els recursos econòmica necessaris

Montse Rovira Martínez ha dit...

RECERCA BÀSICA I RECERCA APLICADA

La recerca bàsica o investigació fonamental, es basa l’obtenció i recopilació d’informació per augmentar el coneixement d’un concepte ja existent a partir de pràctiques sobre la naturalesa i la realitat, per exemple, investigar un factor més general.
Per altra banda, la recerca aplicada es basa en resoldre un problema determinat o específic. I té com a objectiu investigar concretament un problema, per exemple, les causes d’una malaltia en concret.
La diferencia entre les dues recerques és que la recerca bàsica és una investigació general i la recerca aplicada és una investigació en concret sobre un tema.


Montse Rovira

Agata Caro Morera ha dit...

La diferència més contrastada entre la recerca bàsica i la recerca aplicada és que tots dos se centren en arribar a un objectiu amb la diferència que la recerca bàsica té la finalitat de trobar més informació sobre un tema però sense arribar al fons de la investigació mentre que la recerca aplicada intenta trobar o estudiar la cura o les diferents maneres per tractar aquesta malaltia, i per fer-ho necessitarem els recursos econòmica necessaris

Queralt Carbonell Roselló ha dit...

Diferència entre recerca bàsica i recerca aplicada:

La recerca bàsica és aquell tipus de recerca que pretén augmentar els coneixements dins d’una àrea determinada de la ciència. Està dedicada a la informació conceptual de la ciencia. Intenta ampliar i aprofundir cada vegada més en el saber de la nostra realitat.
Té com a objecte l’estudi del problema destinat a la recerca del coneixement.
Presenta una formulació hipotètica basada en amplies generalitzacions i nivells d’abstracció. Busca el desenvolupament d’una teoria basada en principis i lleis. És de coneixement creixent que es pot utilitzar en un futur. No tenen perquè estar lligats a la pràctica.

La recerca aplicada és aquell tipus de recerca que té com a objectiu utilitzar els coneixements, descobriments, i conclusions de la recerca bàsica, per solucionar un problema concret.
Està vinculada a la investigació bàsica ja que depèn dels seus resultats i descobriments. Requereix un marc teòric amb totes les investigacions. S’enriqueix amb els avanços i es caracteritza pel seu interès amb l'aplicació utilització i conseqüències bàsiques del coneixement. Busca el conèixer per fer, actuar, construir i modificar. Es centra en l'anàlisi i solució de problemes en la vida social i real.

Anna Sàbat i Queralt Carbonell

Rubén Sánchez Córdoba ha dit...

La recerca bàsica o també coneguda com recerca pura, té com a objectiu obtenir informació per construir una base de coneixements que es van afegint a la informació prèvia. Com a exemple de recerca bàsica tenim l’impacte de la tecnologia, on s’ha vist, mitjançant un estudi, que els estudiants aprenen amb més facilitat de la manera digital que no pas de la manera impresa.
En canvi la investigació aplicada té com objectiu resoldre un problema o un plantejament específic. Un dels clars exemples seria la investigació del mercat. Consisteix en el disseny, recopilació i interpretació de dades per resoldre problemes de marketing.

Salvador Batet Capdevila ha dit...

Ciència bàsica i ciència aplicada

La ciència bàsica es proposa enriquir el coneixement humà.

La ciència aplicada: aplica coneixements obtinguts en les investigacions bàsiques.

Diferències:La ciència aplicada pot definir com el conjunt de les aplicacions de la ciència basica.La ciència aplicada es basa en buscar plantes,arbres , bolets que siguin comestibles i la medicina.

El científic fa servir el mateix mètode tant per la aplicada com la bàsica.
El científic aplicar utilitza resultats de la ciencia básica.
En resum tant la investigació aplicada com la bàsica utilitzen mètodes científics per obtenir nous resultats.

Victor Olivan Gurt ha dit...

DIFERÈNCIA:
La finalitat de la investigació bàsica és formular noves teories o modificar algunes ja existents, per tal d'adquirir i incrementar els coneixements tant científics o filosòfics respecte algun àmbit, mentre que la investigació aplicada busca l'aplicació o utilització dels coneixements que ja es tenen, té com a finalitat la recerca i consolidació del saber, i l'aplicació dels coneixements per a l'enriquiment del patrimoni cultural i científic.

Per exemple, si un investigador està investigant com funciona l'intestí, està fent recerca bàsica; si un investigador està investigant les causes de la malaltia de Crohn (una malaltia de l'intestí), està realitzant investigació aplicada. Si veiem l'exemple anterior, l'investigador que estudia els orígens de la malaltia de Crohn necessitarà una base de coneixement sobre com funciona l'intestí, el sistema digestiu i altres aspectes fisiològics del cos humà.
Victor Olivan Gurt

Victor Olivan Gurt ha dit...

