Entrada destacada

638 - Accés a tots els recursos de ciències adn-dna.net

Recursos adn-dna.net En la següent web trobaràs l'accés a tots els recursos de ciències de la naturalesa: adn-dna.net . ...

dijous, 2 de maig de 2013

292- Biologia en context - activitat BC03


Activitat de biologia en context adreçada als alumnes de biologia 2n batxillerat i bio-geo 4t ESO.
Per fer l'activitat cal consultar en l'aula virtual adn-dna.net:
 
Categoria: BIOLOGIA EN CONTEXT

Curs BC01- Activitats biologia en context
Tema-1
Activitat BC03:
Ecologia - espècie indicadora

 
Els lectors dels blocs adn-dna, biologia i naturalesa i usuaris de l'aula virtual adn-dna.net poden participar també, en l'apartat de comentaris d'aquest post, responent a l'activitat plantejada.

El termini per respondre a l'activitat finalitza el diumenge dia 5 de maig de 2013 a les 22 hores. Posteriorment es faran públiques les respostes incorporades als comentaris

31 comentaris:

Ariadna Pedraza 2nB ha dit...

Una espècie indicadora és qualsevol espècie biològica que defineix un tret o una característica del medi ambient. Aquests organismes “sentinelles” són ideals per fer un seguiment biològic. Alguns exemples d’aquests éssers vius són:

1. Espècies aquàtiques com les llúdries, les merles aquàtiques, o les granotes, libèl·lules i cavallets del diable. Aquests animals necessiten aigües molt netes per poder viure còmodament, i a la mínima que apareix un agent contaminant abandonen el lloc. Aquests organismes són coneguts sobretot pels pescadors com a bons indicadors de les condicions dels rius.

2. Els líquens (simbiosi entre un fong i una alga o cianobacteri) són molt útils per detectar la presència de metalls pesats, hidrocarburs o olis en l’atmosfera, ja que els acumulen en el seu interior. Un exemple del seu ús és el projecte de la Universitat de La Laguna, que proposa la instal·lació d’estacions de control amb líquens per mesurar la contaminació a llarg termini a les Illes Canàries.

3. Els insectes també són uns bons bioindicadors. Per exemple, a Alacant, es fan servir insectes coleòpters de la família dels Tenebriònids, espècies que estan adaptades a medis secs i àrids, per determinar les zones de la província en què hi ha una major degradació del sòl, i per tant, perill de desertització.

4. Les abelles, i la seva mel, també són bioindicadores d’un ecosistema. Les potes de les abelles tenen uns petits pèls en què s’adhereixen les partícules de l’aire, i pels quals es pot arribar a conèixer la concentració de metalls pesats, pesticides o radioactivitat en zones urbanes per on es moguin. A més a més, científics que les usen com a bioindicadors afirmen que no és complicat extreure’n un anàlisi i a més, són fàcils de criar.


Per conèixer els bioindicadors que s’usen a Catalunya:

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Educacio%20i%20sostenibilitat/Educacio%20per%20a%20la%20sostenibilitat/Suport%20educatiu/Recursos%20educatius/Medi%20natural/posters%20ecosistemes%20aquatics/Macroinvertebrats_baixa.pdf


Webgrafia:

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2008/02/11/174440.php

Anònim ha dit...

Un bioindicador o indicador biològic, és una espècie (espècie indicadora) o grup d'espècies que reflecteixen fàcilment l'estat biòtic o abiòtic del medi ambient, l'impacte produït sobre un hàbitat, comunitat o ecosistema, o també indicar la diversitat d'un conjunt de taxons o biodiversitat en general d'una regió o hàbitat. Poden ser organismes tan variats com bacteris, protozous, líquens, insectes, aus o mamífers, dels que es fa un seguiment i s'infereix l'estat d'un ecosistema o del medi ambient allà on es troben (monitoratge). Els canvis observats en aquests organismes, poden ser genètics, bioquímics, fisiològics, morfològics, comportamentals o ecològics.
Bioindicadors mediambientals
És l'espècie o grup d'espècies, que davant d'una pertorbació o canvi en la situació mediambiental, hi responen previsiblement i d'una manera que pot ser fàcilment observada i quantificada. Es pot utilitzar ja sigui per a detectar un canvi en l'estat mediambiental o bé per a fer un seguiment (monitoratge) dels canvis d'aquest estat. L'organisme pot indicar l'existència d'unes condicions determinades de clima, sòl, temperatura, pol•lució, etc., d'una regió o hàbitat.
-L'home com a bioindicador
Els espermatozous de l'home, la fertilitat humana, la durada mitjana de la vida, o la taxa de càncers o d'altres malalties també formen part de les bateries de bioindicadors de l'estat del medi ambient. Son els integrants naturals més objectius dels impactes de les activitats humanes combinats amb la resta de indicadors i bioindicadors mediambientals.
-Els peixos
L'exclusiva vida dels peixos dintre l'aigua els fa bons indicadors ja que, com els altres organismes aquàtics, responen bé als canvis ambientals, tant físics com químics. Al ser organismes amb cicles de vida llargs, integren la qualitat durant grans períodes de temps. A més a més, algunes espècies se situen al capdamunt de la xarxa tròfica, de manera que estan influenciades, també, pel global de les comunitats aquàtiques. L'estudi de vida piscícola es realitza mitjançant pesca elèctrica, capturant les poblacions i tornant-les al riu després del seu estudi.
-Els amfibis
Les característiques fisiològiques i ecològiques dels amfibis els defineixen com a animals altament sensibles als canvis del seu entorn. Per exemple, l'estat de les poblacions del gripau corredor (Bufo calamita), és considerat com un bon bioindicador de la salut del medi. L'ecologia i fisiologia característica d'aquests grups d'animals fa que exerceixin un paper important com a indicadors de la salut global i resiliència del medi ambient. Al viure en ambdós tipus d'hàbitats, aquàtics i terrestres, estan exposats a contaminants propis dels dos medis. Interaccionen amb un ampli rang d'espècies, car són herbívors en l'estadi larvari i carnívors d'adults, i el fet que els amfibis no hagin sofert grans canvis des del Juràssic, evidencia les nefastes conseqüències que llur declivi podria tenir per a tots els hàbitats de la Terra.

Anna Dàvila, 4tA

Martina Baliu 4t A ha dit...

Tres exemples d'espècies bioindicadores:

- El martinet blanc(Egretta garzetta):
L'au marina colonial o martinet blanc de la família dels ardeids, s'utilitza com a bioindicador per a detectar els nivells de contaminants i els seus efectes en diverses zones humides. Concretament s'analitza la quantitat de residus organoclorats acumulats en els seus ous.

- La llúdriga(Lutra longicaudis):
Les llúdrigues o llúdries són uns mamífers carnívors, de la família dels mustèlids, d'activitat nocturna i crepuscular. És l'animal protegit més amenaçat del nostre país, i és un bioindicador de primera magnitud de la qualitat de les aigües.

- Els protozous:
Els protozous s'utilitzen com a bioindicadors indirectes, ja que en els sistemes aquàtics contaminats, es produeix una successió característica, apareixent i desapareixent espècies de protozous, que es poden classificar en oligosaprobis, oligo-mesosaprobis, mesosaprobis i polisaprobis.

Marina Pelfort ha dit...

Aquí tenim tres exemples de bioindicadors diferents:
- Els líquens responen als canvis en la qualitat de l’aire, en el clima i en la biologia, estructura i conservació dels boscos. La desaparició dels líquens en un bosc, pot indicar estressos mediambientals, com nivells alts de diòxid de sofre i òxid de nitrogen. Els epífits són reconeguts com a bons indicadors de la qualitat atmosfèrica.
- Planta del tabac és una bona bioindicadora de l’ozó, car l’ozó produeix unes taques a les fulles fàcilment quantificables.
- Els invertebrats bentònics (el plancton i el necton) són molt bons bioindicadors de la qualitat de les aigües dolces, especialment en l’estudi de les concentracions de varis metalls pesants (As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb i Zn).

Anònim ha dit...

La planta de tabac i la mongetera són bioindicadors de l'ozó i els líquens són indicadors de la contaminació de l'ambient.


Marc Susanna

Anònim ha dit...

Els espermatozous de l'home són bioindicadors de la fertilitat humana, la planta del tabac i la mongetera són bioindicadores de la quantitat d'ozó n l'ambient i els líquens de la contaminació de l'ambient.