DIFERÈNCIA:
La finalitat de la investigació bàsica és formular noves teories o modificar algunes ja existents, per tal d'adquirir i incrementar els coneixements tant científics o filosòfics respecte algun àmbit, mentre que la investigació aplicada busca l'aplicació o utilització dels coneixements que ja es tenen, té com a finalitat la recerca i consolidació del saber, i l'aplicació dels coneixements per a l'enriquiment del patrimoni cultural i científic.

Per exemple, si un investigador està investigant com funciona l'intestí, està fent recerca bàsica; si un investigador està investigant les causes de la malaltia de Crohn (una malaltia de l'intestí), està realitzant investigació aplicada. Si veiem l'exemple anterior, l'investigador que estudia els orígens de la malaltia de Crohn necessitarà una base de coneixement sobre com funciona l'intestí, el sistema digestiu i altres aspectes fisiològics del cos humà.

Martina Fisac Leo ha dit...

Tant la recerca aplicada com la bàsica ens aporten coneixements a la nostra societat. És cert que existeixen algunes diferències entre aquests dos.
La investigació bàsica, té com a finalitat la recopilació d'informació, és a dir, obtenir la informació coneixement per coneixement.
En canvi, la investigació aplicada consisteixen en resoldre un problema o plantejament determinat, sigui una malaltia, o bé, una alteració genètica.
Tot el relacionat amb idees teories i preguntes generals, seria explorat per la investigació bàsica, a diferència de la investigació aplicada, que inclou preguntes més especifiques.
La investigació bàsica no representa cap problema orientat i és de coneixement creixent, és a dir, que pot utilitzar-se en el futur.
Busca conèixer per fer, per actuar, per construir, per a modificar. Se centra en l'anàlisi i solució de problemes de la vida social, i real.

Laia Torné, Martina Fisac, Carlota Carreño

Guillem Ribas Gris ha dit...

La diferència entre ciència aplicada i bàsica és una resposta difícil de trobar i deduir.

No sé qui va fer per primera vegada la distinció entre ciència bàsica i aplicada. Però és sens dubte un dels aspectes de la ciència que genera més debats entre els mateixos científics. De qualsevol manera, distingir entre ciència bàsica i aplicada és difícil. Anomenem aplicada a la ciència que té com a objectiu l'obtenció d'una aplicació i bàsica a la qual té com a objecte ampliar el coneixement sobre un tema.
La ciència aplicada com he dit, té com objectiu la aplicació, per exemple, una vacuna, tecnologia...En canvi la bàsica es porta a terme sense fins immediats, és una investigació bàsica, com per exemple la investigació d’una alga.

Al debatir en grup sobre aquests conceptes, les opinions eren molt similars i no hi havia majoria decantada per un dels dos termes. La gentque es decantava cap a l’aplicada mirava més per la cura i benestar dels demés immediatament en canvi els que es posaven al cantó de la bàsica, miraven més per el futuri la salvació del planeta.

Guillem i Jan

Ariadna Hornos Morales ha dit...

Hi ha dos grans tipus d'investigació la bàsica i l'aplicada. La investigació bàsica o pura té com a finalitat obtenir i recopilar informació per anar construint una base de coneixements. En canvi, la investigació aplicada té com a objectiu resoldre un problema determinat o específic de manera pràctica.
Per exemple, si un investigador està fent recerca sobre com funciona el cervell, està realitzant una investigació bàsica. Si pel contrari està investigant les causes d'una malaltia concreta que es dóna en aquest òrgan, com podria ser l’Alzheimer, estaríem parlant d’una recerca aplicada.
Sense la investigació bàsica no tindríem suficients coneixements per portar a terme una investigació aplicada, seria impossible ja que no podem trobar la cura d’una malaltia sense abans saber què és aquesta malaltia, per ficar un exemple.
Tot i així es sobreentén que en una investigació aplicada s’ha portat a terme anteriorment una de bàsica. La aplicada és necessària per trobar les respostes a problemes concrets, que, majoritàriament en temes de medicina poden salvar vides a diferència de la bàsica.
Tampoc podem investigar només temes generals perquè no tindríem suficient informació.
En definitiva, ambdues són imprescindibles per la recerca i la troba d’informació però com he dit abans, la aplicada es sobreentén que ha sigut creada anteriorment per bàsica, per tant una investigació més concreta d’un tema sempre és preferible que una de general.

Marta Ger Roca ha dit...

RECERCA BÀSICA-RECERCA APLICADA
Tan la recerca bàsica com la recerca aplicada han donat grans avenços al coneixement humà, però cadascuna té uns objectius diferents. La recerca bàsica té com a finalitat l'obtenció i recopilació d'informació per anar construïnt una base de coneixements que es van afegint a la informació prèvia existent. La investigació aplicada tenen com a objectiu resoldre un determinat problema o plantejament específic.

Per exemple, si un investigador està investigant la composició d'una alga, està realitzan recerca bàsica en canvi si un investigador està investigant les causes de la malaltia anomenada Epil·lepsia (una malaltia del sistema nervios), està realitzant investigació aplicada.

Sara Homs Esteve ha dit...

RECERCA BÀSICA-RECERCA APLICADA
Tan la recerca bàsica com la recerca aplicada han donat grans avenços al coneixement humà, però cadascuna té uns objectius diferents. La recerca bàsica té com a finalitat l'obtenció i recopilació d'informació per anar construïnt una base de coneixements que es van afegint a la informació prèvia existent. La investigació aplicada tenen com a objectiu resoldre un determinat problema o plantejament específic.

Per exemple, si un investigador està investigant la composició d'una alga, està realitzan recerca bàsica en canvi si un investigador està investigant les causes de la malaltia anomenada Epil·lepsia (una malaltia del sistema nervios), està realitzant investigació aplicada.

Queralt Carbonell Roselló ha dit...

Diferència entre recerca bàsica i recerca aplicada:

La recerca bàsica és aquell tipus de recerca que pretén augmentar els coneixements dins d’una àrea determinada de la ciència. Està dedicada a la informació conceptual de la ciencia. Intenta ampliar i aprofundir cada vegada més en el saber de la nostra realitat.
Té com a objecte l’estudi del problema destinat a la recerca del coneixement.
Presenta una formulació hipotètica basada en amplies generalitzacions i nivells d’abstracció. Busca el desenvolupament d’una teoria basada en principis i lleis. És de coneixement creixent que es pot utilitzar en un futur. No tenen perquè estar lligats a la pràctica.

La recerca aplicada és aquell tipus de recerca que té com a objectiu utilitzar els coneixements, descobriments, i conclusions de la recerca bàsica, per solucionar un problema concret.
Està vinculada a la investigació bàsica ja que depèn dels seus resultats i descobriments. Requereix un marc teòric amb totes les investigacions. S’enriqueix amb els avanços i es caracteritza pel seu interès amb l'aplicació utilització i conseqüències bàsiques del coneixement. Busca el conèixer per fer, actuar, construir i modificar. Es centra en l'anàlisi i solució de problemes en la vida social i real.

Salvador Batet Capdevila ha dit...

Ciència bàsica i ciència aplicada

La ciència bàsica es proposa enriquir el coneixement humà.

La ciència aplicada: aplica coneixements obtinguts en les investigacions bàsiques.

Diferències:La ciència aplicada pot definir com el conjunt de les aplicacions de la ciència basica.La ciència aplicada es basa en buscar plantes,arbres , bolets que siguin comestibles i la medicina.

El científic fa servir el mateix mètode tant per la aplicada com la bàsica.
El científic aplicar utilitza resultats de la ciencia básica.
En resum tant la investigació aplicada com la bàsica utilitzen mètodes científics per obtenir nous resultats.

Bernat Bisbal Jorba ha dit...

Quina diferència hi ha entre l'investigació aplicada i la bàásica? La diferènica que hi ha es que en l'investigació aplicada tens que tenir un coneixement teóric, i tenen com a objectiu aconseguir algun resultat final de l'investigació, exemple investigar la cura de l'epilèpsia. En canvi l'investigació básica té el propòsit d'incrementar el coneixement dels principis fundamentals de la natura i de la realitat, exemple investigar un nou tipus d'alga.

Carlota Carreño Sancho ha dit...

Tant la recerca aplicada com la bàsica ens aporten coneixements a la nostra societat. És cert que existeixen algunes diferències entre aquests dos.

La investigació bàsica, té com a finalitat la recopilació d'informació, és a dir, obtenir la informació coneixement per coneixement. No representa cap problema orientat i és de coneixement creixent, és a dir, que pot utilitzar-se en el futur. Busca conèixer per fer, per actuar, per construir i per a modificar. Se centra en l'anàlisi i solució de problemes de la vida social i real.
En canvi, la investigació aplicada consisteix en resoldre un problema o plantejament determinat, sigui una malaltia o bé, una alteració genètica.
Tot el relacionat amb idees, teories i preguntes generals, seria explorat per la investigació bàsica, a diferència de la investigació aplicada, que inclou preguntes més especifiques.

Nerea Pérez Montijano ha dit...

La recerca bàsica, que també rep el nom de recerca pura o teòrica, parteix d'un marc teòric i té com a finalitat l'obtenció i recopilació de dades per anar augmentant una base de coneixement sobre la investigació duta a terme i formular noves teories (investigació de l'alga). La recerca aplicada, d'altra banda, que també rep el nom de recerca empírica, aplica els coneixements ja adquirits amb l'objectiu de resoldre un determinat problema o plantejament o de la búsqueda o consolidació del saber(recerca sobre l'epilèpsia).

Xavier Membrive Caro ha dit...

La ciència bàsica es proposa enriquir el coneixement humà.

La ciència aplicada: aplica coneixements obtinguts en les investigacions bàsiques.

Diferències:La ciència aplicada pot definir com el conjunt de les aplicacions de la ciència basica.La ciència aplicada es basa en buscar plantes,arbres , bolets que siguin comestibles i la medicina.

El científic fa servir el mateix mètode tant per la aplicada com la bàsica.
El científic aplicar utilitza resultats de la ciencia básica.
En resum tant la investigació aplicada com la bàsica utilitzen mètodes científics per obtenir nous resultats.