Marta Córdoba Mula

Clara Mas ha dit...

com diu en l'activitat, hem de buscar tres exemples d'espècies bioindicadores raonant quin factor ambiental ens permeten mesurar.

3 exemples:

1)martinet blanc: és un bon bioindicador ja que ens determina els nivells de contaminació i els seus efecten en les zones humides (en les zones humides perquè són en les que aquestes aus abunden més) i ho poden saber per la quantitat de residus que s'acumulen en els seus ous.

2)l'ós polar és un altre dels bioindicadors. Ho sabem perquè ja queden pocs exemplars d'aquesta espècie i aquests pocs ens indiquen en nombre de caceres que pot arribar a fer l'home a més de que la seva dieta no és molt variada ja que en els pols no hi ha molta vegetació i això ens permet saber que en aquesta poca vegetació ssi hi pot haver algun tipus de contaminació o no.

3)les abelles: s'utilitzen aquests animals com a bioindicadors per saber la contaminació del aire.

Marta Salgado ha dit...

Una espècie indicadora és qualsevol espècie biològica que defineix un tret o una característica del medi ambient. Tres espècies
Hi ha molts tipus de bioidicadors com per exemple els que poden mesurar la qualitat de l'aire.
Exemples:

- Tot tipus de liquen són organismes resultants de la simbiosi fong-alga, es desenvolupen en diferents substrat; sòl, teulades,pedra, etc. Reaccionen a dosis molt baixes de determinats contaminants.

-El trèvol i el tabac permeten quantificar i classificar el contingut de l'aire en ozó.

-Perúltim, gràcies a les petúnies podem determinar la quantitat d'hidrocarburs que hi ha en l'aire.

Anònim ha dit...

La granota podria ser una espècie indicadora. Si la granota és de color marró, i sobreviu, ens indica que és un medi amb sequera i que no hi ha molta vegetació, ja que ella es camufla. Si és un medi amb molta vegetació, la granota no podra sobreviure tant fàcilment perquè serà més visible.

Ens passa el mateix amb l'os que viu al pol nord. És de color blanc i es pot camuflar, per tant ens indica que és un medi fred i amb la qual només hi poden viure animals preparats per sobreviure a un medi fred.

Les abelles també són una especie indicadora. Ens anuncien que arriba la primavera. Elles només surten i poden viure quan comença el bon temps, per tant, quan hi ha mal temps no en veiem ni una.Neus Torrens, 4t B.

Anònim ha dit...

Núria Torrens 2n batx B
“Calonectris diomedea” és una au que passa el dia sobrevolant el mar i a la nit s’endinsa a la costa on té els nius i les cries. Aquesta au ha estat escollida au de l’any 2013.
Actualment aquesta au està en perill ja que hi ha molts factors que en limiten el creixement i desenvolupament. Aquesta au és una espècie indicadora ja que gràcies a l’acumulació de mercuri al seu organisme, sabem el nivell d’aquest metall a les aigües del mar.
Una altra espècie indicadora típica de la nostra zona són els líquens, ja que gràcies a ells sabem el nivell de contaminació de l’aire. Com que aquests organismes només apareixen en les escorces dels arbres quan no hi ha contaminació, si no hi són vol dir que ens enfrontem a un ambient contaminat.
Com a tercera espècie indicadora nombrem les plantes en general ja que aquestes indiquen la qualitat de l’aigua i del sòl pel fet de sobreviure. També ens serveixen per detectar si hi ha urani o altres elements contaminants que després es veuen reproduïts en la planta. A més, en llocs aquàtics, diferents organismes planctònics s’utilitzen per determinar zones d’eutrofització on hi ha excés de fòsfor o nitrogen i per això s’hi desenvolupa una activitat de creixement di desenvolupament dels organismes molt elevada.

Guillem Ordi ha dit...

Una espècie indicadora és una espècie animal que es afectada per algun canvi climàtic i per tant moren. Per tant per saber si un medi canvia només fa falta observar el número, en comparació de l'any passat, d'espècies indicadores queden.

Adriana Muntané ha dit...

Una espècie bioindicadora és aqueslla que reflecteix fàcilmet l'estat del medi que habita.
Aquests organismes poden ser bacteris, protozous, líquens, insectes, aus o mamífers i els canvis que poden patir (indicadors) seran genètics, bioquímics, fisiològics, morfològics, comportamentals o ecològics.