Sarah Wamp Laborda ha dit...

La diferència entre la ciència bàsica i la ciència aplicada és que en la ciència bàsica es du a terme sense fins pràctics immediats, en comptes d’un fi pràctic, la seva fi és incrementar el coneixement dels principis de la natura. Acostuma a ser practicada per les universitats.
I l'aplicada, la seva fi principal seria aplicar el coneixement en una o més àrees especialitzades de la ciència per resoldre cert problema pràctic. Aquesta ciència és necessària per desenvolupar la tecnologia i a diferència de bàsica és practicada en camps industrials.

Xavier Membrive Caro ha dit...

La ciència bàsica es proposa enriquir el coneixement humà.

La ciència aplicada: aplica coneixements obtinguts en les investigacions bàsiques.

Diferències:La ciència aplicada pot definir com el conjunt de les aplicacions de la ciència basica.La ciència aplicada es basa en buscar plantes,arbres , bolets que siguin comestibles i la medicina.

El científic fa servir el mateix mètode tant per la aplicada com la bàsica.
El científic aplicar utilitza resultats de la ciencia básica.
En resum tant la investigació aplicada com la bàsica utilitzen mètodes científics per obtenir nous resultats.

Nerea Pérez Montijano ha dit...

La recerca bàsica, que també rep el nom de recerca pura o teòrica, parteix d'un marc teòric i té com a finalitat l'obtenció i recopilació de dades per anar augmentant una base de coneixement sobre la investigació duta a terme i formular noves teories (investigació de l'alga). La recerca aplicada, d'altra banda, que també rep el nom de recerca empírica, aplica els coneixements ja adquirits amb l'objectiu de resoldre un determinat problema o plantejament o de la búsqueda o consolidació del saber(recerca sobre l'epilèpsia).

Jana Pouget Mas ha dit...

RECERCA BÀSICA I RECERCA APLICADA

La recerca bàsica o investigació fonamental, es basa l’obtenció i recopilació d’informació per augmentar el coneixement d’un concepte ja existent a partir de pràctiques sobre la naturalesa i la realitat, per exemple, investigar un factor més general.
Per altra banda, la recerca aplicada es basa en resoldre un problema determinat o específic. I té com a objectiu investigar concretament un problema, per exemple, les causes d’una malaltia en concret.
La diferencia entre les dues recerques és que la recerca bàsica és una investigació general i la recerca aplicada és una investigació en concret sobre un tema.

Jana Pouget Mas ha dit...

RECERCA BÀSICA I RECERCA APLICADA

La recerca bàsica o investigació fonamental, es basa l’obtenció i recopilació d’informació per augmentar el coneixement d’un concepte ja existent a partir de pràctiques sobre la naturalesa i la realitat, per exemple, investigar un factor més general.
Per altra banda, la recerca aplicada es basa en resoldre un problema determinat o específic. I té com a objectiu investigar concretament un problema, per exemple, les causes d’una malaltia en concret.
La diferencia entre les dues recerques és que la recerca bàsica és una investigació general i la recerca aplicada és una investigació en concret sobre un tema.

Montse Rovira Martínez ha dit...

RECERCA BÀSICA I RECERCA APLICADA

La recerca bàsica o investigació fonamental, es basa l’obtenció i recopilació d’informació per augmentar el coneixement d’un concepte ja existent a partir de pràctiques sobre la naturalesa i la realitat, per exemple, investigar un factor més general.
Per altra banda, la recerca aplicada es basa en resoldre un problema determinat o específic. I té com a objectiu investigar concretament un problema, per exemple, les causes d’una malaltia en concret.
La diferencia entre les dues recerques és que la recerca bàsica és una investigació general i la recerca aplicada és una investigació en concret sobre un tema.


Montse Rovira

Laia Torné Rodríguez ha dit...

INVESTIGACIÓ APLICADA - INVESTIGACIÓ BÀSICA

Tant la recerca aplicada com la bàsica, ens aporten coneixements a la nostra societat. És cert que existeixen algunes diferències entre aquests dos:

La investigació bàsica, té com a finalitat la recopilació d'informació, és a dir, obtenir la informació pel plaer d'obtindre coneixement per coneixement.
D'alta banda, la investigació aplicada consisteixen en resoldre un problema o plantejament determinat, sigui una malaltia o una alteració genètica.

Tot el relacionat amb idees, teories i preguntes generals, seria explorat per la investigació bàsica.
En canvi, la investigació aplicada inclou preguntes més especifiques.

La investigació bàsica no representa cap problema orientat i és de coneixement creixent (que pot utilitzar-se en el futur).
Busca conèixer per fer, per actuar, per construir, per a modificar, i sobretot es centra en l'anàlisi i solució de problemes de la vida social, i real.

Montse Rovira Martínez ha dit...

RECERCA BÀSICA I RECERCA APLICADA

La recerca bàsica o investigació fonamental, es basa l’obtenció i recopilació d’informació per augmentar el coneixement d’un concepte ja existent a partir de pràctiques sobre la naturalesa i la realitat, per exemple, investigar un factor més general.
Per altra banda, la recerca aplicada es basa en resoldre un problema determinat o específic. I té com a objectiu investigar concretament un problema, per exemple, les causes d’una malaltia en concret.
La diferencia entre les dues recerques és que la recerca bàsica és una investigació general i la recerca aplicada és una investigació en concret sobre un tema.


Montse Rovira Martínez

Victor Olivan Gurt ha dit...

DIFERÈNCIA:
La finalitat de la investigació bàsica és formular noves teories o modificar algunes ja existents, per tal d'adquirir i incrementar els coneixements tant científics o filosòfics respecte algun àmbit, mentre que la investigació aplicada busca l'aplicació o utilització dels coneixements que ja es tenen, té com a finalitat la recerca i consolidació del saber, i l'aplicació dels coneixements per a l'enriquiment del patrimoni cultural i científic.

Per exemple, si un investigador està investigant com funciona l'intestí, està fent recerca bàsica; si un investigador està investigant les causes de la malaltia de Crohn (una malaltia de l'intestí), està realitzant investigació aplicada. Si veiem l'exemple anterior, l'investigador que estudia els orígens de la malaltia de Crohn necessitarà una base de coneixement sobre com funciona l'intestí, el sistema digestiu i altres aspectes fisiològics del cos humà.

Aleix Claramunt Campo ha dit...

La recerca bàsica o també coneguda com recerca pura, té com a objectiu obtenir informació per construir una base de coneixements que es van afegint a la informació prèvia. Com a exemple de recerca bàsica tenim l’impacte de la tecnologia, on s’ha vist, mitjançant un estudi, que els estudiants aprenen amb més facilitat de la manera digital que no pas de la manera impresa.
En canvi la investigació aplicada té com objectiu resoldre un problema o un plantejament específic. Un dels clars exemples seria la investigació del mercat. Consisteix en el disseny, recopilació i interpretació de dades per resoldre problemes de marketing.

Toni Esteve Rosich ha dit...


Ciència bàsica : Es proposa enriquir el coneixement humà .
Ciència aplicada : coneixements obtinguts en les investigacions basiques.
Les diferencies son:
la ciencia aplicada es el conjunt de les aplicacions de la ciencia básica.
En resum, la ciencia basica i la ciencia aplicada utilitzen metodes científics per a obtenir nous coneixements, pero la investigació bàsica treballa en els problemes que els interessa i la investigació aplicada estudia només els problemes de possibles interessos socials.

Jonatan David Oshiro García ha dit...

Quina diferència hi ha entre l'investigació aplicada i la bàsica? La diferènica que hi ha es que en l'investigació aplicada tens que tenir un coneixement teóric, i tenen com a objectiu aconseguir algun resultat final de l'investigació, exemple investigar la cura de l'epilèpsia. En canvi l'investigació básica té el propòsit d'incrementar el coneixement dels principis fundamentals de la natura i de la realitat, exemple investigar un nou tipus d'alga.

Jonatan David Oshiro García ha dit...

Quina diferència hi ha entre l'investigació aplicada i la bàsica? La diferènica que hi ha es que en l'investigació aplicada tens que tenir un coneixement teóric, i tenen com a objectiu aconseguir algun resultat final de l'investigació, exemple investigar la cura de l'epilèpsia. En canvi l'investigació básica té el propòsit d'incrementar el coneixement dels principis fundamentals de la natura i de la realitat, exemple investigar un nou tipus d'alga

Jonatan David Oshiro García ha dit...

Quina diferència hi ha entre l'investigació aplicada i la bàsica? La diferènica que hi ha es que en l'investigació aplicada tens que tenir un coneixement teóric, i tenen com a objectiu aconseguir algun resultat final de l'investigació, exemple investigar la cura de l'epilèpsia. En canvi l'investigació básica té el propòsit d'incrementar el coneixement dels principis fundamentals de la natura i de la realitat, exemple investigar un nou tipus d'alga.

Jonatan David Oshiro García ha dit...

Quina diferència hi ha entre l'investigació aplicada i la bàsica? La diferènica que hi ha es que en l'investigació aplicada tens que tenir un coneixement teóric, i tenen com a objectiu aconseguir algun resultat final de l'investigació, exemple investigar la cura de l'epilèpsia. En canvi l'investigació básica té el propòsit d'incrementar el coneixement dels principis fundamentals de la natura i de la realitat, exemple investigar un nou tipus d'alga.

Carla Arrás Chamero ha dit...

La diferència entre la ciència bàsica i la ciència aplicada és que en la ciència bàsica es du a terme sense fins pràctics immediats, en comptes d’un fi pràctic, la seva fi és incrementar el coneixement dels principis de la natura. Acostuma a ser practicada per les universitats.
I l'aplicada, la seva fi principal seria aplicar el coneixement en una o més àrees especialitzades de la ciència per resoldre cert problema pràctic. Aquesta ciència és necessària per desenvolupar la tecnologia i a diferència de bàsica és practicada en camps industrials.