Exemples:

-LÍQUENS: la desaparició de líquens en un bosc és indicador de la presència de contaminants basats en sofre i en òxids de nitrogen.
Indiquen la qualitat atmosfèrica i la concentració de contaminants en l'aire.

-PLANTA DEL TABAC: l'aparició de taques quantificables en les fulles d'aquestes plantes és un bon indicador de la presència del gas Ozó. El trèbol i la mongetera també són sensibles a aquest factor.

-LLÚDRIGA: aquests mamífers carnívors, aquàtics i nocturns estan situats en un nivell alt de la seva xarxa tròfica i per tant molts dels elements ingerits pels nivells tròfics inferiors s'acaben dipositant en el seu organisme.
Les llúdrigues són bioindicadors excel·lents de la qualitat de l'aigua que habiten.

Adiriana Muntané Ramon
2nB BAt.

carola Domènech ha dit...

els líquens són espècies indicadores de la qualitat de l'aire al ser tant sensibles al diòxid de sofre.
les granotes són indicadores de la qualitat de les aigues del clavegueram.
L'ós polar és indicador de la temperatura dels pols i del gel.

Unknown ha dit...

Albert Escolar Vives:
En aquesta cèl·lula podem beure el fus mitòtic representat amb diferentes linies que s'uneixen als cromosomes d'una sola cromàtida, i les impulsa en direcció a els pols oposats de la cèl·lula.
Cada cromàtida és igual a la que té així que es evident que juntes formaven el mateix cromosoma.

Per aquestes raons la cèl·lula està en procès d'anafase pero no sabem si es de mitosi o meiosi.

Cristina Fernández 4tC ha dit...

Com posava a l'apartat de Activitats biologia en context, una espècie indicadora és qualsevol espècie biològica que defineix un tret o una característica del medi ambient. Les espècies indicadores també reben el nom d’organismes sentinelles, és
a dir, organismes que són ideals pel seguiment biològic. Animals bioindicadors són per exemple:

1-LES FORMIGUES: són importants per la seva ralació biològica amb la resta dels components dels hàbitats
com altres animals, plantes, microorganismes..Són bioindicadors ja que són molta quantitat i ven distribuides, tenen importància en l'ecositema, són sensibles als canvis ambientals, es poden identificar i es veuen els canvias que fan.
2-ELS PEIXOS: com que viuen dins l'aigua són uns bons bioindicadors, responen bé als canvis ambientals, tant físics com químics, viuen un llarg temps dins l'aigua.
3-ELS PROTOZOUS: mesuren les substàncies que causen la pol·lució de les aigües, els protozous s'utilitzen com a bioindicadors indirectes.

Ester Rabell ha dit...

D’espècies bioindicadors podem trobar:
-Organismes sentinelles. Són organismes que s'introdueixen artificialment en un medi o hàbitat.

-Organismes detectors. Són els poden mostrar una resposta davant el canvi ambiental.


-Organismes acumuladors. Són els organismes que emmagatzemen substàncies químiques en quantitats mesurables.

Júlia Medina 4tC ha dit...

Un bioindicador, és una espècie o grup d'espècies que reflecteixen l'estat biòtic o abiòtic del medi ambient, o també indicar la diversitat d'un conjunt d'organismes o biodiversitat d'una regió o hàbitat.
Tres exemples d'espècies bioindicadores són:
*Bioindicadors vegetals com els líquens, que la seva desaparició en un bosc pot indicar estressos mediambientals.
*Les plantes, per exemple que la densitat d'estomes de les fulles de les plantes varia en resposta al canvis dels nivells de diòxid de carboni.
*Bioindicadors animals com els ambfibis, que son altament sensibles als canvis del seu entorn.

Ariadna Gómez ha dit...

Com hem pogut veure en el post de la pardela cenicienta, aquesta au podria ser un clar exemple d’espècie indicadora ja que ens indica l’estat de l’ecosistema marí i així pot beneficiar a la pesca i el medi ambient, per altra banda és una espècie indicadora de la presència de mercuri al mar.
Un altre exemple podria ser l'au marina colonial o martinet blanc (Egretta garzetta) de la família dels ardeids, s'utilitza com a bioindicador per a detectar els nivells de contaminants i els seus efectes en diverses zones humides. Concretament s'analitza la quantitat de residus organoclorats acumulats en els seus ous.
I finalment, entre molts d’altres, podriem posar com a tercer exemple d’espècie indicadora la llúdriga o llúdria. És un mamífer carnívor, de la família dels mustèlids, d'activitat nocturna i crepuscular. És l'animal protegit més amenaçat del nostre país, i és un bioindicador de la qualitat de les aigües.