Jonatan David Oshiro García ha dit...

Quina diferència hi ha entre l'investigació aplicada i la bàsica? La diferènica que hi ha es que en l'investigació aplicada tens que tenir un coneixement teóric, i tenen com a objectiu aconseguir algun resultat final de l'investigació, exemple investigar la cura de l'epilèpsia. En canvi l'investigació básica té el propòsit d'incrementar el coneixement dels principis fundamentals de la natura i de la realitat, exemple investigar un nou tipus d'alga.

Jonatan David Oshiro García ha dit...

Quina diferència hi ha entre l'investigació aplicada i la bàsica? La diferènica que hi ha es que en l'investigació aplicada tens que tenir un coneixement teóric, i tenen com a objectiu aconseguir algun resultat final de l'investigació, exemple investigar la cura de l'epilèpsia. En canvi l'investigació básica té el propòsit d'incrementar el coneixement dels principis fundamentals de la natura i de la realitat, exemple investigar un nou tipus d'alga.

Carla Arrás Chamero ha dit...

La diferència entre la ciència bàsica i la ciència aplicada és que en la ciència bàsica es du a
terme sense fins pràctics immediats, en comptes d’un fi pràctic, la seva fi és incrementar el
coneixement dels principis de la natura. Acostuma a ser practicada per les universitats.
I l'aplicada, la seva fi principal seria aplicar el coneixement en una o més àrees
especialitzades de la ciència per resoldre cert problema pràctic. Aquesta ciència és
necessària per desenvolupar la tecnologia i a diferència de bàsica és practicada en camps
industrials.

Jonatan David Oshiro García ha dit...

Quina diferència hi ha entre la investigació aplicada i la bàsica? La diferència que hi ha es que en la investigació aplicada tens que tenir un coneixement teòric, i tenen com a objectiu aconseguir algun resultat final de la investigació, exemple investigar la cura de l'epilèpsia. En canvi la investigació bàsica té el propòsit d'incrementar el coneixement dels principis fonamentals de la natura i de la realitat, exemple investigar un nou tipus d'alga.

Jonatan David Oshiro García ha dit...

Quina diferència hi ha entre la investigació aplicada i la bàsica? La diferència que hi ha es que en la investigació aplicada tens que tenir un coneixement teòric, i tenen com a objectiu aconseguir algun resultat final de la investigació, exemple investigar la cura de l'epilèpsia. En canvi la investigació bàsica té el propòsit d'incrementar el coneixement dels principis fonamentals de la natura i de la realitat, exemple investigar un nou tipus d'alga.

Montse Rovira Martínez ha dit...

RECERCA BÀSICA I RECERCA APLICADA

La recerca bàsica o investigació fonamental, es basa l’obtenció i recopilació d’informació per augmentar el coneixement d’un concepte ja existent a partir de pràctiques sobre la naturalesa i la realitat, per exemple, investigar un factor més general.
Per altra banda, la recerca aplicada es basa en resoldre un problema determinat o específic. I té com a objectiu investigar concretament un problema, per exemple, les causes d’una malaltia en concret.
La diferencia entre les dues recerques és que la recerca bàsica és una investigació general i la recerca aplicada és una investigació en concret sobre un tema.


Montse Rovira Martínez

Montse Rovira Martínez ha dit...

RECERCA BÀSICA I RECERCA APLICADA

La recerca bàsica o investigació fonamental, es basa l’obtenció i recopilació d’informació per augmentar el coneixement d’un concepte ja existent a partir de pràctiques sobre la naturalesa i la realitat, per exemple, investigar un factor més general.
Per altra banda, la recerca aplicada es basa en resoldre un problema determinat o específic. I té com a objectiu investigar concretament un problema, per exemple, les causes d’una malaltia en concret.
La diferencia entre les dues recerques és que la recerca bàsica és una investigació general i la recerca aplicada és una investigació en concret sobre un tema.


Montse Rovira Martínez

Unknown ha dit...


La diferència més contrastada entre la recerca bàsica i la recerca aplicada és que tots dos se centren en arribar a un objectiu amb la diferència que la recerca bàsica té la finalitat de trobar més informació sobre un tema però sense arribar al fons de la investigació mentre que la recerca aplicada intenta trobar o estudiar la cura o les diferents maneres per tractar aquesta malaltia, i per fer-ho necessitarem els recursos econòmica necessaris

Jonatan David Oshiro García ha dit...

Quina diferència hi ha entre la investigació aplicada i la bàsica? La diferència que hi ha es que en la investigació aplicada tens que tenir un coneixement teòric, tenen com a objectiu aconseguir un resultat final de la investigación, exemple investigar la cura de l'epilèpsia. En canvi la investigació bàsica té el propòsit d'incrementar el coneixement dels principis fonamentals de la natura i de la realitat, exemple investigar un nou tipus d'alga.

Gabriel Balsells Vidal ha dit...

DIFERÈNCIA:
La finalitat de la investigació bàsica és formular noves teories o modificar algunes ja existents, per tal d'adquirir i incrementar els coneixements tant científics o filosòfics respecte algun àmbit, mentre que la investigació aplicada busca l'aplicació o utilització dels coneixements que ja es tenen, té com a finalitat la recerca i consolidació del saber, i l'aplicació dels coneixements per a l'enriquiment del patrimoni cultural i científic.

Per exemple, si un investigador està investigant com funciona l'intestí, està fent recerca bàsica; si un investigador està investigant les causes de la malaltia de Crohn (una malaltia de l'intestí), està realitzant investigació aplicada. Si veiem l'exemple anterior, l'investigador que estudia els orígens de la malaltia de Crohn necessitarà una base de coneixement sobre com funciona l'intestí, el sistema digestiu i altres aspectes fisiològics del cos humà.

Joan Manel Garcia Mendez ha dit...

Ciència bàsica i Ciència aplicada


- La ciència pura son aquelles investigacions científiques en què només es busca obtenir coneixement d'un determinat sector. Amb l'única finalitat de tenir més coneixements.
Per exemple a classe alguns alumnes van fer un estudi de una alga per la cura d’alguna enfermetat sense saber si aquesta, ens podria aportar algun coneixement.
Aquesta recerca només era per saber-ne més amb cap i ninguna finalitat de trobar algun fet per portar-lo a la pràctica.-La ciència aplicada és la ciència per resoldre problemes pràctics, és a dir la gran diferència que aquesta ciència recerca amb la finalitat de posar en pràctica el que han trobat.
L’altre exemple fa dos anys varem fer una pràctica a laboratori de trobar una cèl.lula que poguès menjar-se a l’altre. Aquest experiment era per trobar una cel.lula mes forta que l’altre per portar-ho a pràctica ens diferentes enfermetats

Joan Manel Garcia Mendez ha dit...

Ciència bàsica i Ciència aplicada


- La ciència pura son aquelles investigacions científiques en què només es busca obtenir coneixement d'un determinat sector. Amb l'única finalitat de tenir més coneixements.
Per exemple a classe alguns alumnes van fer un estudi de una alga per la cura d’alguna enfermetat sense saber si aquesta, ens podria aportar algun coneixement.
Aquesta recerca només era per saber-ne més amb cap i ninguna finalitat de trobar algun fet per portar-lo a la pràctica.-La ciència aplicada és la ciència per resoldre problemes pràctics, és a dir la gran diferència que aquesta ciència recerca amb la finalitat de posar en pràctica el que han trobat.
L’altre exemple fa dos anys varem fer una pràctica a laboratori de trobar una cèl.lula que poguès menjar-se a l’altre. Aquest experiment era per trobar una cel.lula mes forta que l’altre per portar-ho a pràctica ens diferentes enfermetats

Jan Mallart Galan ha dit...

Quina és la diferencia o les diferències entre la ciència bàsica i la ciència aplicada?
La ciència bàsica és l'estudi de quelcom que és nou per a nosaltres; és l'obtenció de coneixements nous de coses desconegudes per tal de simplement incrementar el coneixement propiedad o de la societat; cal tendre en compte que en l'estudi de la ciència bàsica estudia simplement per augmentar el coneixement, no per conseguir res en concret. En canvi, la ciència aplicada és l'estudi de coneixements ja adquirits i/o coneguts per tal de poder aprofundir en aquests i d'aquesta manera sí que intencionadament intentar trobar la solució a algún problema d'un coneixement ja conegut.

Marc Compte Bastida ha dit...

La diferència més contrastada entre la recerca bàsica i la recerca aplicada és que tots dos se centren en arribar a un objectiu amb la diferència que la recerca bàsica té la finalitat de trobar més informació sobre un tema però sense arribar al fons de la investigació mentre que la recerca aplicada intenta trobar o estudiar la cura o les diferents maneres per tractar aquesta malaltia, i per fer-ho necessitarem els recursos econòmica necessaris.

Gemma Casadessús i Miquel ha dit...

Gemma Casadessús i Miquel

La investigació bàsica crea noves teories o en canvia d'algunes que ja estan creades per tal d'assolir o incrementar els coneixements tant científics o filosòfics respecte algun àmbit.
La investigació aplicada busca utilitzar els coneixements que ja es tenen. La seva fi es la recerca i consolidació del saber, i poder enriquir la cultura científica.
La recerca bàsica fa una investigació general, en canvi, la aplicada fa una recerca concreta i profunda. Tot i les seves diferències les dues ens aporten coneixements al nostre entorn social.

Agata Caro Morera ha dit...

La diferència més contrastada entre la recerca bàsica i la recerca aplicada és que tots dos se centren en arribar a un objectiu amb la diferència que la recerca bàsica té la finalitat de trobar més informació sobre un tema però sense arribar al fons de la investigació mentre que la recerca aplicada intenta trobar o estudiar la cura o les diferents maneres per tractar aquesta malaltia, i per fer-ho necessitarem els recursos econòmica necessaris

Jan Mallart Galan ha dit...