Ricard Fusté 4t B ha dit...

1. Els peixos per què la vida dels peixos dintre l'aigua els fa bons indicadors ja que, com els altres organismes aquàtics, responen bé als canvis ambientals, tant físics com químics.
2. Llúdires. Necessiten unes aigües molt netes per trobar-se a gust. SI apareix del mínim contaminant, que podria passsar pes desapercebut per als humans, aquest animals podríen fugir.
3. El martinet blanc s'utilitza com a bioindicador per a detectar els nivells de contaminants i els seus efectes en diverses zones humides.

Berta Gracia ha dit...

* Els líquens son utilitzats com a bioindicadors de la contaminació ambiental i la cualitat d l'aire, degut a la seva sensibilitat a la presencia de diòxid de sobre en el medi. Les tiges jòves són molt mes sensibles a aquesta contaminació ambiental que aquelles plentament desarollades.
La producció de soredids es veu notablement reuida em medis contaminat per la propagació d'aquest organisme es redueix.
El diòxid de sobre es el principal responsable de l'acidificació de l'aigua de la pluja (pluaja àcida) necesaria per el ceixement d'aquets organsimes, la resposta de la teija davant d'aquesta contaminació, es la creació de subtanciea liquèniques hidròfobes ( repelents a l'aigua) i la reproducció de la superficie exposta a la pluja de manera que la fotosintesis es veu reduida i amb això el creixement de la quantitat de l'aigua.
utilizable.

* La planta del tabac: aquesta planta, Nicotiana tabacum, és una bona bioindicadora de l'ozó, ja que l'ozó produeix unes taques a les fulles fàcilment observables. Va ser la primera espècie en la que van ser descrits els danys per ozó i el llindar de concentració per la formació dels mateixos.

* Els peixos: la vida dels peixos dintre l'aigua els fa bons indicadors ja que, com els altres organismes aquàtics, responen bé als canvis ambientals, tant físics com químics. Al ser organismes amb cicles de vida llargs, integren la qualitat durant grans períodes de temps. A més a més, algunes espècies se situen al capdamunt de la xarxa tròfica, de manera que estan influenciades, també, pel global de les comunitats aquàtiques. L'estudi de vida piscícola es realitza mitjançant pesca elèctrica, capturant les poblacions i tornant-les al riu després del seu estudi.

* Altres: us de la capacitat detectora de cuc i musarañas per la evolució de la contaminació del sól/ us de cuc gastreopodos terrestres per la evolució dels efectes de la pluja àcida/ malformación en l'estructura dels muclos per la contaminació TBT

Fran Martinez ha dit...

Cada ecosistema és únic y amb característiques diferent de la resta. Tot i que va canviant al llarg del temps a causa del factors, ja siguin abiòtic o biòtics, podem observar les alteracions mediambientals (sense realitzar rigorosos estudis científics) amb l’observació d’ organismes molt sensibles a aquests canvis: els organismes bioindicadors.

1. Abelles: (contaminació urbana): Aquests insectes gràcies als pèls de les seves potes adhereixen les partícules del aire, donant-nos mostres naturals de l’actual concentració de metalls, gasos, radioactivitat,... de l’entorn en que es troben.

2. Líquens: (contaminació atmosfèrica): Les plantes son els bioindicadors més comuns ja que ens ajuden a avaluar la qualitat de l’aire o la contaminació atmosfèrica. Jo he volgut destacar els líquens (unió d’un fong i una alga per un procés de simbiosi) perquè té mes facilitat per detectar hidrocarburs, localització de pluja acida o de la presencia de metalls pesats en l’atmosfera, emmagatzemats en el seu interior.

3. Pingüins rei: (canvi climàtic): Encara que no ho sembli els pingüins ens poden ajudar a percebre els fenòmens realitzats pel canvi climàtic. Aquests éssers habiten en una ample franja facilitant-nos així el seu estudi. Analitzant les seves constants vitals podem saber l’esforç que tenen que realitzar per trobar aliment o l’estudi de les seves migracions a causa dels canvis en el biòtop o de la localització del aliment. Aquests factors, entre d’altres ens donen a conèixer les característiques mediambientals que afecten en aquell ecosistema i els efectes del canvi climàtic.