Quina és la diferencia o les diferències entre la ciència bàsica i la ciència aplicada?
La ciència bàsica és l'estudi de quelcom que és nou per a nosaltres; és l'obtenció de coneixements nous de coses desconegudes per tal de simplement incrementar el coneixement propiedad o de la societat; cal tendre en compte que en l'estudi de la ciència bàsica estudia simplement per augmentar el coneixement, no per conseguir res en concret. En canvi, la ciència aplicada és l'estudi de coneixements ja adquirits i/o coneguts per tal de poder aprofundir en aquests i d'aquesta manera sí que intencionadament intentar trobar la solució a algún problema d'un coneixement ja conegut.

oriol cruz gil ha dit...

Ciència bàsica : Es proposa enriquir el coneixement humà .
Ciència aplicada : coneixements obtinguts en les investigacions basiques.
Les diferencies son:
la ciencia aplicada es el conjunt de les aplicacions de la ciencia básica.
En resum, la ciencia basica i la ciencia aplicada utilitzen metodes científics per a obtenir nous coneixements, pero la investigació bàsica treballa en els problemes que els interessa i la investigació aplicada estudia només els problemes de possibles interessos socials.

Martina Fisac Leo ha dit...

INVESTIGACIÓ APLICADA - INVESTIGACIÓ BÀSICA

Tant la recerca aplicada com la bàsica, ens aporten coneixements a la nostra societat. És cert que existeixen algunes diferències entre aquests dos:

La investigació bàsica, té com a finalitat la recopilació d'informació, és a dir, obtenir la informació pel plaer d'obtindre coneixement per coneixement.
D'alta banda, la investigació aplicada consisteixen en resoldre un problema o plantejament determinat, sigui una malaltia o una alteració genètica.

Tot el relacionat amb idees, teories i preguntes generals, seria explorat per la investigació bàsica.
En canvi, la investigació aplicada inclou preguntes més especifiques.

La investigació bàsica no representa cap problema orientat i és de coneixement creixent (que pot utilitzar-se en el futur).
Busca conèixer per fer, per actuar, per construir, per a modificar, i sobretot es centra en l'anàlisi i solució de problemes de la vida social, i real.

Pep Vich Mercader ha dit...

comentari

Martina Fisac Leo ha dit...

INVESTIGACIÓ APLICADA - INVESTIGACIÓ BÀSICA

Tant la recerca aplicada com la bàsica, ens aporten coneixements a la nostra societat. És cert que existeixen algunes diferències entre aquests dos:

La investigació bàsica, té com a finalitat la recopilació d'informació, és a dir, obtenir la informació pel plaer d'obtindre coneixement per coneixement.
D'alta banda, la investigació aplicada consisteixen en resoldre un problema o plantejament determinat, sigui una malaltia o una alteració genètica.

Tot el relacionat amb idees, teories i preguntes generals, seria explorat per la investigació bàsica.
En canvi, la investigació aplicada inclou preguntes més especifiques.

La investigació bàsica no representa cap problema orientat i és de coneixement creixent (que pot utilitzar-se en el futur).
Busca conèixer per fer, per actuar, per construir, per a modificar, i sobretot es centra en l'anàlisi i solució de problemes de la vida social, i real.

Sarah Wamp Laborda ha dit...

La diferència entre la ciència bàsica i la ciència aplicada és que en la ciència bàsica es du a terme sense fins pràctics immediats, en comptes d’un fi pràctic, la seva fi és incrementar el coneixement dels principis de la natura. Acostuma a ser practicada per les universitats.
I l'aplicada, la seva fi principal seria aplicar el coneixement en una o més àrees especialitzades de la ciència per resoldre cert problema pràctic. Aquesta ciència és necessària per desenvolupar la tecnologia i a diferència de bàsica és practicada en camps industrials.

oriol cruz gil ha dit...

Ciència bàsica : Es proposa enriquir el coneixement humà .
Ciència aplicada : coneixements obtinguts en les investigacions basiques.
Les diferencies son:
la ciencia aplicada es el conjunt de les aplicacions de la ciencia básica.
En resum, la ciencia basica i la ciencia aplicada utilitzen metodes científics per a obtenir nous coneixements, pero la investigació bàsica treballa en els problemes que els interessa i la investigació aplicada estudia només els problemes de possibles interessos socials.

Sarah Wamp Laborda ha dit...

La diferència entre la ciència bàsica i la ciència aplicada és que en la ciència bàsica es du a terme sense fins pràctics immediats, en comptes d’un fi pràctic, la seva fi és incrementar el coneixement dels principis de la natura. Acostuma a ser practicada per les universitats.
I l'aplicada, la seva fi principal seria aplicar el coneixement en una o més àrees especialitzades de la ciència per resoldre cert problema pràctic. Aquesta ciència és necessària per desenvolupar la tecnologia i a diferència de bàsica és practicada en camps industrials.