Aura Ferrer 4t-B ha dit...

Alguns exemples poden ser: que a Amèrica Central la magnolia guatemalteca defineix el límit, per altitud, entre el bosc nebulós i el bosc de munyanya; al desert de Chihuahua la Agave Lechuguilla és indicadora on només creix sobre sòl calacari i Caddisfly (de l'ordre Trichoptera)fa d'indicador de la qualitat de l'aigua.

Eudald Castell ha dit...


Els líquens: Espècie indicadora de la qualitat de l'aire. La seva presència la dificulten les grans quantitats de diòxid de sofre, aquest és emitit sobreetot a les grans ciutats, d'aquí veiem que l'aire no és de massa qualitat (els líquens hi escassejen).

lechuza moteada (Strix occidentalis): És utilitzada per guarda boscos per saber la qualitat dels boscos explotats, com més explotat és troba un bosc menor es la quantitat de la població de la "lechuza".

La estrella de mar (Pisaster ochraceus): S'ha observat que les fluctuacions en la seva població estan estretament relacionades amb les de les seves preses i les del seu principal competidor, el musclo.

Eudald Castell

Anònim ha dit...

Les espècies indicadores són aquelles que ens permeten mesurar certs aspectes del medi i que a partir d’aquestes podem observar quin és l’estat d’aquell ecosistema. Tres espècies indicadores poden ser:

Les papallones i altres tipus d’insectes són molt sensibles a la contaminació ambiental, per aquest motiu quan en un ecosistema on normalment hi havien habitat papallones deixen de fer-ho és senyal que la quantitat de contaminació que hi ha en aquest ecosistema és tan alta que impedeix la vida d’aquests insectes.

Un altre exemple d’espècie bioindicadora és la Capitela Capitata que es prolifera en condicions adverses, és a dir quan l’índex de contaminació és molt elevat.
Una altra espècie que és capaç de viure en aigües molt salades i amb molta contaminació és la Nereis Diversicolor.
Quan s’observen qualsevol de les dos espècies anterior en un ecosistema significa que la contaminació d’aquest i l’estat de les aigües és molt adversa per a que altres espècies puguin viure.

Sofia Melero Iglesias
2n Batxillerat B

Vidal Melero Iglesias 4t C ha dit...

Algunes espècies bioindicadores són:
Les papallones, cuques de llum i altres insectes, quan comencen a desaparèixer d'una zona, en general indica que la contaminació de l'aire aquesta augmentant i perjudicant aquestes espècies sensibles a la mateixa.
Les granotes, gripaus i altres espècies són indicadors de contaminació de l'aigua i del sòl.
Molts animals perceben els desastres naturals com tsunamis i terratrèmols, grans tempestes pel que quan hi ha certa alteració o comportaments estranys d'animals haurien de ser tingut en compte en particular en zones propenses a aquest tipus de fenòmens.
Quan apareixen determinades algues i plantes aquàtiques en miralls d'aigua determinen que s’està davant la eutrofització, a causa de l'augment de contaminació orgànica a l'aigua.

Vidal Melero
4t C

Anònim ha dit...

Un bioindicador és un indicador consistent en una espècie vegetal, fong o animal, que forman per d'un grup d'espècies o agrupació vegetal que la seva presència ens dóna informació sobre certes característiques ecològiques, és a dir, (físic -químiques, micro-climàtiques, biològiques i funcionals), del medi ambient, o sobre l'impacte de certes pràctiques en el medi.
Podem trobar diferents exemples com:

- Els líquens que es desenvolupen en diferents substrats. Cada espècie de liquen té resistència a una taxa específica de contaminació. Algunes espècies es beneficien d'un enriquiment de l'aire en nitrogen. L'observació de les poblacions de líquens permet així seguir l'evolució de la contaminació en el curs del temps.

- El trèvol i el tabac permeten quantificar i classificar el contingut de l'aire en ozó.

- Les petúnies poden ser utilitzats com a bioindicadors de la quantitat d'hidrocarburs en l'aire.
Xavier Álvarez Cantero 2n B batx.

Bernat Canals ha dit...

Una espècie és el gripau corredor (Bufo calamita) ja que, com que viu en l'aigua i la terra, la seva existència indica que no hi ha o no hi ha molts agents contaminants en cap d'aquests dos ambients.
També són espècie indicadora la planta del tabac, en aquets cas d'ozó, ja que aquest gas produeix taques en les seves fulles, de manera que en funció de la quantitat de taques podem saber aproximadament quin percentatge d'ozó trobem en l'aire.
Tot i no ser una bona espècie, trobem diversos tipus di líquens en ciutats que són molt bons bioindicadors, ja que segons el color podem saber quin rang de contaminació té l'aire en una ciutat, i no només si passa un límit determinat com passa en la majoria.

Marina Marfil ha dit...

Les espècies indicadores són qualsevol espècie biològica defineix un tret o una característica
del medi ambient. Les espècies indicadores també reben el nom d’organismes sentinelles, és
a dir, organismes que són ideals pel seguiment biològic (biomonitoring).
Tres tipus d'espècies indicadores són:
Els líquens són indicadors de la qualitat de l'aire. Són molt sensibles al diòxid de sofre, un gas emès pels vehicles a gasolina i per les fàbriques. Per això les concentracions d'aquest gas són més altes en ciutats i regions industrials i més baixes en zones rurals i de pobles petits.
Les granotes poden ser indicadores de la qualitat de les aigües de desguàs. Els fertilitzants contenen grans quantitats de fòsfor i nitrogen. Els compostos d'aquests elements químics estimulen el creixement de les algues, el que al seu torn contribueix a l'augment de la població de paràsits platihelmints. Aquests parasiten les granotes a l'estadi de capgròs causant malformacions en l'adult. Aquestes deformitats poden incloure l'absència d'extremitats.
El trèvol i el tabac permeten quantificar i classificar el contingut de l'aire en ozó.
Les petúnies poden ser utilitzats com a bioindicadors de la quantitat d'hidrocarburs en l'aire.

Joaquim Font ha dit...

Alguns exemples d’organismes bioindicadors podrien ser:
Les formigues tenen una importat relació ecològica amb la resta de components de l’hàbitat. Per això són un bon indicador ja que estan disperses per tot l’hàbitat, tenen una importància funcional en els ecosistemes, són sensibles als canvis ambientals i són fàcils d’observar.
Els líquens també son uns bons bioindicadors ja que són molts sensibles a determinats contaminants molt abans que les altres espècies. Sobretot serveixen per mesurar la qualitat de l’aire
Per mesurar la qualitat de l’aigua, uns bons bioindicadors són els invertebrats que viuen al bentos. Permeten mesurar la quantitat de metalls pesants presents en l’aigua ja que basen el seu mode de vida en funció de si es poden amagar en els sediments, i la concentració d’aquests metalls condiciona aquestes condicions.

Joaquim Font

Jaume Bartolí Ramon ha dit...

Com s'explica en el text, un exemple d'espècie indicadora és la Pardel Cenicienta. Per una banda aquesta au marina és un excel·lent indicador de la contaminació dels mars degut a l'acumulació de mercuri en el seu organisme. Per altra banda, també ens informa de les zones on hi ha sobrepesca ja que es tracta d'una au que sovint es queda enganzada als hams dels palangres i mor. Així, aquelles zones on abunden aus d'aquest tipus solen ser zones on hi ha poca pesca.

Un altre exemple d'organismes indicadors són els líquens. Aquests són indicadors de la qualitat de l'aire, ja que són molt sensibles al diòxid de sofre (gas emès pels vehicles i fàbriques). Així, en les zones rurals o en pobles petits on les concentracions d'aquest gas són més baixes, hi solen desenvolupar-se més poblacions de líquens.

Un últim exemple és la planta del tabac, la Nicotiana Tabacum. Aquesta planta és una bioindicadora de l'ozó ja que aquest gas produeix unes taques a les fulles fàcilment quantificables.

Jaume Bartolí

Aina Eroles 4tA ha dit...

Un dels exemples d'espècies indicadores són les algues i els peixos ja que mesurem la contaminació de l'aigua, un altre són els líquens indiquen la qualitat de l'aire i per últim les granotes que mesuren la qualitat de les aigües del desguàs.